< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om een daklozencamping in het Vondelpark op te richten, afgewezen.

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 19/4410

proces-verbaal van de voorzieningenrechter van 22 augustus 2019 in de zaak tussen

[verzoeker] , te [woonplaats] , verzoeker,

en

de burgemeester van Amsterdam, verweerder

(gemachtigde: mr. J. Pot en mr. A. Kars).

Procesverloop

Bij besluit van 19 augustus 2019 (het bestreden besluit) heeft de burgemeester aan verzoeker een preventieve last onder dwangsom opgelegd.

Verzoeker heeft tegen het bestreden besluit bezwaar gemaakt. Hij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 22 augustus 2019. Verzoeker is verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigden.

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek af.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter geeft hiervoor de volgende motivering.

2.1

Verzoeker wil op 25 augustus 2019 in het Vondelpark in Amsterdam een daklozencamping oprichten. Verzoeker heeft dit in diverse e-mails (aan onder meer het gemeentebestuur en gemeenteraadsleden) en op Facebook aangekondigd. Uit die informatie blijkt dat verzoeker op 25 augustus 2019 van 16:00 uur tot 23:59 uur een ‘kick-off party’ wil laten plaatsvinden. Verzoeker nodigt via Facebook mensen uit om eten, drinken en muziek mee te nemen om de aftrap van de daklozencamping te vieren. Verzoeker heeft ook aangekondigd dat hij posters gaat ophangen met de tekst: "Geen slaapplaats vannacht? Kom naar de daklozencamping Vondelpark!".

2.2

De burgemeester heeft een preventieve last onder dwangsom opgelegd. Volgens de burgemeester begaat verzoeker diverse overtredingen als hij zijn plannen uitvoert. Daarom heeft de burgemeester hem gelast het voorgenomen evenement op/vanaf 25 augustus 2019 in het Vondelpark (zijnde de kick-off party en de camping) te Amsterdam geen doorgang te laten vinden. Indien verzoeker niet aan de last voldoet, dan verbeurt verzoeker een dwangsom van 10.000 euro ineens. Ook draagt de burgemeester verzoeker op vanaf de datum van verzending van het bestreden besluit geen posters, afbeeldingen of andere aanduidingen waarin melding wordt gemaakt van dit evenement in de stad te (laten) aanbrengen of anderszins te (laten) verspreiden. Indien verzoeker niet aan deze last voldoet, verbeurt hij een dwangsom van 50 euro per aangetroffen poster, afbeelding of andere aanduiding.

3. De voorzieningenrechter overweegt ten eerste dat vaststaat dat kamperen en slapen in het Vondelpark niet mag. Dat bestrijdt verzoeker ook niet. Omdat verzoeker door dat toch te gaan doen een overtreding begaat, mocht de burgemeester daarvoor een preventieve last onder dwangsom opleggen. Voor de kick-off party ligt dat genuanceerder, maar de voorzieningenrechter is het niet met verzoeker eens dat die zonder vergunning gewoon moet kunnen plaatsvinden. De reden daarvoor is dat verzoeker teveel onduidelijkheid heeft laten bestaan over wat er precies gaat gebeuren. De gemeentelijke regelgeving biedt de mogelijkheid om een eendaags evenement zonder vergunning te houden, maar dan moet daarvan wel melding worden gedaan en moet worden uitgelegd dat aan de voorwaarden van die regelgeving is voldaan. Dat heeft verzoeker niet gedaan. Als gevolg daarvan stelt de burgemeester dat niet duidelijk is hoe groot de kick-off party gaat worden en of de situatie beheersbaar is. De voorzieningenrechter is het met de burgemeester eens dat verzoeker die duidelijkheid had moeten bieden. Anders is het geen toegestaan evenement. Daarom was de burgemeester bevoegd om ook voor dat onderdeel een last onder dwangsom op te leggen. Eventueel kunnen partijen, als zij dat wensen, nog overleggen of dit onderdeel onder voorwaarden kan worden toegestaan.

4.1

Hieruit volgt dat de burgemeester bevoegd was om de preventieve last onder dwangsom op te leggen. De volgende vraag is of aan de belangen van verzoeker zoveel waarde moet worden toegekend dat de opgelegde last niet redelijk is. Van de zijde van verzoeker zijn vier belangen gesteld.

4.2

Verzoeker heeft zich ten eerste beroepen op het gelijkheidsbeginsel: hij maakt met zijn initiatief niet op een andere wijze gebruik van het park dan nu ook gebeurt. De burgemeester heeft daarover aangevoerd dat bij evenementen die, zoals hier, worden aangekondigd op Facebook altijd handhavend wordt opgetreden. Bij andere zaken in het park die overlast kunnen geven wordt afhankelijk van de situatie opgetreden. Dat de activiteiten die verzoeker in het Vondelpark wil uitvoeren normaal gesproken wel worden toegelaten, heeft de burgemeester daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende weersproken. Dit vormt geen reden om de last niet op te leggen.

4.3

Dat geldt ook voor verzoekers argument dat daklozen altijd op straat slapen, aangezien de nachtopvang in Amsterdam overvol zit, en zij dus sowieso al regels overtreden. Dat is geen aanleiding om dit initiatief - om met een onbekend aantal mensen te gaan slapen in tenten in het Vondelpark - toe te staan. Daarvoor zijn andere mogelijkheden.

4.4

Verzoeker heeft verder aangevoerd zich beknot te voelen in zijn mogelijkheden om politiek activisme uit te oefenen, door de keuze voor een preventieve last in plaats van pas op te treden als zaken mogelijk uit de hand gaan lopen. De voorzieningenrechter kan zich voorstellen dat verzoeker dat zo ervaart, maar wijst erop dat er binnen de regelgevende kaders van de gemeente Amsterdam voldoende mogelijkheden bestaan om politiek activisme uit te voeren. Ook dat is daarom geen reden om aan de belangen van verzoeker een zwaarder gewicht toe te kennen.

4.5

Tot slot heeft verzoeker aangevoerd dat de dwangsom onredelijk hoog is. Dat is iets dat de voorzieningenrechter terughoudend moet toetsen. Zij kan alleen beoordelen of het apert onjuist is. De burgemeester heeft ter zitting verklaard dat de dwangsom lager is dan in soortgelijke gevallen en dat de last alleen effectief is als er ook daadwerkelijk een dwang vanuit gaat. Daarmee heeft de burgemeester voldoende uitgelegd dat voor dit bedrag is gekozen. De voorzieningenrechter ziet hierin geen aanleiding om van de last af te zien of deze te verlagen.

5. De voorzieningenrechter wijst het verzoek daarom af. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.C. Boeree, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. M. Pier, griffier, op 22 augustus 2019.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature