< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vakantie naar China. Vervangende toestemming wordt verleend om naar China te reizen, onder de voorwaarde dat school toestemming geeft voor de volledige periode.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/725531 / KG ZA 22-967 IHJK/MvG

Vonnis in kort geding van 30 november 2022 (bij vervroeging)

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

eiseres bij dagvaarding van 21 november 2022,

advocaat mr. W.F. Wienen te Almere,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Eiseres zal hierna de moeder worden genoemd en gedaagde de vader.

1 De procedure

1.1.

Op de mondelinge behandeling van dit kort geding op 28 november 2022 heeft de moeder de vorderingen toegelicht. De vader heeft verweer gevoerd. De moeder heeft producties in het geding gebracht. Beide partijen hebben ter zitting hun standpunten nader toegelicht.

1.2.

Ter zitting waren aanwezig:

- de moeder en L. Su, tolk Mandarijn, met mr. Wienen,

- de vader met een zoon uit een andere relatie.

1.3.

Na de mondelinge behandeling is vonnis bepaald op 6 december 2022. Bij e-mail van 30 november 2022 is aan partijen bericht dat heden bij vervroeging vonnis zal worden gewezen.

2 De feiten

2.1.

Partijen zijn getrouwd geweest. Uit dit huwelijk is op [geboortedatum] 2006 te [geboorteplaats] [minderjarige] geboren.

2.2.

[minderjarige] woont bij de moeder en heeft sinds oktober 2019 geen contact meer met de vader.

2.3.

De moeder is op 1 augustus 2022 een procedure gestart bij de rechtbank Midden-Nederland waarin zij onder meer heeft verzocht om het gezamenlijk ouderlijk gezag over [minderjarige] te beëindigen en haar alleen met het gezag te belasten.

2.4.

[minderjarige] zit in de vierde klas van het VWO.

2.5.

De moeder wil van 14 december 2022 tot en met 14 januari 2023 met [minderjarige] naar Putian in China voor een vakantie en familiebezoek, mede omdat haar moeder (de oma van [minderjarige] ) ziek is. Voor de dagen die buiten de schoolvakantie vallen, heeft de moeder voor [minderjarige] aan school om toestemming gevraagd om van school weg te mogen blijven. Hierop heeft zij nog geen antwoord gekregen.

2.6.

De vader heeft voor deze reis geen toestemming gegeven.

3 Het geschil

3.1.

De moeder vordert, samengevat, haar vervangende toestemming te geven voor het aanvragen van een paspoort voor [minderjarige] en voor een vakantie met [minderjarige] naar China van 14 december 2022 tot en met 14 januari 2023, met veroordeling van de vader in de proceskosten.

3.2.

De vader heeft de volgende redenen aangevoerd waarom hij geen toestemming wil geven voor de vakantie in China. Een deel van de vakantie valt buiten de schoolvakantie en hij wil niet dat [minderjarige] twee weken school mist. In China gelden nog altijd strenge coronamaatregelen. [minderjarige] moet bij aankomst in China veertien dagen in quarantaine in een hotel, daarna nog zeven dagen in thuisisolatie bij de familie van de moeder en vervolgens staat hij nog zeven dagen onder medisch toezicht. De moeder heeft zowel de Chinese als de Nederlandse nationaliteit. De Nederlandse nationaliteit van de moeder wordt in China niet erkend. Daardoor loopt zij het risico drie maanden in China te moeten blijven.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De vader heeft ter zitting desgevraagd meegedeeld dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat voor [minderjarige] een paspoort wordt aangevraagd, behalve dan dat hij het niet vertrouwt. Dat laatste heeft de vader niet verder onderbouwd. [minderjarige] dient over een geldig legitimatiebewijs te beschikken. Deze vordering zal dan ook worden toegewezen. Overigens valt niet in te zien waarom de vader hieraan niet heeft willen meewerken.

4.2.

Partijen hebben gezamenlijk het gezag over [minderjarige] . De moeder heeft dan ook toestemming van de vader nodig voor haar voorgenomen reis naar China met . De vraag is of de vader terecht zijn toestemming weigert om [minderjarige] met zijn moeder mee naar China te laten gaan voor familiebezoek in de kerstvakantie. Uitgangspunt is daarbij wat in het belang van [minderjarige] is.

4.3.

De stelling van de vader, dat de moeder mogelijk problemen krijgt en dan drie maanden in China kan worden vastgehouden omdat zij een dubbele nationaliteit heeft, althans omdat zij een Nederlands paspoort heeft, is door moeder betwist en kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden aangenomen. Dit bezwaar van de vader staat aan het verlenen van vervangende toestemming niet in de weg.

4.4.

[minderjarige] gaat naar school in Almere. In die regio is het kerstvakantie van 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023. De vader heeft er terecht een punt van gemaakt dat het niet in het belang is van [minderjarige] dat hij twee weken school mist. Dit is slechts anders in het geval [minderjarige] van school toestemming krijgt om voor de dagen die buiten de schoolvakantie vallen naar China te gaan. Aangenomen wordt dat de school bij haar beslissing daarover de belangen van [minderjarige] meeweegt. De moeder heeft ter zitting meegedeeld ermee in te stemmen dat aan toewijzing van haar vordering de voorwaarde wordt verbonden dat [minderjarige] toestemming krijgt van school om weg te blijven op de dagen die buiten de schoolvakantie vallen.

4.5.

Voor het geval de school van [minderjarige] geen toestemming geeft voor een langere vakantie, geldt het volgende.

4.6.

Ter zitting is met partijen gekeken naar het actuele reisadvies voor China. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl bleek geen actueel reisadvies te staan. Het reisadvies op die website is voor het laatst gewijzigd op 12 augustus 2022.

4.7.

Op de website www.diplomatie.belgium.be (het Belgische equivalent van Nederlandwereldwijd) stond wel een actueel reisadvies voor China, dat voor het laatst was bijgewerkt op 18 november 2022. Op die website staat, samengevat, dat reizigers bij aankomst eerst vijf dagen in quarantaine moeten in een hotel en daarna drie dagen in thuisquarantaine, dan wel acht dagen in quarantaine in een hotel in het geval de reiziger niet over een eigen woonstek beschikt en het hem/haar niet wordt toegestaan de quarantaine thuis te voltooien.

4.8.

Volgens de moeder geldt er in China bij aankomst geen quarantaineplicht meer. Ter onderbouwing van deze stelling heeft zij verwezen naar een bericht van 14 november 2022 op de website van de Chinese ambassade waarin staat: ‘There is no additional requirementfor passengers who have a COVID-19 infection record, passengers who had close contact with someone tested positive for PCR or passengers who developed suspected symptoms of Covid-19.’.

4.9.

Het bericht waar de moeder naar heeft verwezen gaat echter niet over het al dan niet bestaan van een quarantaineplicht voor reizigers bij aankomst in China. In dit bericht staan de voorwaarden waaraan een passagier moet voldoen om vanuit Nederland met het vliegtuig naar China te vliegen. De kop van dat bericht luidt namelijk: ‘Notice on the New Test and Boarding Requirements for China-bound International Passengers (…)’, en verder staat in het bericht: ‘Passengers departing from the Netherlands to China with direct flight should upload the following documents (…)’. Met de zin waar de moeder naar heeft verwezen wordt, naar de voorzieningenrechter aanneemt, bedoeld dat voor de daar genoemde passagiers die vanuit Nederland naar China vliegen sinds 15 november 2022 geen extra voorwaarden meer zijn om het vliegtuig in te mogen en niet dat zij bij aankomst in China niet in quarantaine hoeven.

4.10.

Gelet op bovenstaande gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat de informatie op de eerder genoemde Belgische website het meest actueel is en [minderjarige] dus bij aankomst in China acht dagen in quarantaine moet. Nu [minderjarige] twee weken kerstvakantie heeft, is het niet in zijn belang als hij daarvan acht dagen in China in quarantaine door moet brengen. De moeder heeft dit ook ter zitting beaamd.

4.11.

Bovenstaande betekent dat de vordering van de moeder wordt toegewezen, in die zin dat aan de moeder vervangende toestemming wordt verleend om met [minderjarige] van 14 december 2022 tot en met 14 januari 2023 naar Putian in China te reizen, onder de voorwaarde dat [minderjarige] van school toestemming krijgt om voor de volledige periode weg te blijven van school.

4.12.

De moeder wordt nog op het volgende gewezen. In China gelden nog steeds strenge lockdownmaatregelen, die steeds veranderen. De moeder dient er rekening mee te houden dat steden in China plots onder volledige lockdown kunnen worden geplaatst in het geval er besmettingen worden vastgesteld. Het maatschappelijke leven in die steden raakt dan ernstig verstoord en reizen is vaak niet meer mogelijk. Personen die in een getroffen stad aanwezig zijn lopen het risico dat hun verblijf voor onbepaalde duur zal worden verlengd. De moeder dient vlak voor een eventueel vertrek naar China de quarantaineplicht in China te controleren. Indien die wordt uitgebreid ten opzichte van de huidige acht dagen, wordt van haar verwacht dat zij afweegt of de vakantie en het familiebezoek nog in het belang is van [minderjarige] .

4.13.

De proceskosten worden gecompenseerd, zoals te doen gebruikelijk in geschillen tussen ex-echtgenoten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verleent de moeder een verklaring van toestemming als bedoeld in het tweede lid van artikel 34 van de Paspoortwet ten behoeve van de aanvraag van een paspoort bij de gemeente Almere voor [minderjarige], geboren te [geboorteplaats] op

[geboortedatum] 2006,

5.2.

verleent vervangende toestemming aan de moeder (welke toestemming die van de vader vervangt) om met de zoon van partijen [minderjarige], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2006, in de periode van 14 december 2022 tot en met 14 januari 2023 naar China te reizen en daar te Putian, provincie Fujian, bij haar familie te verblijven, onder de voorwaarde dat [minderjarige] van school toestemming krijgt om voor de volledige periode weg te blijven van school,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, voorzieningenrechter, tevens kinderrechter, bijgestaan door mr. M.F. van Grootheest, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2022.

type: MvG

coll: mb


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature