< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Algemene nabestaandenwet, eiser woonde en werkte niet in Nederland, niet verzekerd, beroep ongegrond.

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 20/5496

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiseres] , te [adres] (Marokko), eiseres, (hierna: [eiseres] )

en

de raad van bestuur van de sociale verzekeringsbank, verweerder (hierna: de Svb)

(gemachtigde: M.F. Sturmans).

Procesverloop

Bij besluit van 28 april 2020 (het primaire besluit) heeft de Svb de aanvraag van [eiseres] om een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) afgewezen.

Bij besluit van 11 september 2020 (het bestreden besluit) heeft de Svb het bezwaar van [eiseres] ongegrond verklaard.

[eiseres] heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. De Svb heeft een verweerschrift ingediend.

Met toestemming van partijen is het onderzoek ter zitting achterwege gebleven.

Overwegingen

1. [eiseres] woont in Marokko. Haar echtgenoot, de heer [echtgenoot] , is op [datum] 2019 overleden in Marokko. [eiseres] heeft op 6 februari 2020 een uitkering op grond van de Anw aangevraagd.

2. De aanvraag is door de Svb met het primaire besluit afgewezen omdat [echtgenoot] op de dag van overlijden niet verzekerd was voor de Anw. Met het bestreden besluit heeft verweerder dit besluit gehandhaafd. Verweerder heeft toegelicht dat [echtgenoot] op de datum van zijn overlijden niet in Nederland woonde of werkte. Hij was ook niet verzekerd voor de wetgeving van Marokko. [echtgenoot] was ook niet op een andere wijze verzekerd voor de Anw.

Standpunt [eiseres]

3. Volgens [eiseres] was [echtgenoot] wel verzekerd voor de Anw omdat hij in Nederland werkzaamheden heeft verricht en hij voor 100% arbeidsongeschikt is geweest.

Oordeel van de rechtbank

4. Beoordeeld moet worden of de Svb de aanvraag van [eiseres] om een Anw-uitkering op goede gronden heeft afgewezen.

5. Een nabestaande heeft recht op een Anw-uitkering als de overledene op de dag van zijn overlijden (verplicht of vrijwillig) verzekerd was op grond van de Anw.

6. In artikel 13 van de Anw is bepaald dat iemand verzekerd is wanneer deze persoon ingezetene van Nederland is. Op grond van artikel 6 van de Anw is een ingezetene degene die in Nederland woont. [echtgenoot] woonde op het moment van zijn overlijden in Marokko. In artikel 13 van de Anw is bepaald dat iemand ook verzekerd kan zijn indien deze persoon in Nederland werkzaam is. [echtgenoot] was op het moment van overlijden niet werkzaam in Nederland. Dat [echtgenoot] in het verleden in Nederland heeft gewoond en gewerkt, betekent dus niet dat hij ten tijde van zijn overlijden nog verzekerd was. [echtgenoot] was ook niet vrijwillig verzekerd voor de Anw.

7. Bovendien is niet gebleken dat [echtgenoot] op het tijdstip van zijn overlijden verzekerd was op grond van de sociale zekerheidswetgeving van Marokko, zodat hij ook op grond van artikel 13a, onder a, van de Anw in combinatie met artikel 22 van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko niet kan worden aangemerkt als verzekerde.

Conclusie

8. De Svb heeft de aanvraag van [eiseres] om een Anw-uitkering op goede gronden afgewezen. Het beroep is ongegrond.

9. Voor een proceskostenvergoeding of een vergoeding van het betaalde griffierecht bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. H.B. van Gijn, rechter, in aanwezigheid van A. Vijn, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

griffier

rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening.

Dit volgt uit artikel 14 in samenhang met artikel 1, aanhef en onder d van de Anw .


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature