Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2016:6669
Rechtbank Amsterdam, 5104198 CV EXPL 16-16661

Inhoudsindicatie:

Zonder betalen de parkeergarage verlaten (32 keer 'treintje rijden'). Exploitant vordert schadevergoeding middels boetebedingen. Algemene voorwaarden zijn wél van toepassing: redelijke mogelijkheid tot kennisneming geboden, geen oneerlijke bedingen in de zin van Richtlijn 93/13/EEG, geen onredelijk-bezwarendheid anderszins. De verbintenis om het 'verloren kaart tarief' te betalen, is deels niet bepaalbaar en daarom nietig. De boete bestaande uit 'verloren kaart tarief' blijft voor het overige in stand. De andere boetes (32 x € 300,00) worden gematigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug