E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBARN:2011:BV2971
LJN BV2971, Rechtbank Arnhem, 735593 CV Expl 11-1040

Inhoudsindicatie:

Beantwoording van de vraag of werkgever na afloop van het dienstverband met een werknemer op grond van de arbeidsovereenkomst, de cao of de wet nog vakantietoeslag verschuldigd is aan werknemer. Beroep op verjaring door werkgever slaagt gedeeltelijk. Cao geen nawerking in geval van een ongebonden werknemer en bij gebreke van een incorporatiebeding. Nieuwe cao dient de werkgever op grond van artikel 14 WCAO wel toe te passen op ongebonden werknemers, maar alleen de vakvereniging kan nakoming van de cao door werkgever vorderen. Berekening vakantietoeslag met toepassing van de in artikel 15 WMM neergelegde bovengrens. Geen schriftelijke overeenkomst op grond van artikel 16 lid 5 WMM waarin partijen zijn overeengekomen dat werknemer geen aanspraak heeft op vakantietoeslag.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie