< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

wijziging voornaam, non-binair

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht Team Familie & Jeugd

zaaknummer / rekestnummer: C/13/714971 / FA RK 22-1531 (LH / MG)

Beschikking van 12 juli 2022 betreffende wijziging voornaam

in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekende partij,

hierna te noemen: ‘ [verzoeker] ’,

advocaat mr. K.S.M. Smienk te Utrecht,

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1 de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amstelveen,

zetelende te Amstelveen,

hierna te noemen: ‘de abs’ en

2 het openbaar ministeriete Amsterdam,

hierna te noemen: ‘de officier van justitie’.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

het verzoekschrift, ingekomen op 9 maart 2022;

het F9-formulier met bijlage, ingekomen op 29 maart 2022;

het F9-formulier met bijlagen, ingekomen op 2 juni 2022;

de brief van de abs, ingekomen op 11 juli 2022.

1.2.

De mondelinge behandeling achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden op 12 juli 2022.

Gehoord zijn:

- verzoeker, bijgestaan door diens advocaat en vriendin.

1.3.

De rechtbank heeft ter mondelinge behandeling uitspraak gedaan. Deze beschikking vormt daarvan de weerslag.

2 De vaststaande feiten

2.1.

[verzoeker] is geboren op [geboortedatum] 1993 te [geboorteplaats] . Op de geboorteakte staat [verzoeker] vermeld als ‘dochter van’.

2.2.

Op 8 februari 2022 heeft [verzoeker] diens geslacht op de geboorteakte gewijzigd van vrouwelijk ‘V’ in mannelijk ‘M’.

3 Het verzoek

3.1.

[verzoeker] verzoekt – na wijziging van het oorspronkelijke verzoek – de rechtbank om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

I. de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amstelveen te gelasten om aan de geboorteakte ingeschreven in het register van de gemeente Amstelveen van het jaar 1993 (aktenummer: [nummer] ) een latere vermelding toe te voegen van wijziging van het geslacht in die zin dat het geslacht ‘X’ zal zijn;

II. te bepalen dat diens voornaam gewijzigd wordt in de voornaam ‘ [voornaam] ’ en de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amstelveen te gelasten om deze wijziging in de geboorteakte ingeschreven in het register van de gemeente Amstelveen van het jaar 1993 (aktenummer: [nummer] ) toe te voegen;

Subsidiair

III. de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amstelveen te gelasten om aan de geboorteakte ingeschreven in het register van de gemeente Amstelveen van het jaar 1993 (aktenummer: [nummer] ) een latere vermelding toe te voegen van wijziging van het geslacht in die zin dat het geslacht ‘waarvan het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld’ zal zijn;

4 De beoordeling

Wijziging geslacht op de geboorteakte

4.1.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft [verzoeker] het verzoek met betrekking tot wijziging van het geslacht op de geboorte ingetrokken, zodat daarop niet meer hoeft te worden beslist.

Wijziging voornaam

4.2.

[verzoeker] heeft – bij wijze van aanvullend verzoek – verzocht de rechtbank de wijziging van één of meer voornamen te gelasten als bedoeld in artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’), waarbij de voornaam ‘ [verzoeker] ’ wordt gewijzigd in ‘ [voornaam] ’. [verzoeker] legt aan het verzoek ten grondslag dat die zich met de roepnaam ‘ [roepnaam] ’ identificeert en er hinder aan ondervindt dat die roepnaam niet op de geboorteakte en diens paspoort staat. Volgens [verzoeker] heeft die dan ook een zwaarwegend belang wat wijziging van diens voornaam rechtvaardigt. [verzoeker] voert voorts aan dat de verzochte voornaam geoorloofd is naar maatstaven van artikel 1:4 lid 2 BW .

4.3.

De rechtbank overweegt als volgt. Op grond van artikel 1:4 lid 4 BW kan op verzoek van de betrokken persoon wijziging van de voornamen worden gelast dor de rechtbank. Voor toewijzing van een verzoek tot voornaamswijziging is allereerst vereist dat de betrokken persoon een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij de verzochte wijziging, dat dit belang dient te prevaleren boven het algemeen belang dat namen zoals vermeld in de registers van de burgerlijke stand zoveel mogelijk ongewijzigd blijven. Voorts dient de rechtbank te toetsen of de nieuwe voornamen niet ongepast zijn dan wel overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen (tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn).

4.4.

De rechtbank is van oordeel dat de verzochte naamswijziging, zoals toegelicht, voldoet aan de hiervoor beschreven eisen. De gevraagde voornaam is geoorloofd naar de maatstaven van artikel 1:4 lid 2 BW . Het verzoek zal daarom worden toegewezen als na te melden.

4.5.

Het vorenstaande leidt tot de volgende beslissing.

5 De beslissing

De rechtbank:

- gelast de wijziging van de voornamen van

[verzoeker] ,

geboren te [geboortedatum] 1993 te [geboorteplaats] ,

in: ‘ [voornaam] ’.

Deze beschikking is gegeven door mr. L. van der Heijden, rechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van M.T.W. Gerritsen, griffier, op 12 juli 2022.

Voor zover tegen de beschikking hoger beroep openstaat kan dit via een advocaat worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam (IJdok 20 / Postbus 1312, 1000 BH).Het beroep moet worden ingesteld:- door de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature