E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2017:706
Rechtbank Amsterdam, 5545046 EA VERZ 16-1454

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot vernietiging ontslag op staande voet stewardess. Kantonrechter stelt vast dat reden voor ontslag op staande voet is gelegen in patstelling over vraag of stewardess arbeidsongeschikt was of niet. Stewardess stelt dat zij klachten heeft die gerelateerd zijn aan Aerotoxic Syndrome, werkgever stelt dat dit geen beroepsziekte is en dat deze diagnose niet is gesteld. Kantonrechter oordeelt dat geen sprake was van een dringende reden. Werkgever wist dat stewardess geen gehoor zou geven aan oproep haar werk te hervatten en had loon reeds stopgezet. Patstelling levert voldoende grond op voor ontbinding arbeidsovereenkomst. Kantonrechter oordeelt dat sprake is van verwijtbaar handelen van stewardess, zij kon in gegeven omstandigheden niet weigeren haar werk te hervatten. Uitgangspunt bij beoordeling is huidige stand van de medische wetenschap.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie