E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR3104
LJN BR3104, Rechtbank Amsterdam, AWB 10-3357 WOB

Inhoudsindicatie:

WOB-verzoek aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Onleesbaar gemaakte passages in het rapport “Preliminary Assessment Report — Strattera (atomoxetine) — Risk Benefit Assessment” van 9 december 2005, met bijlagen, met betrekking tot in leven zijnde patiënten, bevatten gevoelige persoonsgegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wob , zodat openbaarmaking van die gegevens terecht heeft geweigerd. Voor de informatie over overleden patiënten heeft verweerder zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Ook heeft verweerder in redelijkheid de openbaarmaking van de namen en contactgegevens van de beoordelaars en medewerkers in dienst van verweerder kunnen weigeren nu deze onder verantwoordelijkheid van verweerder vallen. Ten aanzien van niet openbaar gemaakte namen en expertise van externe deskundigen heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd waarom het belang van openbaarheid, gelet op de specifieke deskundigheid van deze personen en uit oogpunt van waarborgen van transparantie en onafhankelijkheid, ondergeschikt is aan de persoonlijke levenssfeer van deze deskundigen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie