E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBARN:2011:BP5304
LJN BP5304, Rechtbank Arnhem, 210712

Inhoudsindicatie:

Is het bijhouden van een weblog door de vader over zijn minderjarige kind onrechtmatig jegens het kind. Botsende grondrechten?

Uitgangspunt hierbij is dat de vordering van eiseres in beginsel een beperking inhoudt van het in artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde grondrecht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen op de weblog van gedaagde een zodanige inbreuk maken op het recht op privacy van de minderjarige dat die als onrechtmatig kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 6:162 BW . Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op privacy - in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen.

Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Ten slotte spelen nog een rol de vraag of de uitlatingen die worden gedaan op waarheid berusten en de manier waarop die uitlatingen worden gedaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie