E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2017:9668
Rechtbank Amsterdam, AWB - 17 _ 3493

Inhoudsindicatie:

Gelet op de vaste jurisprudentie mocht verweerder ondanks het tijdsverloop van ruim drie jaar de aanvraag afwijzen.

Anders dan eiser, is de rechtbank van oordeel dat aan het objectieve criterium is voldaan. Bij het objectieve criterium wordt immers slechts beoordeeld of binnen de toepasselijke terugkijktermijn een justitieel gegeven voorkomt dat, op zichzelf en afgezien van de persoon van de aanvrager, indien nog een keer zou worden gepleegd, een belemmering voor een behoorlijke uitoefening van de taak of bezigheden vormt. Dat is bij de door eiser gepleegde strafbare feiten het geval.

Ten aanzien van het subjectieve criterium is de rechtbank, gelet op de vaste rechtspraak in dit soort zaken, van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het tijdsverloop van ruim drie jaar sinds eisers laatste justitiecontact, nog te kort is om te kunnen vaststellen dat het risico voor de samenleving voldoende is afgenomen. Verweerder heeft dan ook meer gewicht kunnen toekennen aan het risico voor de samenleving dan aan het belang van eiser.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie