E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2012:BV9842
LJN BV9842, Rechtbank Amsterdam, 492792 / HA ZA 11-1920

Inhoudsindicatie:

Pandrecht – Door de (eerdere) registratie van pandlijsten is een pandrecht ontstaan op de daarin genoemde vorderingen, ook al is de pandakte die daaraan ten grondslag ligt eerst later geregistreerd. De pandlijsten fungeren in het onderhavige geval als onderhandse pandakten. In casu is geen sprake van indirect tegenstrijdig belang bij verstrekking van het pandrecht. De buitengerechtelijke vernietiging van de pandakte op grond van artikel 42 FW heeft geen rechtsgevolg gesorteerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid – Geen bestuurdersaansprakelijkheid, want niet kan worden geoordeeld dat bestuurder wist of behoorde te weten dat gedaagde sub 4 door het leveren van planten aan X haar verplichtingen niet zou (kunnen) nakomen. Ook geen aansprakelijkheid van de werknemer van gedaagde sub 4.

Bij herstelvonnis van 14 maart 2012 is aan de beslissing van dit vonnis toegevoegd een veroordeling van de curator in de proceskosten van eiseres, zoals weergegeven in rechtsoverweging 4.15 van dit vonnis, en is het vonnis wat die proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie