< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling van een 29 jarige verdachte tot een gevangenisstraf van 2 jaren wegens het plegen van ontucht met kwetsbare minderjarige jongens waarbij een speciale verhouding een rol speelde (het scheppen van een speciale band door het geven van aandacht dan wel aan zijn zorg toevertrouwd zijn) en het vervaardigen en het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno, waarbij sprake was van foto’s van (hem zelf met) eveneens kwetsbare minderjarige jongens die bij hem thuis over de vloer kwamen. Onvoldoende bewijs voor criminele organisatie.

UitspraakRECHTBANK ARNHEM

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER

PROMIS II

Parketnummer : 05/950180-06 en 05/600305-07 (ttz.gev.)

Datum zitting : 16 maart 2007, 19 september 2007, 20 september 2007 en 21

september 2007

Datum uitspraak : 5 oktober 2007

TEGENSPRAAK

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],

adres : [adres] ,

plaats : [woonplaats].

Raadsman: mr. B. Molenaar, advocaat te Barneveld.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

(ten aanzien van parketnummer 05/950180-06)

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand januari 2003 tot 25 februari 2003 te Leeuwarden en/of Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Arnhem en/of 's-Gravenhage en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, de minderjarige A. [slachtoffer1] (geboren op [datum] 1985), (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met

en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, dan wel ten aanzien van die minderjarige (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat die minderjarige zich daardoor tot het verrichten van die handeling(en) beschikbaar stelde, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer1] middels internet/chatten geronseld voor (het) gay-escortwerk en/of

- die [slachtoffer1] (daartoe) een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen en/of

- die [slachtoffer1] geïnformeerd over (verdiensten in) (het) gay-escortwerk en/of (de behandeling van) (een) (potentiële) klant(en) en/of

- van die [slachtoffer1] (een) (voor (de) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende foto('s) van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en/of

- die [slachtoffer1] middels chatten (een) (eigen) klant(en) laten werven en/of

- die [slachtoffer1] bij hem/hen, verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), laten inwonen en/of (elders) ondergebracht en/of

- die [slachtoffer1] gedreigd diens familie in te lichten en/of voornoemde foto('s) te verspreiden indien hij, [slachtoffer1], geen gay-escortwerk (meer) zou verrichten en/of

- die [slachtoffer1] (een) condoom(s) en/of glijmiddel verschaft en/of

- die [slachtoffer1] vervoerd naar en/of (verder) in contact gebracht met (een) klant(en) en/of laten werken voor/in een privé-huis ('Huize Renate') en/of

- door die [slachtoffer1] met/in het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk aan/voor hen/hem, verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of van die [slachtoffer1] in ontvangst genomen;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

A. [medeverdachte] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand januari 2003 tot 25 februari 2003 te Leeuwarden en/of Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Arnhem en/of 's-Gravenhage en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, de minderjarige A. [slachtoffer1] (geboren op [datum] 1985), (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele

handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, dan wel ten aanzien van die minderjarige (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan die [medeverdachte] wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat die minderjarige zich daardoor tot het verrichten van die handeling(en) beschikbaar stelde, hebbende die [medeverdachte] en/of (een of meer van) diens mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer1] middels internet/chatten geronseld voor (het) gay-escortwerk en/of

- die [slachtoffer1] (daartoe) een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen en/of

- die [slachtoffer1] geïnformeerd over (verdiensten in) (het) gay-escortwerk en/of (de behandeling van) (een) (potentiële) klant(en) en/of

- van die [slachtoffer1] (een) (voor (de) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende foto('s) van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en/of

- die [slachtoffer1] middels chatten (een) (eigen) klant(en) laten werven en/of

- die [slachtoffer1] bij hem, [medeverdachte], laten inwonen en/of (elders) ondergebracht en/of

- die [slachtoffer1] gedreigd diens familie in te lichten en/of voornoemde foto('s) te verspreiden indien hij, [slachtoffer1], geen gay-escortwerk (meer) zou verrichten en/of

- die [slachtoffer1] (een) condoom(s) en/of glijmiddel verschaft en/of

- die [slachtoffer1] vervoerd naar en/of (verder) in contact gebracht met (een) klant(en) en/of laten werken voor/in een privé-huis ('Huize Renate') en/of

- door die [slachtoffer1] met/in het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk aan/voor hen/hem, verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of van die [slachtoffer1] in ontvangst genomen,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte, zijnde de echtgenoot/partner van voormelde [medeverdachte], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van het jaar 2001 tot 25 februari 2003 te Arnhem en/of Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, gemeente(s) Bemmel en/of Lingewaard, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door

- het, in het kader van (bovengenoemd ronselen voor) de/het gay-escort(werk),

verrichten van netwerk-/systeem- en/of I(C)T-werkzaamheden en/of

- voornoemde [slachtoffer1] (mede) bij hem, verdachte, te laten inwonen en/of

- het werk(en) van die minderjarige [slachtoffer1] als escortboy (aldus) niet (tijdig en/of afdoende) te beletten en/of niet (tijdig en/of afdoende) in te grijpen vòòr het door voormelde [medeverdachte] en/of (een of meer van) diens mededader(s) (daadwerkelijk) in de/het gay-escort(werk) brengen van die minderjarige [slachtoffer1];

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2005 tot en met de maand december 2005, te Renkum en/of Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Arnhem en/of Ypenburg, gemeente 's-Gravenhage, en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, R.J. [slachtoffer2] (geboren op [datum]) (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een)

seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, dan wel (telkens) ten aanzien van die [slachtoffer2] enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer2] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die handeling(en), terwijl die [slachtoffer2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer2] middels internet/chatten geronseld voor (het) gay-escortwerk en/of

- die [slachtoffer2] (daartoe) een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen (met (onder meer) diens lichaamskenmerken en/of seksuele voorkeuren en/of

mogelijkheden en/of (te voeren) werknaam) en/of

- van die [slachtoffer2] (een) (voor (de) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende foto('s) van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en/of

- die [slachtoffer2] betrokken en/of getest in een rollenspel van klant-escortjongen en/of

- die [slachtoffer2] geïnformeerd over (verdiensten in) (het) gay-escortwerk en/of (de behandeling van) (een) (potentiële) klant(en) en/of

- die [slachtoffer2] (de) huisregels overgelegd/voorgehouden en/of laten ondertekenen/accepteren en/of

- die [slachtoffer2] (een) condoom(s) en/of glijmiddel verschaft en/of

- die [slachtoffer2] vervoerd naar en/of in contact gebracht met (een) klant(en)

en/of (vervolgens) die [slachtoffer2] na diens werkzaamheden opgewacht en/of

- door die [slachtoffer2] met/in het gay-escortwerk verdiend geld geheel of

gedeeltelijk aan/voor hen/hem, verdachte en/of (een of meer van) verdachtes

mededader(s), doen afstaan en/of van die [slachtoffer2] in ontvangst genomen;

althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling leidt:

A. [medeverdachte] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2005 tot en met de maand december 2005, te Renkum en/of Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Arnhem en/of Ypenburg, gemeente 's-Gravenhage, en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, R.J. [slachtoffer2] (geboren op [datum]) (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, dan wel (telkens) ten aanzien van die [slachtoffer2] enige handeling(en) heeft ondernomen

waarvan die [medeverdachte] wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer2] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die handeling(en), terwijl die [slachtoffer2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, hebbende die [medeverdachte] en/of (een of meer van) diens mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer2] middels internet/chatten geronseld voor (het) gay-escortwerk en/of

- die [slachtoffer2] (daartoe) een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen (met (onder meer) diens lichaamskenmerken en/of seksuele voorkeuren en/of mogelijkheden en/of (te voeren) werknaam) en/of

- van die [slachtoffer2] (een) (voor (de) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende foto('s) van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en/of

- die [slachtoffer2] betrokken en/of getest in een rollenspel van klant-escortjongen en/of

- die [slachtoffer2] geïnformeerd over (verdiensten in) (het) gay-escortwerk en/of (de behandeling van) (een) (potentiële) klant(en) en/of

- die [slachtoffer2] (de) huisregels overgelegd/voorgehouden en/of laten ondertekenen/accepteren en/of

- die [slachtoffer2] (een) condoom(s) en/of glijmiddel verschaft en/of

- die [slachtoffer2] vervoerd naar en/of in contact gebracht met (een) klant(en) en/of (vervolgens) die [slachtoffer2] na diens werkzaamheden opgewacht en/of

- door die [slachtoffer2] met/in het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk aan/voor hen/hem, verdachte en/of (een of meer van) verdachtes

mededader(s), doen afstaan en/of van die [slachtoffer2] in ontvangst genomen,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte, zijnde de echtgenoot/partner van voormelde [medeverdachte], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van het jaar 2001 tot en met de maand december 2005 te Arnhem en/of Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, gemeente(s) Bemmel en/of Lingewaard, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door

- het, in het kader van (bovengenoemd ronselen voor) de/het gay-escort(werk),

verrichten van netwerk-/systeem- en/of I(C)T-werkzaamheden en/of

- voornoemde [slachtoffer2] (mede) bij hem, verdachte, in de woning te laten

verblijven/vertoeven en/of

- het werk(en) van die minderjarige [slachtoffer2] als escortboy (aldus) niet (tijdig en/of afdoende) te beletten en/of niet (tijdig en/of afdoende) in te grijpen vòòr het door voormelde [medeverdachte] en/of (een of meer van) diens mededader(s) (daadwerkelijk) in de/het gay-escort(werk) brengen van die minderjarige [slachtoffer2];

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 09 september 2005 tot en met de maand juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn en/of verdachtes mededaders' minderjarige bediende en/of ondergeschikte, te weten R.J. [slachtoffer2] (geboren op [datum]), bestaande die ontucht (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes

mededader voornoemde [slachtoffer2] hebben/heeft afgetrokken en/of zich door die

[slachtoffer2] hebben/heeft laten aftrekken en/of hun/zijn penis(sen) hebben/heeft geduwd/gebracht in de mond van die [slachtoffer2], althans die [slachtoffer2] hun/zijn penis(sen) in de mond heeft laten nemen, en/of de penis van die [slachtoffer2] in hun/zijn mond(en) hebben/heeft genomen;

althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 09 september 2005 tot en met de maand juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding, te weten door misbruik van

- zijn/hun - door/met het geven van veel aandacht - gecreëerde band met de hierna te noemen (nog niet voor anderen 'uit de kast gekomen' en/of met zijn (homo)seksuele gevoelens 'experimenterende') [slachtoffer2] en/of

- de (werk)afhankelijke positie waarin d(i)e hierna te noemen [slachtoffer2] ten

opzichte van verdachte en/of verdachtes mededader verkeerde en/of

- zijn/hun leeftijdsoverwicht op d(i)e hierna te noemen [slachtoffer2], een persoon, te weten R.J. [slachtoffer2] (geboren op [datum]), waarvan verdachte en/of verdachtes mededader wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

opzettelijk heeft bewogen (een) ontuchtige handeling(en) te plegen en/of (een) zodanige handeling(en) van verdachte en/of verdachtes mededader te dulden, bestaande die ontuchtige handeling(en) (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader voornoemde [slachtoffer2] hebben/heeft afgetrokken en/of zich door die [slachtoffer2] hebben/heeft laten aftrekken en/of hun/zijn penis(sen) hebben/heeft geduwd/gebracht in de mond van die [slachtoffer2], althans die [slachtoffer2] hun/zijn penis(sen) in de mond heeft laten nemen,

en/of de penis van die [slachtoffer2] in hun/zijn mond(en) hebben/heeft genomen;

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2002 tot en met 07 juli 2006 te Arnhem en/of Huissen, gemeente(s) Bemmel en/of Lingewaard, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) (een) afbeelding(en) - en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende (een) afbeelding(en) - van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar

is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, heeft verspreid en/of vervaardigd en/of in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) uit (een) geheel of gedeeltelijk ontklede minderjarige jongen(s) die

- zichzelf en/of elkaar aftrekt/aftrekken en/of

- een penis betast(en) en/of vastpakt/vastpakken en/of in de mond neemt/nemen

en/of

- anaal wordt/worden gepenetreerd en/of

- op een dusdanige wijze poseert/poseren dat zijn/hun penis(sen) nadrukkelijk

in beeld wordt/worden gebracht, welke wijze van poseren kennelijk bedoeld is

om seksuele prikkeling op te wekken,

van welke afgebeelde seksuele gedraging(en) een selectie - zakelijk weergegeven - als volgt is omschreven (z(aak)d(ossier) 076, pag. 10060 t/m 10062, 10171/10172 en 10187/10188):

- (Pfadfinderschlacht.1.mpg) Zes jongens tussen 13 en 15 jaar plegen

verschillende seksuele handelingen bij elkaar en met zichzelf. Deze

handelingen bestaan onder andere uit aftrekken, pijpen en anaal

geslachtsverkeer;

- (Der Giftzwerge.mpg) Vier jongens tussen 14 en 15 jaar plegen diverse

seksuele handelingen bij zichzelf;

- (Blumenbengel Part 2.mpg) Vier jongens van 14 en 15 jaar plegen diverse

seksuele handelingen met elkaar en bij zichzelf. De seksuele handelingen

bestaan uit pijpen en aftrekken;

- (naakt0027) Een naakte jongen staat in een kamer en heeft zijn penis in

erectie. De foto is van onderuit genomen en gericht op de penis van de

jongen. Geschatte leeftijd van de jongen tussen 11 en 13 jaar;

- (neuken019) Een naakte jongen staat met de handen tegen een muur terwijl

een andere naakte jongen achter hem staat en zijn penis in de anus van de

voorste jongen heeft. Geschatte leeftijd van beide jongens tussen 12 en 15

jaar;

- (Orgie014) Drie jongens liggen in een kring naakt op een bed. Een van de

jongens heeft zijn penis in erectie met zijn hand vast. De andere twee

jongens kijken toe. Geschatte leeftijd van de jongens tussen 12 en 14 jaar;

- (pijpen0014) Twee jongens liggen naakt op bed. Een van de twee jongens ligt ruggelings op bed. De ander ligt half voorovergebogen en pijpt de jongen die ruggelings op bed ligt. Geschatte leeftijd van de jongens tussen 13 en 15 jaar;

- (Sasha01-033) Een naakte jongen ligt op een kleed. Met zijn linkerhand

houdt hij zijn penis vast. Met zijn rechterhand houdt hij een vibrator vast.

Deze vibrator zit in de anus van de jongen. Geschatte leeftijd van deze

jongen tussen de 12 en 14 jaar. Deze afbeelding maakt deel uit van de

'bekende' serie Sasha;

- (vinny159) Een naakte jongen zit op een lichtblauw dekbedovertrek. Met zijn linkerhand houdt hij zijn penis vast en kijkt in de camera. Geschatte

leeftijd van deze jongen tussen de 14 en 16 jaar. Deze afbeelding maakt deel

uit van de 'bekende' serie Vinny;

- (112-IL002 band nr 203; Young Boys in a home video) Twee jongens 16 à 18jaar die op een beige (nep)leren bank zitten en naar een pornofilm zitten te kijken. Ze betasten elkaar en trekken zich vervolgens af. Aan het eind

verlaten beiden naakt de woonkamer;

- (111-IL001 band nr 202; Young Boys in a home video) De film begint met een jongen 14 à 16 jaar die zit te gamen voor de TV. Later zichzelf aftrekt.

Daarna iemand opbelt. Een tweede jongen 16 à 18 jaar verschijnt even later.

Diverse seksuele handelingen verrichten ze bij zichzelf en bij elkaar

(anaal, oraal en aftrekken). De jongens praten (nep)Duits tegen elkaar;

- (114-IL001 band nr 206; Knaben im brautzimmer) Een jongen loopt op een oud (VOC) schip, ontmoet later een jongen in de trein. Betasten elkaar. Komen terecht op hotelkamer (Hotel-restaurant Schiphol A4) en plegen diverse seksuele handelingen. Ook is er een jongen af en toe in beeld die zichzelf aftrekt. Later komt er nog een jongen bij. In een bad zijn drie van deze jongens te zien die diverse seksuele handelingen plegen. Leeftijd jongens tussen 14 en 17 jaar;

- (113-IL001 band nr 204; Young Boys A Home Video Vol 7) Twee jongens liggen naakt op bed en gaan later onder de douche. Ze plegen diverse seksuele handelingen met zichzelf en bij elkaar. Leeftijd van de jongens tussen 16 en 18 jaar;

- (115-IL001 band nr 358; De boy en de bengel) Twee jongens zitten op een

zwarte (nep)leren bank. Ze plegen diverse seksuele handelingen bij elkaar en met zichzelf. Leeftijd tussen 15 en 17 jaar,

en zijnde voornoemde seksuele gedraging(en) afgebeeld en/of vastgelegd op/in een dvd/cd-rom (IBN nummer 043-IM009) en/of twee, althans een of meer, harde schijf/schijven (IBN nummer(s) 039-IM005 en/of 042-IM008) en/of (een of meer harde schijf/schijven van/in) twee, althans een of meer, computers (IBN nummer(s) 080-IA031 en/of 082-IA033) en/of een aantal (5) videobanden (IBN nummer 012-IL001);

5.

hij in of omstreeks de periode van 02 januari 2001 tot en met 07 juli 2006 te Arnhem en/of Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, gemeente(s) Bemmel en/of Lingewaard, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit (onder meer) A. [medeverdachte] en/of E.P. [medeverdachte] en/of verdachte, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven tegen de zeden, te weten:

- het (mede) ronselen van minderjarige jongens voor (het) gay-escortwerk en/of

het in contact brengen van minderjarige jongens met klanten van/in de

gay-escort en/of het dwingen/bewegen van minderjarige en/of meerderjarige

jongens tot het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen met

klanten van/in de gay-escort en/of het trekken van voordeel uit voornoemde

seksuele handelingen (artikel 250a/273a Wetboek van Strafrecht ) en/of

- het vervaardigen en/of in bezit hebben van (voor (een) (potentiële)

klant(en)) seksueel prikkelende afbeeldingen (foto's) van geheel of

gedeeltelijk naakte (kennelijk) minderjarige jongens (artikel 240b Wetboek

van Strafrecht) en/of

- het (mede) (onder dwang en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen

voortvloeiend overwicht) seksueel binnendringen van en/of plegen van

ontucht(ige handelingen) met minderjarige en/of meerderjarige jongens

(artikel(en) 242, 245, 246, 247, 248a en/of 249 Wetboek van Strafrecht);

(z(aak)d(ossier) 014, pag. 8671 t/m 9120 en (Ordner) Bijlagen z(aak)d(ossier

014), in onderling verband en samenhang bezien met de overige zaakdossiers)

althans, indien het vorenstaande onder 5 niet tot een veroordeling leidt:

A. [medeverdachte] in of omstreeks de periode van 02 januari 2001 tot en met 07 juli 2006 te Arnhem en/of Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, gemeente(s) Bemmel en/of Lingewaard, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit (onder meer) die [medeverdachte] en/of E.P. [medeverdachte], welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven tegen de zeden, te weten:

- het (mede) ronselen van minderjarige jongens voor (het) gay-escortwerk en/of

het in contact brengen van minderjarige jongens met klanten van/in de

gay-escort en/of het dwingen/bewegen van minderjarige en/of meerderjarige

jongens tot het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen met

klanten van/in de gay-escort en/of het trekken van voordeel uit voornoemde

seksuele handelingen (artikel 250a/273a Wetboek van Strafrecht ) en/of

- het vervaardigen en/of in bezit hebben van (voor (een) (potentiële)

klant(en)) seksueel prikkelende afbeeldingen (foto's) van geheel of

gedeeltelijk naakte (kennelijk) minderjarige jongens (artikel 240b Wetboek

van Strafrecht) en/of

- het (mede) (onder dwang en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen

voortvloeiend overwicht) seksueel binnendringen van en/of plegen van

ontucht(ige handelingen) met minderjarige en/of meerderjarige jongens

(artikel(en) 242, 245, 246, 247, 248a en/of 249 Wetboek van Strafrecht),

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte, zijnde de

echtgenoot/partner van voormelde [medeverdachte],

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van het jaar 2001 tot en met 07 juli 2006 te Arnhem en/of Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, gemeente(s) Bemmel en/of Lingewaard, en/of

(elders) in Nederland (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door

- het, in het kader van voornoemd(e) gay-escort(werk) en/of van de vervaardiging en/of het bezit van voormelde (voor (een) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende afbeeldingen (foto's) van geheel of gedeeltelijk naakte (kennelijk) minderjarige jongens, verrichten van netwerk-/systeem- en/of I(C)T-werkzaamheden en/of

- het werk(en) van voornoemde minderjarige jongens als escortboy niet (tijdig en/of afdoende) te beletten en/of niet (tijdig en/of afdoende) in te grijpen vòòr het door voormelde [medeverdachte] en/of (een of meer van) diens mededader(s) (daadwerkelijk) in de/het gay-escort(werk) brengen van die minderjarige jongens;

(ten aanzien van parketnummer 05/600305-07)

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2001 tot [datum] 2001 te Velp, gemeente Rheden, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met L.H.H. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1985), die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd die (mede) bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het

lichaam, te weten het (telkens) door verdachte en/of verdachtes mededader duwen/brengen van hun/zijn penis(sen) in de mond van voornoemde [slachtoffer3], althans het die [slachtoffer3] (telkens) in de mond laten nemen van verdachtes en/of verdachtes mededaders' penis, en/of het (telkens) door verdachte en/of verdachtes mededader in de mond nemen van de penis van die [slachtoffer3] en/of het (telkens) (tong)zoenen van/met die [slachtoffer3] en/of het (telkens) aftrekken van verdachte en/of verdachtes mededader door die [slachtoffer3] en/of het (telkens) aftrekken van die [slachtoffer3] door verdachte en/of verdachtes mededader;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2001 tot 19 november 2001 te Velp, gemeente Rheden, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met L.H.H. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1985), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, te weten het (telkens) door verdachte en/of verdachtes mededader in de mond nemen van de penis van voornoemde [slachtoffer3] en/of het (telkens) (tong)zoenen van/met die

[slachtoffer3] en/of het (telkens) aftrekken van verdachte en/of verdachtes mededader door die [slachtoffer3] en/of het (telkens) aftrekken van die [slachtoffer3] door verdachte en/of verdachtes mededader;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 19 november 2001 tot en met de maand december 2002 te Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, gemeente Bemmel, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding, te weten door misbruik van

- zijn/hun - door/met het geven van veel aandacht - gecreëerde band met de hierna te noemen (nog niet voor anderen 'uit de kast gekomen' en/of met zijn (homo)seksuele gevoelens 'experimenterende') [slachtoffer3] en/of

- zijn/hun leeftijdsoverwicht op d(i)e hierna te noemen [slachtoffer3], een minderjarige, te weten L.H.H. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1985), wiens minderjarigheid verdachte en/of verdachtes mededader kende(n) of redelijkerwijs

moest(en) vermoeden,

opzettelijk heeft bewogen (een) ontuchtige handeling(en) (met verdachte en/of verdachtes mededader) te plegen en/of (een) zodanige handeling(en) van verdachte en/of verdachtes mededader te dulden, bestaande die ontuchtige handeling(en) (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader hun/zijn penis(sen) hebben/heeft geduwd in de mond van voornoemde [slachtoffer3], althans die [slachtoffer3] hun/zijn penis(sen) in de mond heeft laten nemen,

en/of de penis van die [slachtoffer3] in hun/zijn mond(en) hebben/heeft genomen en/of (met) die [slachtoffer3] hebben/heeft ge(tong)zoend en/of zich door die [slachtoffer3] hebben/heeft laten aftrekken en/of die [slachtoffer3] hebben/heeft afgetrokken;

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van het jaar 2004 tot en met 07 juli 2006, te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) (een) afbeelding(en) - en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende (een) afbeelding(en) - van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet heeft/hebben bereikt, heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedraging(en) (telkens) uit de geheel ontklede minderjarige R.D. [naam] (geboren op [datum] 1988) die

- zijn (stijve) penis betast en/of vastpakt en/of toont en/of

- bij/aan zijn (stijve) penis wordt betast en/of vastgepakt door verdachte en/of (zelf) de (stijve) penis van verdachte betast en/of vastpakt en/of

- zichzelf aftrekt en/of door verdachte wordt afgetrokken,

en zijnde voornoemde seksuele gedraging(en) afgebeeld en/of vastgelegd op/in een flash-/memorycard (IBN nummer 040-IM006);

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 08 december 2005 tot en met de maand juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige R. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1990), bestaande die ontucht (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader de penis van voornoemde Van de Blaak hebben/heeft betast en/of vastgepakt en/of in de mond hebben/heeft genomen;

althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 08 december 2005 tot 06 januari 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met R. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1990), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande die ontuchtige handeling(en) (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader de penis van voornoemde Van de Blaak hebben/heeft betast en/of

vastgepakt;

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 16 maart 2007, 19 september 2007, 20 september 2007 en 21 september 2007 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door Mr. B. Molenaar, advocaat te Barneveld.

Als benadeelde partij heeft zich schriftelijk in het geding gevoegd R. [slachtoffer3] (vertegenwoordigd door mevrouw W.J. [slachtoffer3]-[naam] en ter terechtzitting van 21 september 2007 vertegenwoordigd door mevrouw F. Kempel namens slachtofferzorg).

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde onder parketnummer 05/950180-06: feit 1 primair, feit 2 primair, feit 3 primair, feit 4 en feit 5 primair alsmede ter zake van het tenlastegelegde onder parketnummer 05/600305-07: feit 1 primair, feit 2, feit 3 en feit 4 primair, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. Voorts vordert de officier van justitie de onttrekking aan het verkeer van de kinderporno en de verbeurdverklaring van de overige inbeslaggenomen nog niet teruggegeven voorwerpen.

De officier van justitie heeft voorts verzocht dat de vordering van de benadeelde partij R. [slachtoffer3] tot een bedrag van € 2.525,-- wordt toegewezen en heeft gevorderd dat er een schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 50 dagen hechtenis.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs

Voor zover in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Ten aanzien van feit 1 primair en subsidiair onder parketnummer 05/950180-06:

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van dit feit, zowel van het primair als het subsidiair ten laste gelegde. Hij zelf ontkent iedere betrokkenheid bij het escortgebeuren. [naam] zelf zegt dat verdachte niets in de escort deed, hem nooit heeft weggebracht en nooit seks met hem heeft gehad. Ook getuige [naam] zegt dat verdachte niets in de escort deed. Uit geen van de bewijsmiddelen blijkt betrokkenheid van verdachte bij de in de dagvaarding beschreven feitelijke handelingen. Verdachte was in de ten laste gelegde periode nog geen systeembeheerder van Best Boys of VKS. Dit was hij pas vanaf ongeveer januari 2004. Uit het enkele feit dat [naam] kortere of langere tijd bij het echtpaar [medeverdachte]-[verdachte] ondergebracht is geweest, kan niet het wettig bewijs worden ontleend dat verdachte het opzet had tot het medeplegen van dit feit of het opzet had zijn medeverdachte behulpzaam te zijn.

Ten aanzien van feit 2 primair en subsidiair onder parketnummer 05/950180-06:

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van dit feit, zowel van het primair als het subsidiair ten laste gelegde. Hij zelf ontkent iedere betrokkenheid bij het escortgebeuren. Uit geen van de bewijsmiddelen blijkt betrokkenheid van verdachte bij de in de dagvaarding beschreven feitelijke handelingen. Uit geen van de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte wist dat [naam] in de escort werkte.

Wel was verdachte in deze periode werkzaam als systeembeheerder van Best Boys of VKS, maar niet blijkt dat er gegevens van [naam] op de site van Best Boys zijn gekomen. Gelet daarop kan het feit dat [naam] kortere of langere tijd bij het echtpaar [medeverdachte]-[verdachte] ondergebracht is geweest, niet tot bewijs dienen dat verdachte het opzet had tot het medeplegen van dit feit of het opzet had zijn medeverdachte behulpzaam te zijn.

Ten aanzien van feit 3 primair en subsidiair onder parketnummer 05/950180-06:

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van dit feit, zowel van het primair als het subsidiair ten laste gelegde. Nu niet bewezen is dat verdachte wist dat [naam] in dienst was van de escort, kan het primair ten laste gelegde opzet op de bestanddelen “bediende” en “ondergeschikte” niet worden bewezen. Het subsidiair ten laste gelegde “misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding” in verband met een gecreëerde band, een afhankelijke positie en leeftijdsoverwicht kan evenmin bewezen worden. [naam] zelf geeft aan zich niet misbruikt te voelen door verdachte: “Bij [verdachte] ging het allemaal anders. Appie overviel mij met dingen en van Appie was ik afhankelijk om mijn baan als escortjongen te krijgen. Tegen [verdachte] wil ik dan ook geen aangifte doen.” Nu uit het dossier niet van andere bewijsmiddelen blijkt waaruit kan worden afgeleid dat er ondanks deze verklaring van het slachtoffer wel sprake was van bedoeld misbruik, dient vrijspraak te volgen.

Ten aanzien van feit 5 primair en subsidiair onder parketnummer 05/950180-06:

Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank het bestaan van een criminele organisatie waaraan verdachte en zijn medeverdachten hebben deelgenomen, niet bewezen.

Daartoe wordt allereerst opgemerkt dat Best Boys als zodanig een niet-illegaal bedrijf was. Dat Best Boys zelf als crimineel nevendoel had het ronselen van minderjarigen voor de prostitutie, blijkt niet uit de bewijsmiddelen. De rechtbank acht weliswaar deelname aan de prostitutie door minderjarigen in twee gevallen (te weten door [naam] [slachtoffer1] en [naam] [slachtoffer2]) bewezen, maar ook al zou bewezen worden geacht dat deze jongens voor Best Boys hebben gewerkt, is dit echter zodanig incidenteel dat van een algemeen oogmerk tot het plegen van misdrijven, onvoldoende sprake is. Het afwijzen van [naam] voor de prostitutie vanwege zijn minderjarigheid, wijst er bovendien op dat Best Boys juist geen minderjarigen wilde exploiteren.

Van een criminele organisatie die heeft bestaan uit (ten minste) [medeverdachte], [verdachte] en [medeverdachte], naast Best Boys en die voor het plegen van strafbare feiten gebruik heeft gemaakt van de structuur, organisatie, hiërarchie, infrastructuur e.d. van Best Boys, zoals de officier van justitie die voor ogen heeft, is de rechtbank evenmin gebleken. De rechtbank wijst er op dat de verdachten [medeverdachte] en [verdachte] een homoseksueel echtpaar vormen, dat belangstelling toont voor seks buiten hun echtelijke relatie en dat een aantal keren in hun seksuele contacten en door hun bezit van kinderpornografische afbeeldingen over de strafrechtelijke schreef is gegaan. Dat is op zich ernstig. Het gaat de rechtbank echter te ver om een affectieve relatie tussen twee mensen met een deels ongeoorloofde uiting van seksualiteit op zichzelf aan te merken als een criminele organisatie, ook waar de jongere [verdachte] als “lokkertje” zou hebben gefungeerd om de oudere [medeverdachte] aan seksueel contact te helpen. Een affectieve relatie ontbeert immers de voor een criminele organisatie kenmerkende organisatiegraad en -structuur en hiërarchische verhoudingen.

Dat er op dit punt een structureel samenwerkingsverband bestond met [medeverdachte] waardoor het geheel wel zou kunnen worden aangemerkt als een criminele organisatie, kan de rechtbank evenmin aannemen. [me[medeverdachte]achte] [naam] [slachtoffer2] drie keer naar een klant in Den Haag gereden en hij heeft zich schuldig gemaakt aan ontucht met [naam]. Beide gevallen zijn onvoldoende om van een structureel verband te spreken, zeker nu [naam] door [medeverdachte] was weggestuurd omdat hij minderjarig was. [me[medeverdachte]achte] op dat moment opportunistisch zijn kans gegrepen.

Met het bezit van kinderporno had [medeverdachte] overigens niet van doen.

Ten aanzien van feit 1 primair en subsidiair onder parketnummer 05/600305-07:

Verdachte zal worden vrijgesproken van dit feit, nu uit geen bewijsmiddel met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld of het slachtoffer inderdaad de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt. Het slachtoffer verklaart dat hij “waarschijnlijk” 15 jaar oud was , maar hij weet dat niet meer 100% zeker. Dat hij op een foto een trui droeg die hij had gekocht toen hij 15 jaar was, acht de rechtbank een te onzeker gegeven om als steunbewijs te dienen voor het bewijs dat het slachtoffer ten tijde van de gepleegde handelingen nog 15 jaar oud was.

Feit 4 parketnummer 05/950180-06:

De vaststaande feiten:

In een zich in de woning van verdachte bevindende kluis, tot welke kluis verdachte en A. [medeverdachte] toegang hadden, is op diverse gegevensdragers kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Daarnaast is ook op diverse andere gegevensdragers die in de woning van verdachte en A. [medeverdachte] werden gevonden, kinderpornografisch materiaal aangetroffen.

Verweren:

Verdachte ontkent het opzet te hebben gehad om kinderpornografisch materiaal voorhanden te hebben.

De bespreking van de verweren:

Verdachte verklaart dat de in de kluis aangetroffen dvd, afkomstig van R. [naam], kinderpornografisch materiaal bevatte, dat het origineel van deze dvd aan de politie is overhandigd om tegen R. [naam] te worden gebruikt en dat een kopie van die dvd voor de zekerheid bewaard werd. Het overige kinderpornografisch materiaal is op de een of andere wijze door verdachte of zijn mededader actief opgeslagen, hetzij digitaal, hetzij fysiek (de videobanden die in de kast werden aangetroffen).

Conclusie:

Verdachte weet dat zich in een in zijn woning bevindende kluis een dvd met kinderpornografisch materiaal bevindt. Zonder dat daartoe enige gerechtvaardigde reden bestond heeft hij een kopie van die dvd bewaard wetende dat deze kinderpornografische afbeeldingen bevatte. Het opzet van de verdachte en zijn mededader blijkt uit het kritiekloos opslaan van enorme hoeveelheden pornografisch materiaal, ongeacht wat daarop staat.

Voorts heeft verdachte zelf kinderporno vervaardigd. De rechtbank acht derhalve bewezen dat verdachte het feit heeft gepleegd zoals tenlastegelegd.

De rechtbank acht, mede gelet op de door de getuige-deskundige Kraeima ter terechtzitting afgelegde verklaring, niet bewezen die omschrijvingen waarbij de afgebeelde personen de leeftijd van 18 jaar kunnen hebben. De rechtbank gaat er voorts van uit dat een selectie is gemaakt van al het aangetroffen kinderpornografisch materiaal en dat het een representatieve selectie is geweest. Daartoe behoort niet het kinderpornografisch materiaal zoals separaat aan verdachte, naast het onderhavige feit, is tenlastegelegd ([naam], [naam] en [naam]).

Feit 2 parketnummer 05/600305-07:

De vaststaande feiten:

Verdachte erkent in de periode van 19 november 2001 tot en met de maand december 2002, tezamen en in vereniging met een ander, ontuchtige handelingen te hebben gepleegd met L.H.H. ([naam]) [slachtoffer3], geboren op [datum] 1985. Die ontuchtige handelingen bestonden hierin dat die handelingen zijn verricht zoals hierna in de bewezenverklaring is aangegeven.

Verweren:

Verdachte ontkent het misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding en het leeftijdsoverwicht.

De bespreking van de verweren:

[naam] [slachtoffer3] verklaart op 1 november 2006 dat met name [medeverdachte] op hem inpraatte door te zeggen dat hij zo lief en aardig was hij daar bleef en daar ook steeds terugkwam. [verdachte] zegt dat ook over hem, maar niet zo overtuigend als [medeverdachte] dat deed. Als [naam] [slachtoffer3] het allemaal over kon doen deed hij het absoluut niet meer. Hij heeft er spijt van.

M. Lourens verklaart op 12 oktober 2006 dat er een minderjarige jongen uit Huissen was die [naam] [slachtoffer3] heet. Met deze jongen hadden ze, [medeverdachte] en [verdachte], al seks toen hij 16 jaar was. Er werd over gepocht. [naam] durfde er toen hij jonger was niet voor uit te komen dat hij homo was.

Conclusie:

Op grond van hetgeen is opgenomen onder de bespreking van de verweren alsmede de bekentenis van verdachte alsmede de verklaring van [naam] [slachtoffer3] concludeert de rechtbank dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander ontucht heeft gepleegd met de minderjarige [naam] [slachtoffer3] door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding en het leeftijdsverschil.

Feit 3 parketnummer 05/600305-07:

De vaststaande feiten:

Tijdens de huiszoeking bij verdachte is op een memorystick kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Dit materiaal bestond uit 12 naaktfoto’s van R.D. ([naam]) [naam], geboren op [datum] 1988. De hiervoor bedoelde foto’s zijn in een proces-verbaal “beschrijving vervaardigen kinderpornografie met betrekking tot [naam]” d.d. 11 januari 2007 omschreven. Uit die omschrijving blijkt, zakelijk weergegeven, dat verdachte samen met [naam] [naam] pornografisch staan afgebeeld en seksuele handelingen verrichten.

Verweren:

Verdachte wenst zich niet uit te laten over wie de kinderpornografische foto’s heeft gemaakt van [naam] [naam].

Bespreking van de verweren:

[naam] [naam] verklaart op 11 oktober 2006 dat hij aan het experimenteren was of het iets voor hem was om seks met een man te hebben. Hij heeft dat met [verdachte] uitgeprobeerd. Daar zijn foto’s van gemaakt door [medeverdachte]. Hij heeft die foto’s later van [medeverdachte] gekregen. Ze wisten dat [naam] [naam] toen 16 jaar was.

Conclusie:

Op grond van de vaststaande feiten, alsmede de bespreking van de verweren concludeert de rechtbank dat verdachte, tezamen en in vereniging, kinderpornografisch materiaal heeft vervaardigd en in bezit gehad.

Feit 4 primair parketnummer 05/600305-07:

De vaststaande feiten:

R. ([naam]) [slachtoffer3] was in de periode van 8 december 2005 tot en met de maand juni 2006 minderjarig. Ook staat vast, gelet op de verklaring van verdachte ter terechtzitting, dat [naam] [slachtoffer3] gedurende voornoemde periode aan de zorg en/of waakzaamheid van verdachte was toevertrouwd. Verdachte verklaart ter terechtzitting dat [naam] [slachtoffer3] bij hem en B. [verdachte] logeerde en zij fungeerden als een “gastoudergezin.”

Verweren:

Verdachte ontkent gedurende de tenlastegelegde periode ontucht te hebben gepleegd met [naam] [slachtoffer3].

De bespreking van de verweren:

[naam] [slachtoffer3] verklaart op 13 november 2006, toen 17 jaar, dat hij bij de J.P. Heije stichting verblijft en via Pascal [naam] kennis heeft gemaakt met verdachte en [verdachte] [verdachte]. [naam] werd telkens door [medeverdachte] opgehaald om in diens woning te logeren. Vanaf de derde keer dat hij bij verdachte verbleef zou [verdachte] hem hebben willen verwennen, dat [verdachte] bij hem in bad kwam zitten en zijn hoofd wegduwde als [verdachte] hem wilde pijpen. Het is [verdachte] één keer gelukt om [naam] te pijpen. [naam] geeft aan dat het twee of drie keer is gelukt dat hij is gepijpt, onder andere door [medeverdachte] die dan zijn broek uittrok. [medeverdachte] en [verdachte] hebben beiden het geslachtsdeel van [naam] in hun mond gehad. Vanaf maart 2006 waren [medeverdachte] en [verdachte] officieel gastgezin van [naam]. [naam] [slachtoffer3] heeft op 30 oktober 2006 een brief geschreven met de volgende inhoud: “de eerste keer dat ik daar kwam ging het goed. De tweede keer dat ik daar kwam ging het niet goed. [medeverdachte] zij tegen mijn dat ik tussenhun in moest liggen dat wou ik niet. een maand later kwam ik een beetje los. Ik ging een keer met [verdachte] in bad. Toen ging hij mijn gewoon pijpen en ik dagt dat gaat een beetje te ver maar ik durfde het niet te zegen, maar ja ik ben wel een beetje bang en agezief en dat is nog vaker gebeurt zo. Ik denk soms wel had ik daar maar eerder aan gedacht dat dat kan gebeuren sorry daarom ben ik zo op de groep. Groetjes [naam] voor ananda.”

J.M.E. [naam] verklaart op 16 november 2006 dat hij twee keer bij [medeverdachte] en [verdachte] in bad heeft gezeten. Een keer met Pascal en Menno en een keer samen met [naam]. [naam] weet dat er een keer iets met [naam] is gebeurd omdat hij het gezien heeft. Wanneer precies weet hij niet meer maar hij denkt vorig jaar december. Hij zag dat [naam] samen met [medeverdachte] in bad zitten en dat [medeverdachte] aan [naam] zat. [naam] zag dat [medeverdachte] met zijn hand het geslachtsdeel van [naam] vast had. [medeverdachte] was helemaal naakt. Na een half uur kwam [naam] uit de badkamer. [naam] heeft [naam] verteld dat hij het niet leuk vond in bad.

R. van Workum verklaart op 20 november 2006 dat hij bij verdachte en [verdachte] thuis is geweest waar ook [naam] [slachtoffer3] kwam en van [naam] te hebben gehoord dat hij het vies vond en dat hij misbruikt was.

P.F.A. [naam] verklaart op 21 november 2006 dat [naam] wel eens met [medeverdachte] en [verdachte] in bad is geweest.

Conclusie:

Op grond het voorgaande concludeert de rechtbank dat verdachte, tezamen en in vereniging, ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [naam] [slachtoffer3].

Door de raadsman van verdachte is verzocht om een deskundige aan te stellen teneinde een onderzoek te verrichten naar de betrouwbaarheid van de verklaringen van aangever [naam] [naam]. De uitkomst van een dergelijk onderzoek draagt bij tot de oordeelsvorming over de mate van geloofwaardigheid van een verklaring. Het gaat daarbij om een indicatie van de mate van betrouwbaarheid, niet om een bewijs daarvan. Het al dan niet inschakelen van een deskundige doet niets af aan de zelfstandige beoordeling van de rechtbank zelf. De rechtbank heeft eerder bij de proforma zitting van 16 maart 2007 aangegeven dat een betrouwbaarheidsonderzoek niet is geïndiceerd. De rechtbank acht de inschakeling van een deskundige ook thans niet noodzakelijk nu de door [naam] [slachtoffer3] afgelegde verklaringen op zich consistent zijn en elkaar op de hoofdlijnen niet tegenspreken en steun vinden in andere getuigenverklaringen. Ook is de rechtbank niet gebleken van enige beïnvloeding door derden. [naam] schrijft zelfstandig een briefje n.a.v het feit dat de leiding van de J.P. Heijestichting merkt dat er iets met hem aan de hand is. De ondervragingen, ook die bij de RC waarbij de raadsman aanwezig was, zijn correct verlopen.

Op grond van bovenstaande conclusies acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte feit 4 onder parketnummer 05/950180-06 en de feiten 2, 3 en 4 primair onder parketnummer 05/600305-07 heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

(parketnummer 05/950180-06)

4.

hij op tijdstippen in periode van 01 oktober 2002 tot en met 07 juli 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander telkens een afbeelding - en/of een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen - van seksuele gedraging waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar

is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) uit (een) geheel of gedeeltelijk ontklede minderjarige jongen(s) die - zichzelf en/of elkaar aftrekt/aftrekken en/of

- een penis betast(en) en/of vastpakt/vastpakken en/of in de mond neemt/nemen

en/of

- anaal wordt/worden gepenetreerd en/of

- op een dusdanige wijze poseert/poseren dat zijn/hun penis(sen) nadrukkelijk

in beeld wordt/worden gebracht, welke wijze van poseren kennelijk bedoeld is

om seksuele prikkeling op te wekken,

van welke afgebeelde seksuele gedraging(en) een selectie - zakelijk weergegeven - als volgt is omschreven:

- (Pfadfinderschlacht.1.mpg) Zes jongens tussen 13 en 15 jaar plegen

verschillende seksuele handelingen bij elkaar en met zichzelf. Deze

handelingen bestaan onder andere uit aftrekken, pijpen en anaal

geslachtsverkeer;

- (Der Giftzwerge.mpg) Vier jongens tussen 14 en 15 jaar plegen diverse

seksuele handelingen bij zichzelf;

- (Blumenbengel Part 2.mpg) Vier jongens van 14 en 15 jaar plegen diverse

seksuele handelingen met elkaar en bij zichzelf. De seksuele handelingen

bestaan uit pijpen en aftrekken;

- (naakt0027) Een naakte jongen staat in een kamer en heeft zijn penis in

erectie. De foto is van onderuit genomen en gericht op de penis van de

jongen. Geschatte leeftijd van de jongen tussen 11 en 13 jaar;

- (neuken019) Een naakte jongen staat met de handen tegen een muur terwijl

een andere naakte jongen achter hem staat en zijn penis in de anus van de

voorste jongen heeft. Geschatte leeftijd van beide jongens tussen 12 en 15

jaar;

- (Orgie014) Drie jongens liggen in een kring naakt op een bed. Een van de

jongens heeft zijn penis in erectie met zijn hand vast. De andere twee

jongens kijken toe. Geschatte leeftijd van de jongens tussen 12 en 14 jaar;

- (pijpen0014) Twee jongens liggen naakt op bed. Een van de twee jongens ligt ruggelings op bed. De ander ligt half voorovergebogen en pijpt de jongen die ruggelings op bed ligt. Geschatte leeftijd van de jongens tussen 13 en 15 jaar;

- (Sasha01-033) Een naakte jongen ligt op een kleed. Met zijn linkerhand

houdt hij zijn penis vast. Met zijn rechterhand houdt hij een vibrator vast.

Deze vibrator zit in de anus van de jongen. Geschatte leeftijd van deze

jongen tussen de 12 en 14 jaar. Deze afbeelding maakt deel uit van de

'bekende' serie Sasha;

- (vinny159) Een naakte jongen zit op een lichtblauw dekbedovertrek. Met zijn linkerhand houdt hij zijn penis vast en kijkt in de camera. Geschatte

leeftijd van deze jongen tussen de 14 en 16 jaar. Deze afbeelding maakt deel

uit van de 'bekende' serie Vinny;

- (111-IL001 band nr 202; Young Boys in a home video) De film begint met een jongen 14 à 16 jaar die zit te gamen voor de TV. Later zichzelf aftrekt.

- (114-IL001 band nr 206; Knaben im brautzimmer) Een jongen loopt op een oud (VOC) schip, ontmoet later een jongen in de trein. Betasten elkaar. Komen terecht op hotelkamer (Hotel-restaurant Schiphol A4) en plegen diverse seksuele handelingen. Ook is er een jongen af en toe in beeld die zichzelf aftrekt. Later komt er nog een jongen bij. In een bad zijn drie van deze jongens te zien die diverse seksuele handelingen plegen. Leeftijd jongens tussen 14 en 17 jaar;

-

- (115-IL001 band nr 358; De boy en de bengel) Twee jongens zitten op een

zwarte (nep)leren bank. Ze plegen diverse seksuele handelingen bij elkaar en met zichzelf. Leeftijd tussen 15 en 17 jaar,

en zijnde voornoemde seksuele gedragingen afgebeeld en/of vastgelegd op/in een dvd/cd-rom (IBN nummer 043-IM009) en twee, harde schijven (IBN nummer(s) 039-IM005 en/of 042-IM008) en/of een of meer harde schijven van/in computers (IBN nummer(s) 080-IA031 en/of 082-IA033) en een aantal videobanden (IBN nummer 012-IL001);

(parketnummer 05/600305-07)

2.

hij op tijdstippen in de periode van 19 november 2001 tot en met 30 september 2002 te Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, tezamen en in vereniging met een ander, telkens door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding, te weten door misbruik van

- hun - door/met het geven van veel aandacht - gecreëerde band met de hierna te noemen (nog niet voor anderen 'uit de kast gekomen' en met zijn homoseksuele gevoelens 'experimenterende' [slachtoffer3] en/of

- hun leeftijdsoverwicht op de hierna te noemen [slachtoffer3], een minderjarige, te weten L.H.H. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1985), wiens minderjarigheid verdachte en verdachtes mededader kenden

opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen met verdachte en/of verdachtes mededader te plegen en/of een zodanige handeling van verdachte en/of verdachtes mededader te dulden, bestaande die ontuchtige handelingen telkens hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader hun penis hebben geduwd in de mond van voornoemde [slachtoffer3],

en de penis van die [slachtoffer3] in hun mond hebben genomen en zich door die [slachtoffer3] hebben laten aftrekken en/of die [slachtoffer3] hebben afgetrokken;

3.

hij op tijdstippen in de periode van het jaar 2004 tot en met 07 juli 2006, te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, telkens een afbeelding - en/of een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen - van een seksuele gedraging waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet heeft/hebben bereikt, heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedragingen telkens uit de geheel ontklede minderjarige R.D. [naam] (geboren op [datum] 1988) die

- zijn stijve penis betast en/of vastpakt en/of toont en

- bij/aan zijn stijve penis wordt betast en/of vastgepakt door verdachte en/of (zelf) de stijve penis van verdachte betast en/of vastpakt en/of

- zichzelf aftrekt en door verdachte wordt afgetrokken,

en zijnde voornoemde seksuele gedragingen afgebeeld en vastgelegd op een flash-/memorycard (IBN nummer 040-IM006);

4.

hij op tijdstippen in de periode van 08 december 2005 tot en met de maand juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, telkens ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige R. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1990), bestaande die ontucht telkens hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader de penis van voornoemde Van de Blaak hebben betast en/of vastgepakt en/of in de mond hebben genomen;

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

4a. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 4 onder parketnummer 05/950180-06:

Het medeplegen van een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 2 onder parketnummer 05/600305-07:

Door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en misleiding een minderjarige, wiens minderjarigheid hem bekend was, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen met hem te plegen en zodanige handelingen van hem te dulden.

Ten aanzien van feit 3 onder parketnummer 05/600305-07:

Het medeplegen van een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 4 primair onder parketnummer 05/600305-07:

Het medeplegen van ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd.

4b. De strafbaarheid van het/de feit(en)

De feiten zijn strafbaar.

5. De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten.

6. De motivering van de sanctie(s)

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

- de justitiële documentatie betreffende verdachte, gedateerd 17 februari

2007;

- een tweetal reclasseringsrapporten van de reclassering Nederland respectievelijk gedateerd 14 december 2006 en 06 september 2007;

- een brief van de Forensisch Psychiatrische Dienst Arnhem d.d. 21 juli 2006, opgemaakt door de psychiater T.S. van der Veer;

- een brief van de gz-psycholoog J. van der Leeuw d.d. 10 september 2006;

- een brief van de psychiater J.M.J.F. Offermans d.d. 7 september 2007;

- een psychologisch rapport opgemaakt door de gezondheidspsycholoog drs. P.K. Kristensen d.d. 10 september 2007.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Wat betreft de ernst van de feiten merkt de rechtbank het volgende op. Tijdens het debat ter zitting heeft de officier van justitie aangevoerd dat de handelingen van verdachten in hun onderlinge samenhang moeten worden beschouwd. Hun handelingen zijn er volgens de officier op gericht geweest om stelselmatig minderjarigen te ronselen voor de escort en voor eigen seksueel genot. Dat niet alle gevallen van exploitatie van minderjarigen in de prostitutie en andere vormen van misbruik van minderjarigen op de dagvaarding werden geplaatst, heeft te maken met de beperkte onderzoeksruimte. De getuigenverklaringen en andere bewijsmiddelen geven voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat door verdachten veel meer strafbare feiten in groot verband zijn gepleegd.

De advocaten hebben daarentegen de rechtbank verzocht louter acht te slaan op de feiten zoals deze op de dagvaarding zijn terecht gekomen en om de omstandigheden die volgens de officier van justitie de zaak mede inkleuren, doch die niet hebben geleid tot het opvoeren van feiten op de dagvaarding, buiten beschouwing te laten.

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, acht de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig om het bestaan van een criminele organisatie bewezen te achten. Dat neemt echter niet weg dat elke verdachte in deze strafzaak voor meerdere zedenzaken veroordeeld wordt. De bewezen geachte feiten dienen derhalve in zoverre in hun onderlinge verband te worden beoordeeld dat zij aantonen dat verdachten kennelijk gemakkelijk - althans anders dan incidenteel - strafrechtelijke grenzen overschrijden ten aanzien van psychologisch kwetsbare jongeren. Verdachte [medeverdachte] en verdachte [verdachte] hebben zelfs ten aanzien van jongens die aan hun zorg waren toevertrouwd niet alleen grenzen van goede zorg en moraal en fatsoen overschreden, maar ook een strafrechtelijke grens. Zulks vraagt inderdaad om een zware strafrechtelijke reactie.

De rechtbank ziet echter geen reden om de strafmaat mede te laten bepalen door bepaalde getuigenverklaringen waaruit afgeleid zou kunnen worden dat er meer minderjarigen zijn ingezet voor de escort. Daarvan is zo weinig concreet dat het openbaar ministerie er kennelijk vanaf heeft gezien deze op de dagvaarding te doen plaatsen. De meest concrete aanwijzing dat er met meer minderjarige jongens contact is geweest, betreft het e-mailverkeer met de twee Mike's, Grad en Igor. Met wie zij mailden, is echter niet komen vast te staan. Verder is hierop - kennelijk om pragmatische redenen - niet doorgerechercheerd, zodat een eventueel vervolg op dit e-mail verkeer onbekend is gebleven. Een en ander is met andere woorden te vaag gebleven om vermoedens van een grotere schaal te concretiseren, zodat verdachten zich daartegen niet op een redelijke manier zouden kunnen verweren.

De officier van justitie heeft zich bij het formuleren van de strafeis mede laten leiden doordat verdachte onvoldoende inzicht zou hebben gegeven in zijn persoonlijkheid, zodat voor de preventie van recidive teruggevallen zou moeten worden op een zeer hoge straf. De rechtbank is echter van oordeel dat verdachte in voldoende mate heeft meegewerkt aan de deskundigenrapportages. De rechtbank heeft - mede gelet op de justitiële documentatie van verdachte - geen aanleiding te veronderstellen dat de voor dit soort zedenzaken gangbare strafmaat in het geval van verdachte te licht zou zijn om hem te weerhouden van het plegen van soortgelijke feiten in de toekomst.

Nu de rechtbank minder feiten bewezen acht dan de officier van justitie en zij de mening van de officier dat bij de huidige, beperkte kennis van de persoon van verdachte extra zwaar gestraft moet worden, niet deelt, komt de rechtbank tot een lagere strafoplegging dan geëist.

De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat hij ontucht heeft gepleegd met kwetsbare minderjarige jongens waarbij een speciale verhouding een rol speelde (het scheppen van een speciale band door het geven van aandacht dan wel aan zijn zorg toevertrouwd zijn). Voorts rekent de rechtbank verdachte zwaar aan dat er bij hem thuis een grote hoeveelheid kinderporno is aangetroffen en dat er hierbij sprake was van foto’s van (hem zelf met) eveneens kwetsbare minderjarige jongens die bij hem thuis over de vloer kwamen.

De rechtbank houdt rekening met hetgeen door de gezondheidspsycholoog drs. P.K. Kristensen in haar rapport naar voren is gebracht, waaraan het volgende wordt ontleend: voor zover de beperkingen, het afbreken en het ontkennen, van het psychologisch onderzoek het toelaat kan geconcludeerd worden dat er bij betrokkene geen sprake is van een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. Er is geen informatie naar voren gekomen die wijst op een verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte ten tijde van het tenlastegelegde. Verdachte kan als volledig toerekeningsvatbaar worden gezien voor zijn gedrag ten tijde van het tenlastegelegde.

De rechtbank neemt deze conclusie over en maakt die tot de hare.

Met betrekking tot de voorlopige hechtenis overweegt de rechtbank:

De officier van justitie heeft, gelet op haar eis, de rechtbank verzocht na te denken over de voorlopige hechtenis van verdachte.

De rechtbank ziet, gelet op de aan verdachte op te leggen straf, geen aanleiding een bevel gevangenneming af te geven.

Met betrekking tot het beslag overweegt de rechtbank:

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten datgene wat met kinderporno te maken heeft met betrekking tot en/of met behulp waarvan (een deel) van de feiten zijn begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

De inbeslaggenomen en overige nog niet teruggegeven hierna te noemen voorwerpen, betreffen voorwerpen met behulp waarvan (een deel) van de feiten zijn begaan of voorbereid of voorwerpen welke door middel van het/de strafbare feit(en) is/zijn verkregen. De rechtbank zal deze voorwerpen verbeurd verklaren.

6a. De beoordeling van de civiele vordering, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering, strekkende tot vergoeding van geleden schade.

De benadeelde partij [naam] [slachtoffer3] vordert een bedrag van € 2.525,--.

Aan de benadeelde partij is door het onder 4 (parketnummer 05/600305-07) bewezenverklaarde strafbare feit rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet in vermogensschade bestaat. Dit is aan verdachte toe te rekenen, ook al is een andere dader daarbij betrokken.

Aan de wettelijke vereisten, waaronder die genoemd in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek , is voldaan. Naar maatstaven van billijkheid moet deze schade worden begroot op € 2.525,-- zoals gevorderd. De vordering, alsmede de gevorderde schadevergoedingsmaatregel, zal dan ook worden toegewezen

De verdachte is niet meer tot vergoeding gehouden indien en voor zover het gevorderde door zijn mededader is of wordt voldaan.

7. De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 36f, 47, 57, 240b, 248a en 249 van het Wetboek van Strafrecht.

8. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte sub 1 primair en subsidiair, 2 primair en subsidiair, 3 primair en subsidiair en 5 primair en subsidiair onder parketnummer 05/950180-06 en sub 1 primair en subsidiair onder parketnummer 05/600305-07 is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot:

een gevangenisstraf voor de duur van twee (2) jaar.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen conform de aan dit vonnis gehechte lijst van inbeslaggenomen goederen waarbij de onttrekking geldt voor die goederen die gemerkt zijn met een “0”.

Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen conform de aan dit vonnis gehechte lijst van inbeslaggenomen goederen waarbij de verbeurdverklaring geldt voor die goederen die gemerkt zijn met een “V”.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij R. [slachtoffer3].

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe.

- Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover A. [medeverdachte] betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover R. [slachtoffer3] zal zijn gekweten - tegen kwijting aan R. [slachtoffer3], zulks door tussenkomst van F. Kempel, p/a [adres], te betalen € 2.525,-- (zegge tweedhuizendvijfhonderdenvijfentwintig euro).

- Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

Maatregel van schadevergoeding ad € 2.525,--, subsidiair 50 dagen hechtenis.

- Legt op aan veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover A. [medeverdachte] betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover R. [slachtoffer3] zal zijn gekweten - de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer R. [slachtoffer3], zulks door tussenkomst van F. Kempel, p/a [adres], te betalen € 2.525,--, (zegge tweeduizendvijfhonderdenvijfentwintig euro) bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 50 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening van de ene betalingsverplichting de andere doet vervallen.

Aldus gewezen door:

mr. A.M. van Gorp, rechter, als voorzitter,

mr. P.A.H. Lemaire, rechter,

mr. W. Bruins, rechter,

in tegenwoordigheid van R. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 5 oktober 2007.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature