E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2014:9869
Rechtbank Amsterdam, AMS 14/2572

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft eiseres een aantal lasten onder dwangsom opgelegd. Het beroep is ongegrond voor zover het ziet op de last met betrekking tot de zwarte beplating aan de bovenkant van de onderpui.

Het beroep is gegrond voor zover het ziet op de last om de reclame aan de onderkant van de balie te verwijderen en verwijderd te houden. De rechtbank is van oordeel dat uit het dossier niet op te maken valt dat de reclame aan de onderkant van de balie zich op of direct achter het raam bevond. De foto in het dossier die tijdens de controle op 28 november 2012 is genomen (gedingstuk B14) geeft hierover geen uitsluitsel en verweerder heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat geen rapport is opgemaakt van die controle.

Het beroep is ook gegrond voor zover het ziet op de last om het rolluik te verwijderen en verwijderd te houden. Tussen partijen is niet in geschil, dat voor het pand aan het [adres]te Amsterdam, waar ‘[het bedrijf] is gevestigd, een omgevingsvergunning is verleend voor een rolluik, dat soortgelijk is aan het rolluik van eiseres. De rechtbank is van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd waarom desondanks geen sprake is van gelijke gevallen.

Voor zover het beroep ziet op de last tot het staken van het gebruik van het horecabedrijf als open pui verkoop is het eveneens gegrond. Dat gebruik is niet in strijd met het bestemmingsplan en daarom was verweerder niet bevoegd tot oplegging van de last in deze zin.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie