E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5353
LJN BY5353, Rechtbank Amsterdam, 504624 - HA ZA 11-2755

Inhoudsindicatie:

Stichting Belverlies.nl is namens 155 individuele eisers een collectieve procedure gestart tegen KPN naar aanleiding van het feit dat KPN sinds 2008 de wijze van afrekenen van verschillende van haar abonnementen heeft gewijzigd, in die zin dat KPN de laatste gespreksminuut volledig in rekening brengt, ook als minder dan zestig seconden wordt gebeld (laatste minuut afronding).

Vast staat dat laatste minuut afronding op zich niet onrechtmatig is. In deze procedure wordt met name de vraag beantwoord of KPN ten aanzien van (de gevolgen van) de laatste minuut afronding aan haar informatieverplichtingen jegens haar klanten heeft voldaan.

Klanten die een nieuw abonnement hebben afgesloten bij KPN zijn via de websites en in de winkels geïnformeerd over de laatste minuut afronding. KPN heeft ten aanzien van deze klanten voldaan aan haar informatieverplichtingen; geen sprake van handelen in strijd met de professionele handelswijze in de zin van artikel 6:193b BW en/of van het achterwege laten van essenti ële informatie in de zin van artikel 6:193d tweede lid BW en /of het verborgen houden of op onbegrijpelijke, onduidelijke of dubbelzinnige wijze verstrekken van essentiële informatie, in de zin van artikel 6:193d, derde lid, BW . Informatieverplichting KPN strekt niet zover dat zij gehouden is om iedere klant individueel te informeren over de gevolgen van de laatste minuut afronding voor hem of haar.

Klanten waarbij gedurende de looptijd van hun abonnement een wijziging in de wijze van afrekenen van eerste- naar laatste minuut afronding is doorgevoerd zijn onvoldoende duidelijk geïnformeerd over deze wijziging door KPN. De gevorderde verklaringen voor recht dat KPN haar klanten die gedurende de looptijd van hun abonnement zijn omgezet naar laatste minuut afronding onvoldoende duidelijk heeft geïnformeerd over deze wijziging en dat KPN onrechtmatig heeft gehandeld jegens deze klanten door te handelen in strijd met artikel 7.2 Telecommunicatiewet zijn toewijsbaar. De gevorderde schadevergoeding is niet toewijsbaar, omdat het causale verband tussen de gestelde schade en het handelen van KPN niet is komen vast te staan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie