E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2019:9965
Rechtbank Amsterdam, C/13/562256 / HA ZA 14-348 (SCC I) en C/13/604492 / HA ZA 16-301 (SCC II)

Inhoudsindicatie:

Luchtvaartkartel. Verloop procedures van litigation vehicles Equilib en SCC tot nu toe. Principiële beslissing rechtbank (i) welke partij(en) op dit moment gehouden is (zijn) tot het overleggen van gegevens en/of documenten en (ii) welke gegevens/documenten dat zouden moeten zijn. Nu thans de kern van de zaak aan de orde is – de (aan Equilib en SCC gecedeerde) schadevergoedingsvorderingen – ligt het in de rede om het Nederlands procesrecht (weer) te volgen, te beginnen met de regels over stelplicht en bewijslast, neergelegd in artikelen 149 en 150 Rv. Geen collectieve actie door een belangenorganisatie op de voet van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek (BW). Een litigation vehicle als zodanig heeft geen (bijzondere) positie in het Nederlands procesrecht. Equilib en SCC zullen per shipper/cedent aan de stelplicht zullen moeten voldoen. Thans is het moment aangebroken dat Equilib en SCC de (door de shippers aan hen gecedeerde) vorderingen nader met stukken zullen moeten onderbouwen, althans relevante data betreffende de aan de vorderingen ten grondslag liggende vluchten/transacties in het geding moeten brengen. Het is aan Equilib en SCC om aan deze onderbouwing van hun vorderingen nader invulling te geven. Stelplicht van Equilib en SCC strekt zich tevens uit tot de – door hen gestelde en aan hun vorderingen ten grondslag liggende – upstream pass on (de stelling dat de freight forwarders de toeslagen (volledig) aan de shippers hebben doorberekend). Op de stelplicht en bewijslast ten aanzien van deze upstream pass on is van toepassing (het bewijsvermoeden van) artikel 6:139 q BW, welk artikel anticiperend moet worden toegepast. Verwijzing naar de rol voor aktes aan de zijde van Equilib en SCC.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie