< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een Amsterdammer die nog een openstaande tandartsrekening had van 5 eurocent bij Infomedics hoeft die niet te betalen omdat de proceskosten van ruim 240 euro niet in verhouding staan tot die 5 eurocent.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Rolnummer: 8096513 CV 19-20927

Vonnis van 7 november 2019

Vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

Infomedics B.V.

gevestigd te Almere

eiseres

gemachtigde: CMIB Incassobureau B.V. en Yards Deurwaardersdiensten B.V. en dw R.W.F.M. Draaisma

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

niet verschenen.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 16 september 2019, met producties, heeft Infomedics na te melden vordering ingesteld.

[gedaagde] is niet verschenen en heeft geen verzoek tot uitstel van de behandeling gedaan. Tegen hem is verstek verleend. Daarna is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Infomedics vordert [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een hoofdsom van € 0,05, en de wettelijke rente over € 19,27 vanaf 6 september 2019, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

Infomedics stelt daartoe dat [gedaagde] een behandeling heeft laten verrichten door een tandarts in Amsterdam voor een bedrag van € 77,10, waarvan € 57,83 is vergoed door de zorgverzekeraar van [gedaagde] , zodat deze nog een bedrag van € 19,27 diende te voldoen. De factuur daarvoor is op 19 april 2019 verzonden. [gedaagde] is in verzuim sinds het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur. De vordering is aan Infomedics gecedeerd ter incasso. Aan [gedaagde] zijn twee herinneringen verzonden en daarna op 4 juni 2019 een aanmaning, waarin is vermeld dat bij gebreke van betaling binnen 15 dagen nadat de brief aan [gedaagde] is bezorgd het openstaande bedrag wordt verhoogd met € 40,- aan incassokosten en de verschuldigde rente. [gedaagde] heeft na aanmaningen € 59,36 betaald. Conform artikel 6:44 BW is de betaling eerst in mindering gebracht op de incassokosten, vervolgens op de tot 6 september 2019 verschenen rente van € 0,14 en ten slotte op de hoofdsom, waarna € 0,05 aan hoofdsom resteerde.

Beoordeling

3. De kantonrechter is van oordeel dat de vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt. Infomedics heeft een verkeerde betalingstermijn vermeld in haar dagvaarding - in de factuur staat 30 dagen en niet 28 dagen - en heeft niet vermeld wanneer [gedaagde] heeft betaald (vermoedelijk op 6 september 2019). Verder valt niet in te zien waarom zij na de betaling van [gedaagde] nog aanspraak maakt op rente over € 19,27 vanaf 6 september 2019.

4. Dit een en ander nog daargelaten, moet worden geconstateerd dat Infomedics voor de gestelde resterende hoofdsom van € 0,05 een dagvaarding heeft laten uitbrengen en de zaak op de rol van de kantonrechter heeft laten inschrijven. Daarmee is € 85,16 aan explootkosten € 36,- aan gemachtigdensalaris en € 121,- aan griffierecht gemoeid, in totaal derhalve € 242,16. Dat bedrag aan kosten staat niet in een redelijke verhouding met de gestelde hoofdsom. Het moet als misbruik van recht worden aangemerkt om een debiteur zodanig op kosten te jagen voor een verwaarloosbare vordering, om nog maar niet te spreken van de maatschappelijke kosten die met een procedure zijn gemoeid. De vordering komt daarom onrechtmatig voor, zodat deze zal worden afgewezen.

5. De kantonrechter kan zich niet aan de indruk onttrekken dat deze zaak zonder dat daaraan een mensenhand is te pas gekomen uit het geautomatiseerde systeem van Infomedics is gerold, maar dat doet aan voormeld oordeel niet af. Het is aan Infomedics om haar systeem zo in te richten dat enige controle plaatsvindt voordat een dagvaarding wordt aangemaakt en ook van de gerechtsdeurwaarder had mogen worden verwacht dat hij een blik op de inhoud van de dagvaarding had geworpen alvorens tot betekening over te gaan, hetgeen kennelijk eveneens achterwege is gebleven.

6. Bij deze uitslag blijven de proceskosten voor rekening van Infomedics.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Infomedics in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr. A.W.J. Ros, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 november 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature