Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2017:2713
Rechtbank Amsterdam, HA ZA 15-782

Inhoudsindicatie:

Vervolg op rechtbank Amsterdam 27 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4704. De stellingen van gedaagde die erop neerkomen dat toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, slagen alleen voor zover het de kosten van de erfrechtprocedure betreft. De rechtbank geeft geen gelegenheid om de legitimaris van wie de schenkingen zijn ingekort als partij in het geding te betrekken. Artikel 118 Rv is bedoeld voor gevallen waarin het voor de beslissing over de rechtsbetrekking in geschil noodzakelijk is of zinvol is om de derde als partij in het geding te betrekken; daarvan is in deze zaak geen sprake. Het verweer van gedaagde dat de vordering ten aanzien van de wettelijke rente over de schadevergoeding op grond van artikel 3:308 BW is verjaard, leidt ertoe dat de wettelijke rente slechts toewijsbaar is met ingang van 6 augustus 2010.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug