E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2019:8774
Rechtbank Amsterdam, 13/751779-19

Inhoudsindicatie:

Overleveringsverzoek Litouwen. Tussenuitspraak.

Niet kan worden geoordeeld dat ten aanzien van Kaunas Remand Prison een reëel gevaar bestaat dat personen die in die detentie-instelling zijn gedetineerd onmenselijk of vernederend worden behandeld.

Een dergelijk gevaar is wel aangenomen ten aanzien van Pravieniškès Correction House-Open Prison Colony. Om die reden rust op de rechtbank de verplichting om, als de opgeëiste persoon in deze penitentiaire inrichting zal worden geplaatst, te beoordelen of er zwaarwegende en op feiten berustende gronden bestaan om aan te nemen dat de opgeëiste persoon dit gevaar zal lopen vanwege de te verwachten omstandigheden van zijn detentie in Pravieniškès Correction House-Open Prison Colony of dat dit gevaar voor de opgeëiste persoon kan worden weggenomen.

Om die reden moet de rechtbank de uitvaardigende justitiële autoriteit in Litouwen om alle noodzakelijke aanvullende gegevens verzoeken met betrekking tot de omstandigheden waaronder de opgeëiste persoon naar verwachting in Pravieniškès Correction House-Open Prison Colony zal worden gedetineerd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie