E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBARN:2011:BQ8649
LJN BQ8649, Rechtbank Arnhem, 203408

Inhoudsindicatie:

De gemeente heeft een dwangbevel aan eiseres laten betekenen en bevel gedaan tot betaling van een dwangsom. Eieseres heeft gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het door haar ingestelde verzet gegrond zal verklaren.

Sinds 1 juli 2009 is in de Awb een nieuw stelsel van invordering van verbeurde bestuurlijke dwangsommen van kracht geworden (art. 5:35, 5:37-5:39 Awb). Bij de rechtsbescherming daartegen is in beginsel geen plaats meer weggelegd voor de burgerlijke rechter (art. 5:26 Awb is vervallen). Op het onderhavige geval is evenwel nog de oude wet van toepassing. De overtreding die heeft geleid tot het opleggen van een dwangsom dateert immers van 17 juni 2008, derhalve van voor de inwerkingstreding van het nieuwe stelsel (artikel IV van de wet van 25 juni 2009 tot aanvulling van de Awb, Stb. 265 ).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie