< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beslissing o.g.v art. 509a Sv. Verdachte is - door de ziekelijk gestoorde geestesvermogen - niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen. O.g.v. art. 509c Sv wordt hem een raadsvrouw toegevoegd.

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/076435-19

BESLISSING

op grond van artikel 509a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) betreffende de verdachte:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] ( [geboorteland] ) op [geboortedatum] 1989,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans gedetineerd in het [detentieplaats] .

1 Het procesverloop

Verdachte heeft ter terechtzitting kenbaar gemaakt dat hij niet langer door zijn raadsvrouw, mr. B. van Straaten, wenst te worden bijgestaan. Verder heeft verdachte verklaard dat hij zijn eigen verdediging wenst te voeren.

Mr. B. van Straaten heeft ter terechtzitting verklaard dat zij zich zorgen maakt om de toestand van verdachte. Verder heeft zij zich bereid verklaard namens verdachte de verdediging te voeren, indien de rechtbank beslist dat verdachte niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen ten gevolge van een gebrekkig ontwikkelde of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens.

2 Beslissing van de rechtbank

Op de voet van artikel 509a Sv zal de rechtbank, indien vermoed wordt dat de geestvermogens van verdachte gebrekkig ontwikkeld of ziekelijk gestoord zijn en dat hij ten gevolge daarvan niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen, zulks verklaren en treden vervolgens de voor die situatie geschreven bijzondere regels voor berechting in werking ter waarborging van een behoorlijke belangenbehartiging.

De rechtbank is op grond van de stukken in het dossier, de recent over verdachte opgemaakte psychiatrische en psychologische rapportages als ook het gedrag van verdachte ter terechtzitting van 11 juli 2019 van oordeel dat het vermoeden bestaat dat de geestvermogens van de verdachte gebrekkig ontwikkeld of ziekelijk gestoord zijn, waardoor hij niet in staat is zelf zijn belangen in het strafproces behoorlijk te behartigen.

De rechtbank verklaart dat vermoed wordt dat de geestvermogens van de verdachte ziekelijk gestoord zijn en dat hij ten gevolge daarvan niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen.

Deze beslissing is ter terechtzitting in tegenwoordigheid van verdachte gegeven.

Met inachtneming van artikel 509c van het Wetboek van Strafvordering bepaalt de voorzitter dat het bestuur van de raad voor rechtsbijstand mr. B. van Straaten, advocaat te Amsterdam, als raadsman aan verdachte zal toevoegen.

De rechtbank bepaalt voorts dat verdachte niet opnieuw zijn raadsvrouw terzijde kan schuiven of afstand kan doen van zijn recht op rechtsbijstand. De raadsvrouw is bevoegd en gehouden op te treden, ook al geeft verdachte te kennen dat hij geen rechtsbijstand wenst of zich niet kan verenigen met de wijze waarop de raadsvrouw aan die bijstand invulling geeft.

Deze beslissing is genomen en uitgesproken ter terechtzitting van 11 juli 2019 door:

mr. R.C.J. Hamming, voorzitter,

mrs. B.E. Mildner en Y. Moussaoui, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. S.D. van der Heiden, griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature