E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2014:1420
Rechtbank Amsterdam, AMS 12-5362

Inhoudsindicatie:

Intrekking belanghebbendenvergunning taxistandplaats CS. Kunnen de voorwaarden van de vergunning voor het gebruik van de standplaats ook zien op gedragingen die niet plaatsvinden op de taxistandplaats zelf maar op de openbare weg?

Eisers belanghebbendenvergunning is ingetrokken vanwege het stilstaan op de aanrijdroute naar de taxistandplaats. Dit is verboden o.g.v. voorschrift (g) behorende bij de belanghebbendenvergunning.

De belanghebbendenvergunningen werden verstrekt o.g.v. de Parkeerverordening 2009. Volgens de toelichting bij de verordening mocht verweerder uitsluitend voorschriften opstellen die verband hielden met het doel van de verordening: het reguleren van het parkeren.

Uit de toelichting bij voorschrift (g) blijkt dat met dit voorschrift niet het reguleren van het parkeren is beoogd, maar veeleer de doorstroming van het verkeer en het bestrijden van verkeersoverlast op de openbare weg. Verweerder heeft daarbij verklaard dat handhaving o.g.v. Wvw 1994 op de aanrijdroute eerder geen succes had en daarom via de Parkeerverordening 2009 is getracht de verkeershinder tegen te gaan.

Naar het oordeel van de rechtbank is voorschrift (g) niet gebruikt voor het doel waarvoor de Parkeerverordening 2009 was vastgesteld. Dit voorschrift moet daarom onverbindend worden geacht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie