< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een Amsterdammer die een jaarabonnement afsloot op een van de sportscholen van Basic-Fit waarbij hij de eerste twee maanden geen lidmaatschapskosten hoefde te betalen, is Basic-Fit geen lidmaatschapskosten meer verschuldigd.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7639990 \ CV EXPL 19-7226

vonnis van: 3 september 2019

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

Basic-Fit Nederland B.V. handelend onder de naam Basic-Fit Amsterdam Baarsjesweg,

gevestigd te Hoofddorp,

eiseres,

nader te noemen Basic-Fit,

gemachtigde: L.V. Snijder,

t e g e n

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

nader te noemen [gedaagde] ,

verschenen in persoon.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

dagvaarding van 28 februari 2019, met producties;

het verweer van 24 april 2019, met producties;

het instructievonnis van 14 mei 2019;

de akte houdende repliek van 6 juni 2019;

de brief met producties van [gedaagde] , gedateerd 24 april 2019, ingekomen op 18 juni 2019, houdende dupliek.

Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1 Feiten

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast.

1.1.

Basic-Fit is per 1 januari 2017 met [gedaagde] een jaarabonnement op haar sportschool overeengekomen. De lidmaatschapskosten bedroegen € 19,99 per maand. [gedaagde] heeft gebruikgemaakt van een tijdelijk aanbod waarbij de eerste twee maanden geen lidmaatschapskosten hoefden te worden betaald.

1.2.

[gedaagde] heeft zijn lidmaatschap tijdig voor het einde van 2017 opgezegd.

1.3.

[gedaagde] heeft de lidmaatschapskosten van maart tot en met december 2017 voldaan. Nadien heeft [gedaagde] de machtiging voor automatische afschrijving van zijn bankrekening ingetrokken.

1.4.

Bij e-mail van 9 februari 2018 heeft Basic-Fit [gedaagde] aangeschreven met de mededeling dat nog niet alle lidmaatschapsgelden zijn voldaan en dat nog een bedrag van € 39,98 open staat.

1.5.

Bij e-mail van eveneens 9 februari 2018 heeft [gedaagde] op bovenstaand bericht geantwoord als volgt.

“(…)Uit mijn administratie blijkt dat alles voldaan is. Ik ben in januari voor een jaar lid geworden, waarvan de eerste twee maanden gratis zijn. (zie reclame!) Het trucje met zogenaamd twee maanden gratis en dan gaan tellen vanaf maart is consumenten misleiding en daarmede bent u bij mij aan het verkeerde adres.(…)”

1.6

In een e-mail van Basic-Fit van 21 februari 2018 aan [gedaagde] staat onder meer het volgende.

“Dat deze gratis periode buiten de contract periode valt staat beschreven bij de aanmelding en ook in de overeenkomst. (…) Op dit moment is er nog een openstaand bedrag van € 39,98. Dit betreft het lidgeld voor de maanden januari en februari. Wij verzoeken je vriendelijk deze betaling te verrichten (…)”

1.7

Bij e-mail van 4 april 2018 heeft Basic-Fit [gedaagde] opnieuw een betalingsherinnering gestuurd, voor een bedrag van inmiddels € 47,48. Dit betreft de oorspronkelijke vordering, vermeerderd met een bedrag van € 7,50 aan incassokosten. Tevens is een bedrag van € 40,00 aan incassokosten aangezegd indien [gedaagde] niet binnen 15 dagen de vordering zal hebben voldaan.

1.8

In een e-mail van [gedaagde] van 11 april 2018 staat onder meer het volgende.

“(…) Net als in eerdere mails reeds aangegeven heb ik mijn lidmaatschap volledig betaald. Misschien moet u mij het contract doorsturen waarin expliciet staat dat mijn contract 1 maart ingaat en dat januari en februari geen contractperiode is. Marketingtrucjes kennen we nu wel. Toon mij het contract en de oorspronkelijke aanbieding en ik zal betalen als ik er echt in gestonken ben. Voorlopig ga ik er nog vanuit dat u malafide bent. Dus nogmaals, toon mij de oorspronkelijke gegevens.(…)”

1.9

In een brief van 16 mei 2018 van [gedaagde] aan Basic-Fit staat onder meer het volgende.

“(…) Ik heb op 11 mei jl een brief ivm ingebrekestelling van u ontvangen. U meent nog twee maanden lidmaatschap van mij te moeten ontvangen en memoreert dat ik moet betalen om ongestoord te blijven sporten.

Maar ik wil helemaal niet ongestoord blijven sporten. Ik heb namelijk mijn lidmaatschap opgezegd en dit heb ik u al drie maal per mail medegedeeld. Helaas ontvang ik wel gewoon de aanmaningen, maar nooit een reactie op mijn schrijven. Voor alle duidelijkheid; ik heb gebruik gemaakt van de actie ‘een jaar lidmaatschap waarvan twee maanden gratis’ werden aangeboden. Nu begrijp ik ook wel dat deze misselijke trucjes vaak door een bepaald deel van het bedrijfsleven worden gebruikt om de consument erin te luizen. Maar ik ben niet van plan hierin mee te gaan. (…)”

2 Vordering

2.1

Basic-Fit vordert dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:

a. € 39,98 aan hoofdsom; b. € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten; c. € 1,69 aan rente, berekend tot 25 februari 2019; d. rente over € 39,98 vanaf 25 februari 2019;e. de proceskosten.

2.2

Basic-Fit stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat [gedaagde] online een sportschoollidmaatschap is aangegaan voor de duur van 12 maanden. Er is daarom geen fysiek exemplaar van de overeenkomst. Wel is aan [gedaagde] een bevestigingsmail gestuurd, waarin zijn klantgegevens staan vermeld. De aanbieding waarvan [gedaagde] gebruik heeft gemaakt geldt alleen in combinatie met een jaarcontract. Het gaat dus om 12+2 maanden. De periode van 1 januari 2017 tot en met 28 februari 2017 was gratis en de periode van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018 diende betaald te worden. Omdat het om een tijdelijke actie ging is deze aanbieding niet vastgelegd in de algemene voorwaarden. Wel is bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk aan [gedaagde] medegedeeld wat de voorwaarden van de actie waren.

3 Verweer

[gedaagde] heeft aangevoerd, samengevat en zakelijk weergegeven, dat hij het lidmaatschap van Basic-Fit is aangegaan voor een periode van 12 maanden, waarvan de eerste twee maanden gratis waren. Nergens blijkt uit dat de overeenkomst dus eigenlijk voor 14 maanden was, of dat de overeenkomst pas inging op 1 maart 2017. [gedaagde] heeft Basic-Fit daar tot drie keer toe op gewezen en heeft gevraagd om hem stukken toe te sturen waaruit blijkt dat zijn betalingsverplichting tot en met februari 2018 loopt, in welk geval hij de vordering zou voldoen. Basic-Fit heeft echter niet gereageerd op zijn e-mails en brief, maar is gewoon doorgegaan met het sturen van aanmaningen.

4 Beoordeling

4.1

Partijen twisten over de vraag of de overeenkomst is geëindigd per 28 februari 2018, zoals Basic-Fit stelt, ofwel per 31 december 2017, zoals [gedaagde] heeft aangevoerd.

Nu [gedaagde] heeft betwist dat de overeenkomst met Basic-Fit na 31 december 2017 nog twee maanden geldig was, had het op de weg van Basic-Fit gelegen om het bestaan van de door haar gestelde overeenkomst, en met name de duur daarvan, nader te onderbouwen met feiten en omstandigheden die de stelling kunnen dragen.

4.2

Basic-Fit heeft ter ondersteuning van haar stelling een format overgelegd van de welkomstmail die aan alle nieuwe leden wordt gestuurd. In het overgelegde format wordt geen melding gemaakt van de actie ‘Twee maanden gratis sporten’. Wel is een veld te zien, waarin de ingangsdatum wordt ingevoerd. Omdat slechts een format is overgelegd is hier geen ingangsdatum vermeld. In het format wordt geen melding gemaakt van algemene voorwaarden.

4.3

In het instructievonnis van 14 mei 2019 is Basic-Fit in de gelegenheid gesteld de welkomst e-mail die naar [gedaagde] is verzonden (niet zijnde het format) in het geding te brengen, en een schriftelijke toelichting te geven op haar stelling met betrekking tot het twee maanden gratis sporten. Basic-Fit heeft daarop bij repliek de toelichting gegeven als onder 2.2 vermeld, zonder nadere stukken over te leggen.

4.4

Nu Basic-Fit geen enkel stuk in het geding heeft gebracht waaruit blijkt dat de overeenkomst voor 12+2 maanden is aangegaan, en niet voor 12 maanden waarvan 2 maanden gratis, dat niet in het format van de welkomst e-mail is opgenomen noch in de algemene voorwaarden – waarvan bovendien niet aannemelijk is geworden dat die aan [gedaagde] zijn ter hand zijn gesteld – is de vordering van Basic-Fit onvoldoende onderbouwd . De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

4.5.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Basic-Fit in de kosten worden veroordeeld, welke kosten aan de zijde van [gedaagde] , nu hij in persoon procedeert, op nihil worden begroot.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. wijst de vorderingen af;

II. veroordeelt Basic-Fit in de proceskosten, die aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. van der Molen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 3 september 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature