E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBARN:2010:BO8165
LJN BO8165, Rechtbank Arnhem, 195964

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Uitleg testament in de zin van art. 4: 46 BW: wie wordt bedoeld met de zinsnede “mijn echtgenoot” nu erflaatster hertrouwd is?

Eisers hebben, als erfgenamen van erflater, ten gevolge van de werking van de ouderlijke boedelverdeling ( art.4:1167 oud BW) een vordering wegens onderbedeling gekregen op erflaatster ter grootte van ieders erfdeel in de nalatenschap van erflater. Deze vordering wordt afgewezen nu genoegzaam is gebleken dat het vermogen behorende tot de ontbonden wettelijke gemeenschap van goederen afkomstig is uit eigen vermogen van erflaatster en de vorderingen van eisers onvoldoende zijn onderbouwd.

Bij de uitleg van de zinsnede in het testament waarin tot enig erfgenaam is benoemd “mijn echtgenoot”, zijn, gelet op art. 4:46 BW, van belang de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Nu het testament van erflaatster is opgemaakt toen erflaatster al ruim 6 jaar getrouwd was met erflater, terwijl de latere echtgenoot van erflaatster op dat moment geheel niet in beeld was, kan erflaatster op dat moment niemand anders bedoeld hebben dan erflater. Daarnaast vloeit ondubbelzinnig uit de toelichting behorend bij het testament voort, dat erflaatster bedoeld heeft eisers plaatsvervullend tot erfgenaam te benoemen. Voorts mag het feit dat erflaatster haar testament niet heeft herroepen niet worden gebruikt voor een uitleg dat zij bewust gedaagde bedoeld zou hebben. Ook de omstandigheid dat gedaagde en erflaatster voornemens waren een nieuw testament te maken kan bij de uitlegging van het testament geen rol spelen, nu dat immers eveneens een omstandigheid betreft die zich heeft voorgedaan ná het moment van het opmaken van het testament, hetgeen het bepalende moment is bij de uitlegging van een testament.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie