< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Faillietverklaring Insolventieverordening.

UitspraakRechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaaknummer: 142529

Insolventienummer: 06/677 F /nd

Datum vonnis: 2 november 2006

Vonnis

op het verzoek van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LAUROB B.V.,

gevestigd te Velp,

verzoekster,

procureur mr. B.H. Niemann,

tot faillietverklaring van

[verweerder],

wonende te Appeldorn, Duitsland,

verweerder,

verschenen in persoon.

De beoordeling

1. De rechtbank heeft kennis genomen van het verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring van verweerder. Het verzoek is ter zitting behandeld van respectievelijk 6 september 2006, 4 oktober 2006 en 1 november 2006.

2. Uit de inhoud van het verzoekschrift en het verhandelde ter zitting is summierlijk gebleken van het vorderingsrecht van verzoekster, alsmede dat verweerder in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. De vordering van verzoekster wordt erkend door verweerder. Daarnaast heeft verzoeker twee steunvorderingen voorgedragen. Eén van de vorderingen betreft een openstaande factuur van de advocaat van verweerder. Verweerder heeft deze vordering erkend zodat reeds hierom moet worden vastgesteld dat verweerder meerdere schulden onbetaald laat. De rechtbank zal evenwel nog ingaan op de andere voorgedragen steunvordering, namelijk die van Facility Point, gelet op het uitvoerige debat dat dienaangaande ter zitting is gevoerd. De vordering houdt verband met achterstallige huur. Verweerder stelt dat niet hij maar een andere (rechts)persoon op enig moment als huurder van een bedrijfsruimte van Facility Point moest worden aangemerkt en deze vordering daarom niet op hem betrekking heeft. Er zou een nieuwe of gewijzigde huurovereenkomst zijn opgemaakt. Nu deze overeenkomst niet is overgelegd en verweerder ook anderszins de juistheid van zijn stelling niet heeft aangetoond of aannemelijk heeft gemaakt, komt de rechtbank tot het oordeel dat summierlijk van het bestaan van deze vordering is gebleken. Daarom zal verweerder in staat van faillissement verklaard worden.

3. Het betreft een hoofdinsolventieprocedure (artikel 3, eerste lid, Insolventieverordening ). De rechtbank acht zich bevoegd de insolventieprocedure te openen. Verweerder woont weliswaar in Duitsland en er zijn aanwijzingen dat verweerder tevens activiteiten in Duitsland is gaan ontplooien maar alle bij de rechtbank bekende schulden van verweerder houden verband met zijn destijds in oprichting zijnde – en nimmer perfect geworden - besloten vennootschap waarvan de enige bekende plaats van vestiging in Nederland was gelegen. Verder heeft verweerder een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven éénmanszaak [verweerder] & Partners waarvan de enige plaats van vestiging in Nederland is gelegen. Hieruit blijkt voldoende dat verweerder vanuit Nederland gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert, hetgeen ook voor derden als zodanig herkenbaar is. Bovendien zijn alle bij de rechtbank bekende schulden in Nederland ontstaan en zijn alle schuldeisers in Nederland gevestigd.

De beslissing

De rechtbank:

verklaart

[verw[verweerder], geboren op [datum] 1956 te Rheden, wonende te [adres], handelende onder de naam [verweerder] & Partners te Rheden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09125752, voorheen handelende onder de naam Euregiomakelaars te Rheden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09125750,

in staat van faillissement;

benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank

mr. B.J. Engberts;

stelt aan tot curator mr. M.P.S. Nieuwenhuis Postbus 3045 6802 DA Arnhem

geeft last aan de curator tot het openen van aan de gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van W.G.A. Cornelissen als griffier op

2 november 2006 om 13.30 uur.

de griffier de rechter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature