Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een Amsterdamse cateraar mag haar klanten bedienen zonder tussenkomst van het cateringplatform waar zij eerder zaken mee deed.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/679924 / KG ZA 20-155 MvW/LO

Vonnis in kort geding van 24 maart 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CATERWINGS NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 28 februari 2020,

advocaat mr. S.A.K. d'Azevedo te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DIS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DIS DAILY CATERING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. V.P. Melens te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Caterwings worden genoemd en gedaagden zullen ook worden aangeduid als DIS, DIS Daily Catering en [gedaagde sub 3] .

1 De procedure

Tijdens de zitting van 10 maart 2020 heeft Caterwings de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Gedaagden hebben verweer gevoerd. Beide partijen hebben schriftelijke stukken en een pleitnota ingediend. Vonnis is bepaald op vandaag.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de kant van Caterwings: [naam 1] , directeur en bestuurder, [naam 2] en [naam 3] , met mr. D’Azevedo en mr. V. van Druenen,

aan de kant van gedaagden: [gedaagde sub 3] , [naam 4] , die de financiën voor DIS doet, en [naam 5] , met mr. Melens.

2 De feiten

2.1.

Caterwings bemiddelt bij de totstandkoming van cateringovereenkomsten tussen cateraars en potentiele klanten. Klanten kunnen via haar website catering bestellen voor ontbijt, lunch, diner, borrel of evenementen. Daarnaast bemiddelt Caterwings bij overeenkomsten over zogenoemde ‘mealplans’. Daarmee worden dagelijks of wekelijks terugkerende bestellingen bedoeld, bijvoorbeeld een wekelijkse borrel of de dagelijkse lunch.

2.2.

DIS is in 2014 opgericht door [gedaagde sub 3] . In eerste instantie exploiteerde DIS een eetwinkel op het [adres] , waarin ook maaltijden werden verkocht. Later zijn de cateringwerkzaamheden van DIS aanzienlijk toegenomen.

2.3.

Medio 2017 is tussen Caterwings en DIS een samenwerking tot stand gekomen, waarover is gecorrespondeerd. In een e-mail van [naam 6] (Caterwings) aan [gedaagde sub 3] van 18 augustus 2017 staat onder meer het volgende.

(…) Erg leuk om te horen dat DIS geïnteresseerd is in een vermelding op Caterwings. Hieronder nog een kort overzicht van de samenwerking met ons:

de vermelding op de site is geheel vrijblijvend, er hoeft niet betaald te worden of een minimum aantal opdrachten afgenomen te worden;

zodra een opdracht binnenkomt, zullen we even contact opnemen of het uitkomt;

pas op het moment dat er een opdracht geaccepteerd en succesvol afgeleverd wordt zal de commissie van 25% verrekend worden. De commissie wordt afgetrokken van de door jullie aangegeven prijzen.

2.4.

Op 21 augustus 2017 (door DIS getekend op 24 augustus 2017) hebben Caterwings en DIS een overeenkomst gesloten, waarin onder meer het volgende is opgenomen.

(…) DEZE OVEREENKOMST bestaat uit deze ondertekeningspagina (…) en de Algemene Voorwaarden van Caterwings voor Cateraars (‘AV’). De AV maken onderdeel uit van deze Overeenkomst. (…)

ACHTERGROND:

 Caterwings heeft een website die de diensten van cateraars aanbeveelt bij haar klanten; Caterwings exploiteert online en offline bestelfaciliteiten waarmee de deelnemende cateraars bestellingen kunnen accepteren van klanten van Caterwings. (…)

 Caterwings en Cateraar wensen voorwaarden overeen te komen waaronder Caterwings Cateraar zal aanbevelen op haar website, en zal optreden als de niet-exclusieve boekingsagent van Cateraar voor bestellingen door klanten van diensten van Cateraar. (…)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CATERAARS (…)

2 Klantbestellingen

2.1

Cateraar benoemt Caterwings als haar niet-exclusieve boekingsagent om Klantbestellingen tussen Cateraar en Klanten tot stand te brengen, onder de voorwaarden van deze Overeenkomst (…)

16 Gevolgen van beëindiging (…)

16.2

Indien deze Overeenkomst, ongeacht welke reden, is beëindigd: (…)

16.2.4

blijven artikelen (…) 16 tot en met 26 ook na beeindiging van deze Overeenkomst van kracht. (…)

22 Agentuur

22.1

Cateraar komt overeen dat zij niet zal dingen naar opdrachten van Klanten die door Caterwings aan haar geïntroduceerd zijn, en dat zij in antwoord op elke vraag van een Klant die Klant zal instrueren om via de Bestellijn of de Website een bestelling te plaatsen.

22.2

Cateraar erkent en accepteert dat Caterwings ook agent is voor andere cateraars, van wie sommigen of allen concurrenten van Cateraar kunnen zijn.

22.3

Partijen garanderen en erkennen dat de relatie tussen hen niet het karakter heeft van een maatschap of joint venture, en dat – behalve voor zover Caterwings uitdrukkelijk gemachtigd is om hierbij als agent van Cateraar op te treden – geen der partijen het recht heeft om bindende overeenkomsten van welke aard ook aan te gaan of af te sluiten namens de andere partij. (…)

2.5.

In de Algemene Voorwaarden die Caterwings hanteert voor klanten staat onder meer het volgende.

“(…) § 3 EEN OVEREENKOMST SLUITEN

(1) Op de website van Caterwings kunnen klanten cateringdiensten (of “menu’s”) selecteren en meteen boeken, of individueel aanbod voor cateringdiensten aanvragen.

(2) Door op het platform op de knop “Bestellen met betaling” te klikken, sluit de klant met Caterwings een bindende overeenkomst voor de cateringdiensten, die hij vooraf heeft geselecteerd en die gedurende het bestelproces samenvattend zijn gepresenteerd. Een dergelijke bindende overeenkomst ontstaat eveneens, als de klant een individueel aanbod per e-mail of telefoon, volgens de betreffende voorwaarden, accepteert.(…)”

2.6.

De samenwerking tussen Caterwings en DIS verliep als volgt. Een deel van de klanten plaatste een bestelling via de website van Caterwings. Het grootste deel van de klanten e-mailde naar Caterwings, die deze e-mails vervolgens doorstuurde naar de betreffende cateraar. De cateraar, in dit geval DIS, had de mogelijkheid om de bestelling te accepteren of te weigeren. Indien een bestelling was geaccepteerd en geleverd, verstuurde en incasseerde Caterwings de factuur op eigen naam, waarbij Caterwings ook het debiteurenrisico droeg. Caterwings betaalde de factuur ongeveer drie weken later aan DIS uit, na aftrek van de overeengekomen commissie voor Caterwings.

2.7.

DIS was behalve bij Caterwings ook aangesloten bij andere platforms, zoals Uber Eats, Thuisbezorgd.nl, Deliveroo en The Playing Circle.

2.8.

In een interne e-mail van [naam 1] van Caterwings van 3 oktober 2018 staat onder meer het volgende.

“(…) Ik heb vanmiddag een gesprek gehad met [gedaagde sub 3] van DIS. Hierbij ff een kort verslag; (…)

Wellicht kunnen we een prijsafspraak met hem maken als hij zich commit aan een exclusieve lange termijn samenwerking. [gedaagde sub 3] is momenteel aan het polsen bij onze vaste klanten !!!! Om constant direct zelf te blijven leveren…. Hier moeten we voor uitkijken en [gedaagde sub 3] wat minder inzetten bij de “goedkope” opdrachten en meer as exclusieve partner gebruiken.(…)”

2.9.

Begin 2020 heeft Caterwings een nieuw bestelplatform geïntroduceerd: CaterDesk, en heeft nieuwe Algemene Voorwaarden opgesteld, waarvan zij DIS heeft gevraagd die te ondertekenen. DIS ( [gedaagde sub 3] ) heeft daarop laten weten dat in de nieuwe AV ‘verschillende zaken [in] staan waarmee we [DIS, vzr.] onder geen beding mee akkoord gaan.’ Partijen hebben verder gecorrespondeerd over de nieuwe voorwaarden, maar hebben geen overeenstemming bereikt.

2.10.

Op 23 januari 2020 heeft [gedaagde sub 3] (middels [bedrijf] ) de vennootschap DIS Daily Catering opgericht.

2.11.

Een grote klant van Caterwings, Bird Rides Europe (hierna: Bird), heeft op 24 januari 2020 de samenwerking (raamovereenkomst) beëindigd. In de mail staat onder meer ‘We have reviewed the process and we came to the conclusion that as we are only dealing with one caterer we don’t see the added value of Caterwings in regards to the daily catering.’

2.12.

Op 29 januari 2020 heeft LucidChart, een andere grote klant van Caterwings, de samenwerking beëindigd en medegedeeld dat zij verder gaat met DIS als cateraar.

2.13.

In een e-mail van 16 februari 2020 van [gedaagde sub 3] aan Caterwings staat onder meer het volgende.

“(…) In eerste instantie hebben wij Caterwings altijd gezien als interessante aanvulling op onze winkel en catering-activiteiten. Toen echter bleek dat onze eigen catering-activiteiten hard begonnen te groeien, is de toegevoegde waarde van Caterwings steeds meer naar de achtergrond verdwenen.

Dit proces is onlangs in een stroomversnelling terechtgekomen doordat jullie veel druk op ons hebben uitgeoefend om ons zover te krijgen dat wij ook overstappen op jullie nieuwe platform Caterdesk. Ik heb jullie uitgelegd dat dit niet aansluit bij onze manier van werken. Wij hechten veel waarde aan een goede persoonlijke relatie met onze klanten en willen o.a. niet met andere cateraars verzeild raken in een ‘ratrace’ om als eerste een order binnen te halen.

In reactie hierop hebben jullie weliswaar aangeboden om het deels bij het oude te laten, maar ik betwijfel of dit voldoende is. Ik heb sterk het gevoel dat jullie in de toekomst druk blijven uitoefenen om ons op jullie nieuwe platform te krijgen, met als gevolg dat we weer in dezelfde situatie terecht komen.

Daarnaast speelt er nu een discussie over de klanten. Jullie vinden dat wij onze klanten die ooit via Caterwings hebben besteld nooit meer mogen cateren. Dat is niet wat wij hebben afgesproken. Ik vind de opstelling van Caterwings wel tekenend: jullie proberen de cateraars in jullie greep te krijgen. Daar passen wij voor.

Om deze reden hebben wij besloten om de samenwerking met Caterwings te beëindigen. Het is mij niet duidelijk of hiervoor een opzegtermijn geldt. Ik beëindig de overeenkomst in elk geval op de kortst mogelijke termijn.

Omdat wij niet willen dat klanten problemen ondervinden van deze beslissing zullen we de komende week (tot en met 23 februari) orders via Caterwings blijven accepteren en deze uitleveren. Daarna niet meer. De klanten zullen we van onze beslissing op de hoogte stellen, zodat zij hierdoor niet worden overvallen. (…)”

2.14.

Op 17 februari 2020 heeft Framer B.V. de raamovereenkomst met Caterwings beëindigd, vanwege het conflict tussen Caterwings en DIS, die ook bij Framer de catering verzorgt.

3 Het geschil

3.1.

Caterwings vordert – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

ieder van gedaagden zowel tijdens de overeenkomst als daarna:

1. a. te verbieden zonder betrokkenheid van Caterwings direct of indirect bestellingen voor cateringdiensten aan te nemen of uit te voeren die zij ontvangen van LucidChart en/of Bird, op straffe van een dwangsom;

b. te verbieden zonder betrokkenheid van Caterwings direct of indirect bestellingen voor cateringdiensten aan te nemen of uit te voeren die zij ontvangen van andere klanten die door Caterwings op enig moment aan DIS zijn geïntroduceerd, waaronder maar niet beperkt tot de in productie 6 bij de dagvaarding genoemde 67 klanten, op straffe van een dwangsom;

c. te verbieden de onder b bedoelde klanten direct of indirect te benaderen met het oog op uitvoering van cateringdiensten zonder betrokkenheid van Caterwings, op straffe van een dwangsom;

d. te gebieden de onder b bedoelde klanten die hen benaderen door te verwijzen naar Caterwings, op straffe van een dwangsom;

e. te verbieden om enige nieuwe entiteit op te richten met het doel om de onder 1a tot en met d genoemde activiteiten te verrichten, op straffe van een dwangsom;

2. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadevergoeding van € 25.800, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente;

met veroordeling van gedaagden in de proceskosten en de nakosten.

3.2.

Caterwings stelt ter toelichting op haar vorderingen – samengevat en voor zover van belang – het volgende. Partijen hebben een agentuurovereenkomst gesloten en werken sinds tweeëneenhalf jaar succesvol samen. In die tijd hebben tenminste 67 verschillende bedrijven via Caterwings besteld bij DIS en is de omzet gestegen naar ruim € 1,2 miljoen in 2019.

DIS heeft vervolgens geheel onverwacht en zonder inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van artikel 6:437 lid 1 BW de overeenkomst met Caterwings opgezegd. DIS heeft klanten van Caterwings benaderd om verder te gaan met DIS zonder tussenkomst van Caterwings, in strijd met het relatiebeding uit artikel 22.1 van de AV. Op grond van artikel 16.2.4 van de AV blijft artikel 22. 1 AV ook van kracht na het einde van de overeenkomst. [gedaagde sub 3] heeft al op 23 januari 2020 een nieuwe entiteit opgericht, DIS Daily Catering, kennelijk met het doel het relatiebeding te omzeilen. Gedaagden handelen daarmee ook in strijd met artikel 5.1. 1 AV, waarin staat dat DIS te goeder trouw zal handelen jegens Caterwings.

3.3.

Gedaagden voeren – samengevat en voor zover van belang – het volgende verweer. De samenwerking tussen partijen kwalificeert niet als agentuurovereenkomst, ondanks de tekst van de Algemene Voorwaarden. Caterwings ging op eigen naam overeenkomsten aan met klanten, verstuurde en incasseerde de facturen, droeg daarbij het debiteurenrisico, en betaalde ongeveer na drie weken de factuur aan DIS uit. Beide partijen werkten ook samen met andere cateraars/bestelplatforms en hebben nooit bedoeld een exclusieve samenwerking aan te gaan. Dat blijkt uit de correspondentie voor het aangaan van de samenwerking, en ook uit de wijze waarop zij met elkaar samenwerkten. Partijen verwezen regelmatig over en weer klanten naar elkaar door, met als doel er beide beter van te worden. Met de nieuwe voorwaarden wilde Caterwings tijdens het spel de regels veranderen. Zo zou DIS via Caterdesk bestellingen van klanten moeten gaan ‘binnen halen’, in competitie met andere cateraars. Dat is niet de manier waarop zij wil werken, en omdat partijen er niet uit kwamen heeft zij de overeenkomst beëindigd. Artikel 22.1 van de Algemene Voorwaarden moet zo worden uitgelegd dat dit alleen geldt voor de huidige klanten van Caterwings. Bird, LucidChart en Framer hebben hun overeenkomst met Caterwings opgezegd. Artikel 22.1 kan niet zo worden uitgelegd dat DIS nooit meer zaken mag doen met iedere partij die ooit een bestelling via Caterwings heeft geplaatst. DIS verrichtte al cateringactiviteiten voordat zij de samenwerking met Caterwings aanging en is ook aangesloten bij andere platforms, zoals The Playing Circle. The Playing Circle verhuurt vergaderlocaties aan verschillende bedrijven en DIS verzorgde daarvoor vanaf 2016 de catering. DIS heeft daarvoor voor veel verschillende bedrijven catering verzorgd, waaronder een deel van de klanten die Caterwings nu claimt als ‘haar’ klanten. De oprichting van DIS Daily Catering staat al lang in de planning, en heeft niets te maken met het omzeilen van commissie. DIS is immers van mening dat zij die hoe dan ook niet meer verschuldigd is nadat de overeenkomst met Caterwings is geëindigd. De winkel, die tijdelijk was gesloten in verband met drukte in de cateringactiviteiten, zal weer worden geopend en ondergebracht in DIS, omdat het huurcontract op haar naam staat. De catering zal worden ondergebracht in DIS Daily Catering, vanuit financieel en juridisch perspectief los van de meer risicovolle onderneming waarin de winkel wordt geëxploiteerd.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang van Caterwings vloeit voort uit de aard van de door haar gevorderde ge- en verboden.

4.2.

Voor de beoordeling van het geschil is in de eerste plaats de vraag hoe de overeenkomst tussen partijen moet worden gekwalificeerd. Caterwings stelt dat sprake is van een agentuurovereenkomst, hetgeen tot gevolg zou hebben dat een wettelijke opzegtermijn van vier maanden in acht moet worden genomen. DIS heeft dat betwist. Voor de kwalificatie van de overeenkomst tussen partijen is de letterlijke tekst niet doorslaggevend. Waar het ook om gaat is hoe partijen in de praktijk werkten. Kenmerkend (en noodzakelijk) voor het bestaan van agentuur is dat de agent (Caterwings) namens de principaal (DIS) bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst. Het sluiten van overeenkomsten door de agent op eigen naam en voor zichzelf is niet met agentuur verenigbaar (o.a. ECLI:NL:GHAMS:2018:1291). Caterwings heeft niet betwist dat zij, ondanks de tekst van de AV, op eigen naam contracteerde met de klanten en zelf factureerde, waarbij Caterwings ook het debiteurenrisico droeg. Voldoende aannemelijk is dan ook dat de gebruikelijke gang van zaken was dat Caterwings op eigen naam contracteerde en dat de samenwerking tussen partijen niet kwalificeert als een agentuurovereenkomst. Dit betekent dat DIS niet onregelmatig heeft opgezegd. Zij had bovendien bij iedere bestelling de keuze om die wel of niet te accepteren, zodat een opzegtermijn niet het door Caterwings gewenste effect zou hebben.

4.3.

Vervolgens is de vraag hoe artikel 22.1 AV moet worden uitgelegd. Partijen hebben niet onderhandeld over het beding, dat tot de algemene voorwaarden van Caterwings behoort. De maatstaf die geldt voor uitleg van overeenkomsten is de zogenoemde Haviltex-maatstaf. Deze maatstaf brengt met zich mee dat bij een commercieel contract als het onderhavige en met professionele partijen als de onderhavige, in beginsel groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, in onderling verband en samenhang bezien, maar dat beslissend blijft de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan die bewoordingen mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.4.

Caterwings stelt dat artikel 22.1 AV inhoudt dat DIS aan klanten die Caterwings op enig moment bij haar heeft geïntroduceerd geen rechtstreekse aanbiedingen mag doen voor cateringdiensten zonder dat zij Caterwings daarbij betrekt, tijdens of na de overeenkomst. Ook moet DIS, in de visie van Caterwings, klanten die door Caterwings aan haar zijn geïntroduceerd, en die DIS benaderen doorverwijzen naar de bestelkanalen van Caterwings.

4.5.

DIS voert aan dat artikel 22.1 AV als doel heeft te voorkomen dat klanten zich ori ënteren op het platform van Caterwings en vervolgens rechtstreeks contact opnemen met een cateraar. Klanten die via Caterwings werden bediend maakten in 98% van de gevallen (zoals [gedaagde sub 3] ter zitting onweersproken heeft verklaard) geen gebruik van de website of bestellijn (zoals het artikel vermeld t ). Zij stuurden een e-mail naar Caterwings, die een e-mail naar DIS stuurde. Bovendien is een klant die de relatie met Caterwings heeft beëindigd geen klant meer in de zin van artikel 22.1. Een klant is immers volgens artikel 1.1 AV ‘een gebruiker van de Website en /of de Bestellijn, aldus DIS.

4.6.

Op grond van de stukken en hetgeen partijen over en weer hebben gesteld wordt het volgende duidelijk. De overeenkomst tussen partijen kenmerkte zich door vrijblijvendheid, waarbij partijen ieder voor zichzelf optraden bij het bedienen van dezelfde klanten: Caterwings verzorgde de administratieve, logistieke en financiële kant, en DIS verzorgde de maaltijden en de bezorging. De vermelding op haar platform was volgens Caterwings geheel vrijblijvend (zie 2.3). Partijen waren vrij om met anderen samen te werken en om bestellingen wel of niet te accepteren. Dat blijkt ook uit de e-mail van [naam 1] (zie 2.8). Artikel 22.1 AV moet tegen die achtergrond zo worden uitgelegd dat klanten die via Caterwings bij DIS terecht kwamen met een cateringvraag, alleen via Caterwings van DIS een aanbod konden krijgen. DIS mocht de bevragende klant niet rechtstreeks benaderen met een aanbod, en als die klant haar niet alleen via Caterwings maar ook rechtstreeks benaderde moest zij hem naar Caterwings verwijzen. Het beding heeft dus in die zin een beperkte strekking. Dit betekent dat het niet inhoudt dat DIS een klant die eenmaal via Caterwings bij haar terecht is gekomen vervolgens nooit meer rechtstreeks mag bedienen. Een klant kan dus besluiten om niet (meer) via Caterwings een herhaalde cateringvraag te plaatsen, maar DIS rechtstreeks te benaderen. En DIS mag een klant rechtstreeks benaderen op het moment dat de klant geen cateringvraag via Caterwings heeft lopen. In dit kort geding baseert Caterwings haar vorderingen op een andere uitleg van artikel 22.1 AV. Die grondslag is onjuist. Overigens staat evenmin vast dat de klanten die Caterwings noemt op de als productie 6 overgelegde lijst, klanten zijn die door Caterwings aan DIS zijn geïntroduceerd. DIS betwist dat immers.

4.7.

Caterwings stelt verder dat DIS door de opzegging en het daarnaast benaderen van klanten van Caterwings niet te goeder trouw heeft gehandeld, in strijd met artikel 5.1. 1 AV.

De verklaring van DIS voor de opzegging is echter dat de samenwerking steeds moeizamer verliep. De druppel was voor haar dat Caterwings haar onder druk zette om akkoord te gaan met het nieuwe platform Caterdesk en nieuwe algemene voorwaarden, die op een aantal belangrijke punten afwijken van de werkwijze zoals die tussen partijen gold. Zo zou DIS voortaan moeten meedoen aan een ‘ratrace’ om als eerste te reageren op een geplaatste bestelling. Toen bleek dat DIS daarmee niet akkoord wilde gaan, heeft Caterwings voorgesteld dat zij voorlopig op de oude manier zou blijven werken, maar zij heeft daarbij laten weten dat dat niet ideaal was en dat de afhandeling langer zou kunnen duren, omdat de hele bedrijfsvoering voortaan via Caterdesk zou worden gedaan. DIS heeft, mede gelet op de overgelegde e-mailberichten over dit onderwerp, voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van een conflict over hoe de verdere samenwerking zou verlopen. Dat DIS de samenwerking heeft beëindigd toen partijen daar niet uitkwamen, wordt dan ook niet als strijdig met de goede trouw geacht. Het was immers Caterwings die een nieuwe en andere werkwijze heeft bepaald, en DIS kan niet worden tegengeworpen dat zij daarmee niet akkoord heeft willen gaan.

4.8.

De vorderingen van Caterwings jegens DIS Daily Catering en [gedaagde sub 3] zijn gegrond op de stelling dat zij onrechtmatig hebben gehandeld omdat DIS Daily Catering uitsluitend in het leven is geroepen om het relatiebeding te omzeilen. De toelichting die gedaagden op de zitting hebben gegeven – dat de nieuwe BV is opgericht voor de cateringactiviteiten die fors zijn gegroeid, en dat daarnaast de winkel op het [adres] weer open gaat, die in de oorspronkelijke BV blijft – is plausibel. Daarom kan niet worden aangenomen dat gedaagden met de oprichting van DIS Daily Catering enkel het doel hadden om het relatiebeding te omzeilen. Bovendien wordt dat beding voorshands beperkt uitgelegd, zodat er voor gedaagden ook geen noodzaak was om het te omzeilen.

4.9.

De conclusie van het voorgaande is dat er geen aanleiding is voor het opleggen van relatieverboden of –geboden en evenmin voor een veroordeling tot betaling van een schadevergoeding. De vorderingen zijn dus niet toewijsbaar.

4.10.

Caterwings zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van gedaagden worden begroot op:

- griffierecht € 2.042,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 3.022,00.

4.11.

De nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt Caterwings in de proceskosten, aan de zijde van Dis tot op heden begroot op € 3.022,00,

5.3.

veroordeelt Caterwings in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 maart 2020.

type: LO

coll: MV


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature