E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBARN:2007:BC1580
LJN BC1580, Rechtbank Arnhem, 163185

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter is met Buma c.s. van oordeel dat de in geding zijnde van Audio Player afkomstige computer met harde schijf waarop muziekwerken zijn vastgelegd die met behulp van software als achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht, een illegaal muzieksysteem kan worden genoemd. Voor de vastlegging van die muziekwerken is de op grond van artikel 1 juncto artikel 13 juncto artikel 14 Aw en artikel 2 en 6 WNR vereiste voorafgaande toestemming door of vanwege Stemra en/of de leden van de NVPI niet verkregen. De voorzieningenrechter zal deze term hierna in deze betekenis gebruiken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie