E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2016:9392
Rechtbank Amsterdam, EA VERZ 16-1206

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst wordt afgewezen. Door werkgever naar voren gebrachte feiten en omstandigheden leveren geen redelijke grond voor ontbinding. Kantonrechter constateert dat werkgever het ten onrechte heeft doen voorkomen alsof een door haar bedrijfsjurist opgestelde verklaring over een incident met de werknemer afkomstig was van een medewerkster van werkgever. Dit is in strijd met art. 21 Rv en doet twijfel rijzen over handelwijze werkgever bij onderzoek naar feiten en omstandigheden. Kantonrechter merkt op dat werkgever herziene versie van verzoekschrift heeft ingediend met misleidende informatie over daarin aangebrachte wijzigingen. Het oorspronkelijke verzoekschrift blijft tot de processtukken behoren.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie