E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBARN:2006:AY3501
LJN AY3501, Rechtbank Arnhem, AWB 05/3484

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft geweigerd eiser urgentie te verlenen.

Het vorenstaande leidt er toe dat voor wat betreft woningen van de Woningstichting Barneveld een beslissing op een verzoek om urgentie uitsluitend ter uitvoering van het Convenant, zijnde een privaatrechtelijke overeenkomst, kan worden genomen. De op eisers verzoek genomen beslissingen zijn dan ook slechts aan te merken als privaatrechtelijke handelingen en dus niet als besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb , waarvoor is vereist dat sprake is van een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie