< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eindvonnis in zaak Wilders.

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/425046-09

Datum uitspraak: 23 juni 2011

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

Geert Wilders,

geboren te Venlo op 6 september 1963,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

Binnenhof 1 A (2513 AA) te 's-Gravenhage.

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 7 en 14 februari, 14, 16 en 30 maart, 13 en 15 april, 2, 23, 25, 27 en 30 mei, 1 en 9 juni 2011.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie

mrs. B.C.C. van Roessel en P.C. Velleman en van wat verdachte en zijn raadsman,

mr. A.M. Moszkowicz, naar voren hebben gebracht.

2. Tenlastelegging

De rechtbank heeft de uitlatingen in de tenlastelegging genummerd en zal bij de bespreking van individuele uitlatingen uitgaan van deze nummering.

Ter terechtzitting van 4 en 12 oktober 2010 heeft de rechtbank in andere samenstelling vorderingen van de officieren van justitie tot wijziging van de tenlastelegging toegewezen.

Deze beslissingen zijn op grond van het bepaalde in artikel 322, lid 4, van het Wetboek van Strafvordering (Sv) in stand gebleven, nadat deze rechtbank het onderzoek ter terechtzitting op 7 februari 2011 opnieuw heeft aangevangen.

Aan verdachte is, na voornoemde wijzigingen van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat

Feit 1:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 8 augustus 2007 tot en met 27 maart 2008 te Den Haag en/of Amsterdam en/of (elders in) Nederland, zich meermalen, althans éénmaal, (telkens) in het openbaar, mondeling, bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten moslims, wegens hun godsdienst, door (telkens) opzettelijk in

- De Volkskrant en/of

- op internet op de website www.liveleak.com (in de film Fitna),

één of meer teksten en/of afbeeldingen en/of beelden en/of geluidsfragmenten te (laten) plaatsen en/of te (laten) tonen en/of te laten horen met de volgende inhoud:

(De Volkskrant van 8 augustus 2007, 'Genoeg is genoeg: verbied de Koran')

Uitlating 1:

''Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen - niet-moslims - ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).''

en/of

Uitlating 2:

'De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.'

en/of

Uitlating 3:

'Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!'

en/of

'Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De film Fitna, op 27 maart 2008 geplaatst op www.liveleak.com)

Uitlating 4:

'De islam wil overheersen, onderwerpen en is uit op de vernietiging van onze westerse beschaving. In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid.'

,althans (telkens) teksten en/of afbeeldingen en/of beelden en/of geluidsfragmenten van gelijke aard en/of strekking.

Feit 2:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 oktober 2006 tot en met 27 maart 2008 te Den Haag en/of Amsterdam en/of (elders in) Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het openbaar, mondeling, bij geschrift of afbeelding, heeft aangezet tot haat tegen mensen, te weten moslims, wegens hun godsdienst, door (telkens) in

- De Volkskrant en/of

- De Pers en/of

- Dagblad De Limburger-Limburgs Dagblad en/of op internet

- op de website www.geenstijl.nl en/of www.pvv.nl en/of www.geertwilders.nl en/of

- op de website van Radio Nederland Wereldomroep en/of de Wereldomroep en/of

- op de website www.liveleak.com (in de film Fitna)

één of meer teksten en/of afbeeldingen en/of beelden en/of geluidsfragmenten te (laten) plaatsen en/of te (laten) tonen en/of te laten horen, met de volgende inhoud:

(De Volkskrant van 7 oktober 2006, 'De paus heeft volkomen gelijk' en/of 'Stop de tsunami' op www.geertwilders.nl van 6 oktober 2006)

Uitlating 1:

'De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.'

en/of

Uitlating 2:

'De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin... Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.'

en/of

Uitlating 3:

'Natuurlijk. 99 Procent van de mensen die daar zijn komen wonen, is van islamitische afkomst.'

en/of

Uitlating 4:

'Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf.'

en/of

'Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Eén op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims, desnoods met oorlog. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit dus in die gemeenschap zelf.'

en/of

Uitlating 5:

'Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.'

en/of

Uitlating 6:

'We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit, en we komen met oplossingen waarmee je een muis nog niet het hok in krijgt.'

en/of

Uitlating 7:

'Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Zij rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.'

en/of

Uitlating 8:

'Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(Internetcolumn 'Mohammed (deel II): de islamitische invasie' van 6 februari

2007, op de website www.geenstijl.nl en/of de website www.pvv.nl)

Uitlating 9:

'In het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag wordt ook professor Ralphael Israeli geciteerd die een "Derde Islamitische Invasie van Europa" voorspelt middels "penetratie, propaganda, bekering en demografische veranderingen". In zijn ogen plegen de Europeanen met de oprukkende Islam zelfs "demografische zelfmoord". De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt. Volgens

prof. Israeli maakt de derde invasiepoging die nu in Europa gaande is veel meer kans op succes.

De man heeft volkomen gelijk. De moslimpopulatie verdubbelt elke generatie - 25 jaar - en het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan.'

en/of

Uitlating 10:

'Nederland als islamitisch missieland. Was een terrorist Mohammed B. al niet te stoppen, de tactiek van penetratie, propaganda, bekering en demografische verandering zal inderdaad succesvol blijken indien de laffe politieke elite van VVD tot PvdA en SP tot CDA en hun Europese geestverwanten erover blijven zwijgen en diegenen die dat niet doen verketteren en demoniseren. Er is genoeg islam in Europa en Nederland. De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Pers van 13 februari 2007 'Ik heb goede bedoelingen'en/of www.pvv.nl en/of www.geertwilders.nl 'Wat drijft Geert Wilders?-interview De Pers'van 13 februari 2007)

Uitlating 11:

'We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van Islamitische criminelen...'

en/of

Uitlating 12:

'Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie. Als Mohammed hier vandaag leefde zou de Kamer er onmiddellijk mee instemmen om hem met pek en veren het land uit te jagen.'

en/of

'Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie. Als Mohammed hier vandaag leefde zou ik voorstellen om hem als extremist met pek en veren het land uit te jagen.'

en/of

Uitlating 13:

'Oud-chef van de Mossad Efraim Halevy zegt dat de Derde Wereldoorlog is

begonnen. Die woorden neem ik niet in de mond, maar het klopt wel.'

en/of

Uitlating 14:

'Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken!'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Volkskrant van 8 augustus 2007, 'Wilders: verbied de Koran, ook in moskee')

Uitlating 15:

'Een verbod is een verbod. Dus moet niet alleen verkoop, maar ook gebruik in moskeeën en bezit in huiselijke kring worden bestraft. Als dat in de huidige wetgeving niet kan, moet er een nieuwe verbodsbepaling komen.'

en/of

Uitlating 16:

'Dit boek zet aan tot haat en moord, en past daarom niet in onze rechtsorde.

Als moslims willen participeren, moeten ze afstand nemen van deze Koran. Ik

zie in dat dit veel gevraagd is, maar we moeten stoppen met het doen van

concessies.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Volkskrant van 8 augustus 2007, 'Genoeg is genoeg: verbied de Koran')

Uitlating 17:

''Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen - niet-moslims - ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).''

en/of

Uitlating 18:

'De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.'

en/of

Uitlating 19:

'Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!'

en/of

Uitlating 20:

'Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de islamitische invasie van Nederland weigeren te stoppen. Wat schaam ik me voor de Nederlandse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft.'

en/of

Uitlating 21:

'Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen.'

en/of

Uitlating 22:

'Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.'

en/of

Uitlating 23:

'Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.

Genoeg is genoeg.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

('Wilders wil vernieuwde mini -koran' van 7 september 2007, op de website van

Radio Nederland Wereldomroep en/of de Wereldomroep, via de link:

http://static.rnw.nl/migratie/www.wereldomroep.nl/actua/nl/nederlandsepolitiek/

070907wildersintvw-redirected)

Uitlating 24:

'Zo'n nieuwe versie zou wenselijk zijn, vindt de PVV-leider; een Koran ontdaan van alle haatdragende verzen. "Die zou het formaat hebben van een Donald Duck," aldus Wilders.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Limburger-Limburgs Dagblad van 9 februari 2008, 'Islam is mijn 'Fitna' ')

Uitlating 25:

'Ik wijs op de rol die de verschrikkelijke Koran speelt in de islamisering van onze samenleving.'

en/of

Uitlating 26:

'In de film illustreer ik teksten en verzen uit de Koran met documentaire beelden, die laten zien dat de Koran geen dode letter is, maar het gezicht van de islam: een levensgroot gevaar.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Volkskrant van 11 februari 2008, 'Het hoeft niet meer, maar De Film komt

er')

Uitlating 27:

'In het GPD-interview legt hij uit dat hij teksten en versen uit de Koran met documentaire-beelden zal illustreren. Zo wil hij aantonen dat de Koran 'geen dode letter is, maar het gezicht van de islam: een levensgroot gevaar'.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De film Fitna, op 27 maart 2008 geplaatst op www.liveleak.com)

Uitlating 28:

De film begint met een zwart beeld met de tekst: "Waarschuwing: deze film bevat zeer schokkende beelden." Dan is het geluid van het aansteken van een lucifer te horen, en wordt een boek met oosterse tekens opengeslagen dat eruit ziet als de Koran. Op de eerste bladzijde is een cartoon te zien van Mohammed met een bom in zijn tulband. Het geluid van een brandende lont is te horen. Er verschijnt een klok die begint af te tellen vanaf 15:00.

Een bladzijde van het boek wordt omgeslagen. Er zijn twee opengeslagen pagina's te zien. Op de rechterpagina verschijnt de volgende tekst: "Koran, Soera 8, vers 60". Dan verschijnt op de linkerpagina: "Soera 8, vers 60: Maak voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardenvolk om daarmee te terroriseren, te terroriseren Allah's vijand en uw vijand." Tevens is er een stem te horen die (vermoedelijk) deze tekst in de Arabische taal zingt. Op de rechterpagina, naast de tekst, worden beelden van de aanslagen op het World Trade Center in New York (11/9/2001), alsmede van de aanslagen door moslimextremisten in Madrid en Londen getoond, met daarbij beelden van slachtoffers. Deze beelden worden afgewisseld met beelden van kennelijk imams die zeggen: "Wat maakt Allah blij? Allah is blij als niet-moslims worden gedood" en "Vernietig de ongelovigen en polytheïsten, uw (Allah's) vijanden en de vijanden van de religie. Allah, tel ze en dood ze tot aan de laatste toe.

En laat er niet één over."

De bladzijde wordt omgeslagen. Nu staat op de rechterpagina: "Koran, Soera 4, vers 56", en op de linkerpagina: "Soera 4, vers 56: Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden, en telkens als hun huid gaar gebakken is vervangen wij die door andere huid opdat zij de bestraffing proeven, Allah is machtig en wijs." Dan volgen beelden van een man die schreeuwt: "Als Allah het ons toestaat, oh natie van Mohammed, zelfs een steen zal zeggen, oh moslim een jood verschuilt zich achter mij, kom en snij zijn hoofd af. En we zullen zijn hoofd afsnijden." De man trekt een zwaard: "Bij Allah, we zullen het afsnijden! Oh Joden. Allah akbar! (Allah is groot!) Jihad omwille van Allah! Jihad omwille van Allah! Overwinning aan Allah! Allah Akbar! (Allah is groot!)."

Vervolgens verschijnen er beelden van een jong meisje met een hoofddoek. Aan haar wordt door een persoon buiten beeld gevraagd wie de Joden zijn. Het meisje antwoordt: "Zij zijn apen en zwijnen." De stem vraagt: "Zijn zij apen en zwijnen? Wie zegt dat dan?" Het meisje zegt: "Allah." De stem vraagt: "Waar heeft hij dat gezegd?" Het meisje antwoordt: "In de Koran." Op het volgende beeld is een massa mensen te zien die lijken achter zich aan slepen. De volgende beelden zijn wederom beelden van de aanslagen in Londen, er is onder meer een ontplofte rode dubbeldekkerbus te zien. Dan volgen beelden van kennelijk een imam die roept: "De joden zijn joden. Zij zijn degenen die afgeslacht en gedood moeten worden." Deze beelden zijn versneden met beelden van moslims (zo blijkt uit de hoofd- en gezichtsbedekking die één van de vrouwelijke personen draagt) die teksten tonen op borden: "Be prepared for the real Holocaust" en "God bless Hitler". Dan volgen beelden van een groep personen in uniform die in het gelid staan, kennelijk strijders, die met gestrekte rechterarm staan (kennelijk de Hitlergroet brengen).

Er wordt een bladzijde omgeslagen. Op de nieuwe bladzijde staat de tekst: "Koran, Soera 47, vers 4" en vervolgens: "Soera 47, vers 4: Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien." Tevens is er een stem te horen die (vermoedelijk) deze tekst in de Arabische taal voordraagt. Hierop volgt in beeld een krantenartikel over de moord op Theo van Gogh. Te horen is een fragment van Theo van Gogh die geïnterviewd wordt en onder andere zegt: "Die kogel zal voor mij niet komen denk ik!" Er verschijnt een foto van een manspersoon, die lijkt op Mohammed B. die veroordeeld is voor de moord op Theo van Gogh. In beeld staat: Mohammed B. Gelijk daarna volgt een geluidsfragment, waarin de stem van Mohammed B. te horen is, die zegt: "Als ik de mogelijkheid had, ik zou vrij komen, en ik had de mogelijkheid om het nog een keer te doen wat ik op 2 november heb gedaan, dan zou ik precies hetzelfde hebben gedaan." Er verschijnen beelden van mensen die scanderen: "Leer van Theo van Gogh. Leer van de voorbeelden die jullie kunnen zien! Want jullie zullen betalen met jullie bloed!" en beelden van personen met bebloede messen. Een krantenartikel komt in beeld met de kop: "Hirsi Ali en Wilders ondergedoken. Dodenlijst. Doelwitten in brief van Mohammed B." Voorts is te zien een fragment van, zo staat in beeld, een Saudische TV-zender, Iqra TV, waarin een persoon spreekt: "Huizen en jonge mannen moeten opgeofferd worden, kelen moeten worden doorgesneden en schedels moeten worden verbrijzeld. Dit is de weg naar de overwinning." Er wordt een beeld getoond van personen met bivakmutsen die vuurwapens vasthouden. Tussen hen in houden zij een man vast die blijkbaar hun gevangene is. De persoon met bivakmuts in het midden leest een verklaring. Dan wordt er door de gemaskerde mannen aanstalten gemaakt om de gevangene het hoofd af te snijden. De onthoofding zelf is (net) niet te zien. Wel blijft het geluid van het fragment hoorbaar. Er zijn geluiden hoorbaar die kennelijk duiden op de onthoofding. Na enkele seconden verschijnt het beeld weer en is één van de gemaskerde mannen te zien, die het afgesneden hoofd van de gevangene omhoog houdt.

Er wordt weer een bladzijde omgeslagen. Op de nieuwe bladzijde staat: "Koran, Soera 4, vers 89", en vervolgens: "Soera 4, vers 89: Zij zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn, dan zouden jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander zolang zij niet uitwijken op Allah's weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen vinden. Neemt van hen niemand als medestander of als helper." Tevens is er een stem te horen die (vermoedelijk) de tekst in de Arabische taal voordraagt. De tekst wordt gevolgd door beelden van Arabisch uitziende personen die de volgende uitspraken doen: "De islam is een heilig geloof. Het beste geloof dat er is. Als iemand zich bekeert tot 't christendom, verdient hij de doodstraf." Een andere persoon zegt: "De islam is superieur aan de joden, de christenen, de boeddhisten en de hindoes. De enige wet die Allah erkent is de islam. En wie iets anders dan de islam nastreeft, zal nooit geaccepteerd worden." De volgende krantenkoppen verschijnen in beeld: "Ex-moslim Jami gemolesteerd", "Opnieuw dreigt islamitische heksenjacht, "Dood aan Rushdie"" en "Brief op lichaam van Theo van Gogh openbaar gemaakt. Ook Hirsi Ali met dood bedreigd."

De bladzijde wordt omgeslagen. Er staat: "Koran, Soera 8, vers 39", en vervolgens: "Soera 8, vers 39: Voer oorlog tegen hen totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort." Tevens is er een stem te horen die (vermoedelijk) deze tekst in de Arabische taal voordraagt. Er verschijnt een Ayatollah in beeld die zegt: "De islam is een religie die de wereld wil beheersen. Dat heeft ze al eerder gedaan en zal dat uiteindelijk weer doen." Gevolgd door president Ahmadinejad van Iran die zegt: "De boodschap van de islamitische revolutie is wereldomvattend en is niet beperkt tot een bepaalde tijd of plaats. Twijfel niet...als Allah het wil, zal de islam wat veroveren? Het zal alle bergtoppen van de wereld veroveren."

Dan volgen een aantal kennelijk Arabische mannen in beeld die de volgende uitspraken doen:

"Wij hebben de wereld eerder geregeerd. En bij Allah, de dag zal komen dat wij opnieuw de hele wereld zullen regeren. De dag zal komen, dat wij over Amerika heersen! De dag zal komen dat wij over Groot-Brittannië en de hele wereld heersen!"

"Allah heeft ons bevolen deze religie wereldwijd te verspreiden."

"Gij zult de Verenigde Staten overnemen! Gij zult het Verenigd Koninkrijk overnemen! Gij zult Europa overnemen! Gij zult hen allemaal verslaan. Gij zult de overwinning behalen! Gij zult Egypte overnemen. Wij vertrouwen op Allah!"

Dan verschijnen er kennelijk Arabische mensen met borden in beeld. Daar staan de volgende teksten op: "Islam will dominate the world" en "Freedom go to hell".

Dan verschijnt de tekst in beeld: "Nederland in de ban van de islam". Er zijn beelden te zien van moskeeën die vermoedelijk in Nederland staan. Tevens is er een stem te horen die zegt: "De moskee wordt onderdeel van het Nederlandse overheidssysteem." Er zijn beelden te zien van een vrouw gekleed in een boerka, gecombineerd met de krantenkop "Kabinet: geen boerkaverbod", alsmede schotelantennes en flatgebouwen. Daarbij worden grafieken getoond van de toename in de loop der jaren van het aantal moslims in Nederland. In de grafieken worden de jaren 1909, 1960, 1990 en 2004 getoond met daarbij de respectievelijk de volgende aantallen: 54, 1399, 458.000 en 944.000. Naast deze grafieken verschijnt een grafiek van het aantal moslims in Europa in 2007. De grafiek loopt op tot 54.000.000 en loopt door tot buiten de bovenkant van het filmbeeld. Op de achtergrond zijn beelden te zien van vrouwen met hoofddoek, schotelantennes en Nederlandse agenten in uniform die hun schoenen uitdoen wanneer zij kennelijk een moskee betreden. Door een kennelijke moslim wordt gezegd: "Als mijn zus of m'n moeder seks hebben met een ander dan vermoord ik ze ook." De interviewer vraagt: "Dan pleeg je eerwraak?" De man zegt: "Absoluut." Een andere kennelijke moslim zegt: "Je mag in Nederland bijvoorbeeld overspelig zijn of homo. Maar ik voel me niet geroepen om daaraan mee te doen, want de islam vindt zoiets een misdaad." Er verschijnt een beeld van een ansichtkaart met daarop de tekst: "Groeten uit Nederland" waarop uitsluitend moskeeën zijn te zien. Vervolgens is een preek te horen, in beeld staat: "Uitgesproken in een Nederlandse moskee": "Ze moeten politieke partijen afzweren en het wereldse gedachtegoed zoals liberalisme, democratie, socialisme en alles wat ernaar riekt en aan 't menselijk brein is ontsproten" en (volgens de tekst in beeld uitgesproken in de El Tawheed moskee): "Als de gehuwde man, Allah behoede, overspel pleegt, of de gehuwde vrouw overspel pleegt, dan wordt zij gestenigd."

In beeld verschijnt de vraag: "Nederland in de toekomst!?" Er zijn beelden te zien met daarop kennelijk homofiele mannen (in beeld staat: "Homo's") die worden opgehangen, kinderen besmeurd met bloed (in beeld staat: "Kinderen"), beelden van een vrouw met een bebloed mes in de hand met op schoot een kind besmeurd met bloed, een vrouw (in beeld staat: "Vrouwen") met ontbloot onderlijf die ingesnoerd op een bed ligt en daarna veel bloed (kennelijk wordt zij besneden), een afgehakt hoofd van kennelijk een moslimvrouw (zij draagt een hoofddoek), een vrouw gekleed in een boerka bij een strop en een gesluierde vrouw die door haar hoofd wordt geschoten. Deze scènes sluiten af met een groot aantal krantenkoppen. Hieronder volgt een opsomming van de krantenkoppen:

Islamisten uit op machtsovername, politiek gedreven moslims krijgen steeds meer invloed in Europa

Spaanse rechter onderzoekt banden. Laakkwartier met Madrid in terreurweb

Sudanezen eisen executie Britse 'juffrouw teddybeer'

Drietal verdacht van plan aanslag

De hel zal losbarsten, "Wat jullie nodig hebben is een zware bomaanslag", "Wij zijn het niet eens met de vrijheid van meningsuiting, want we verwerpen de democratie", "Ons alternatief is de islam"

Explosieve toename eerwraak Amsterdam

School gaat dicht op feestdagen moslims

AIVD-onderzoek: Jihad-les op basisschool

Minister doet aangifte van Rotterdamse wantoestanden. Gratis naar Mekka via islamschool

Ankara wil hier Turks in de klas

Donner versoepelt regels. Buitenlandse imams mogen sneller land in

Moordenaar Van Gogh voorspelt terreuracties. Mohammed B: "Mijn opvolgers staan klaar"

Van Gogh vermoord na afkondiging Fatwa

Bijna helft jonge Marokkanen antiwesters

Moskeeën in ban van radicale moslimgroep

Zelfmoordcommando's in Nederland

Hamas bijeen in Rotterdam

Alexander moet uren zwemmen. Marokkanen gooien homo in het water

Imams houden niet van homo's

'Imam legaliseert geweld tegen homo's'

'Gooi homo's van hoge gebouwen'

Moskee: "Nederland moslimstaat maken"

Nog steeds meisjes besneden

'Moslims hinderen artsen bij zorg voor vrouwen'

Halalfonds: beleggen voor moslims. Nieuw op Amsterdamse beurs.

Al-Qaeda vaardigt doodstraf uit. Jihad tegen Wilders

'Koran jachtakte' Arabist Hans Jansen: "Je beledigt islam al als je geen moslim wordt"

Vervolgens verschijnt er een hand in beeld die een bladzijde van de Koran pakt. Het beeld wordt vervolgens zwart en te horen is het geluid van het scheuren van papier. In beeld verschijnt de tekst: "Het geluid dat u hoorde was een pagina uit het telefoonboek. Want het is niet aan mij, maar aan moslims zelf om de haatdragende verzen uit de koran te scheuren. Moslims willen dat u ruimte geeft aan de islam, maar de islam biedt geen ruimte aan u.

Van de overheid moet u respect hebben voor de islam, maar de islam heeft geen enkel respect voor u. De islam wil overheersen, onderwerpen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving. In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid."

De film wordt afgesloten met wederom het beeld van de cartoon van Mohammed met de bomtulband. Te zien is dat de lont van de bom in zijn tulband bijna is opgebrand. Te horen is een tikkende klok. De klok verschijnt in beeld en telt af van 00:03 tot nul. Te zien is een bliksemschicht en te horen is een donderslag. Vervolgens slaat de Koran dicht, verschijnt het woord "Fitna" in beeld dat overvloeit in het woord "Fin" en verschijnt de aftiteling van de film in beeld

, althans (telkens) teksten en/of afbeeldingen en/of beelden en/of geluidsfragmenten van gelijke aard en/of strekking.

Feit 3:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 oktober 2006 tot en met 27 maart 2008 te Den Haag en/of Amsterdam en/of (elders in) Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het openbaar, mondeling, bij geschrift of afbeelding, heeft aangezet tot discriminatie, als bedoeld in artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht, van mensen, te weten moslims, wegens hun godsdienst, door (telkens) in

- De Volkskrant en/of

- De Pers en/of

- Dagblad De Limburger-Limburgs Dagblad en/of op internet

- op de website www.geenstijl.nl en/of www.pvv.nl en/of www.geertwilders.nl en/of

- op de website van Radio Nederland Wereldomroep en/of de Wereldomroep en/of

- op de website www.liveleak.com (in de film Fitna)

één of meer teksten en/of afbeeldingen en/of beelden en/of geluidsfragmenten te (laten) plaatsen en/of te (laten) tonen en/of te laten horen, met de volgende inhoud:

(De Volkskrant van 7 oktober 2006, 'De paus heeft volkomen gelijk' en/of 'Stop

de tsunami' op www.geertwilders.nl van 6 oktober 2006)

Uitlating 1:

'De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.'

en/of

Uitlating 2:

'De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin... Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.'

en/of

Uitlating 3:

'Natuurlijk. 99 Procent van de mensen die daar zijn komen wonen, is van islamitische afkomst.'

en/of

Uitlating 4:

'Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf.'

en/of

'Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Eén op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims, desnoods met oorlog. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit dus in die gemeenschap zelf.'

en/of

Uitlating 5:

'Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.'

en/of

Uitlating 6:

'We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit, en we komen met oplossingen waarmee je een muis nog niet het hok in krijgt.'

en/of

Uitlating 7:

'Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Zij rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.'

en/of

Uitlating 8:

'Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(Internetcolumn 'Mohammed (deel II): de islamitische invasie' van 6 februari

2007, op de website www.geenstijl.nl en/of de website www.pvv.nl)

Uitlating 9:

'In het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag wordt ook professor Ralphael Israeli geciteerd die een "Derde Islamitische Invasie van Europa" voorspelt middels "penetratie, propaganda, bekering en demografische veranderingen". In zijn ogen plegen de Europeanen met de oprukkende Islam zelfs "demografische zelfmoord". De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt. Volgens

prof. Israeli maakt de derde invasiepoging die nu in Europa gaande is veel meer kans op succes.

De man heeft volkomen gelijk. De moslimpopulatie verdubbelt elke generatie - 25 jaar - en het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan.'

en/of

Uitlating 10:

'Nederland als islamitisch missieland. Was een terrorist Mohammed B. al niet te stoppen, de tactiek van penetratie, propaganda, bekering en demografische verandering zal inderdaad succesvol blijken indien de laffe politieke elite van VVD tot PvdA en SP tot CDA en hun Europese geestverwanten erover blijven zwijgen en diegenen die dat niet doen verketteren en demoniseren. Er is genoeg islam in Europa en Nederland. De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Pers van 13 februari 2007 'Ik heb goede bedoelingen'en/of www.pvv.nl en/of www.geertwilders.nl 'Wat drijft Geert Wilders?-interview De Pers'van 13 februari 2007)

Uitlating 11:

'We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van Islamitische criminelen...'

en/of

Uitlating 12:

'Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie. Als Mohammed hier vandaag leefde zou de Kamer er onmiddellijk mee instemmen om hem met pek en veren het land uit te jagen.'

en/of

'Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie. Als Mohammed hier vandaag leefde zou ik voorstellen om hem als extremist met pek en veren het land uit te jagen.'

en/of

Uitlating 13:

'Oud-chef van de Mossad Efraim Halevy zegt dat de Derde Wereldoorlog is

begonnen. Die woorden neem ik niet in de mond, maar het klopt wel.'

en/of

Uitlating 14:

'Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken!'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Volkskrant van 8 augustus 2007, 'Wilders: verbied de Koran, ook in moskee')

Uitlating 15:

'Een verbod is een verbod. Dus moet niet alleen verkoop, maar ook gebruik in moskeeën en bezit in huiselijke kring worden bestraft. Als dat in de huidige wetgeving niet kan, moet er een nieuwe verbodsbepaling komen.'

en/of

Uitlating 16:

'Dit boek zet aan tot haat en moord, en past daarom niet in onze rechtsorde.

Als moslims willen participeren, moeten ze afstand nemen van deze Koran. Ik

zie in dat dit veel gevraagd is, maar we moeten stoppen met het doen van

concessies.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Volkskrant van 8 augustus 2007, 'Genoeg is genoeg: verbied de Koran')

Uitlating 17:

''Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen - niet-moslims - ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).''

en/of

Uitlating 18:

'De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.'

en/of

Uitlating 19:

'Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!'

en/of

Uitlating 20:

'Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de islamitische invasie van Nederland weigeren te stoppen. Wat schaam ik me voor de Nederlandse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft.'

en/of

Uitlating 21:

'Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen.'

en/of

Uitlating 22:

'Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.'

en/of

Uitlating 23:

'Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.

Genoeg is genoeg.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

('Wilders wil vernieuwde mini-koran' van 7 september 2007, op de website van

Radio Nederland Wereldomroep en/of de Wereldomroep, via de link:

http://static.rnw.nl/migratie/www.wereldomroep.nl/actua/nl/nederlandsepolitiek/

070907wildersintvw-redirected)

Uitlating 24:

'Zo'n nieuwe versie zou wenselijk zijn, vindt de PVV-leider; een Koran ontdaan van alle haatdragende verzen. "Die zou het formaat hebben van een Donald Duck," aldus Wilders.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Limburger-Limburgs Dagblad van 9 februari 2008, 'Islam is mijn 'Fitna' ')

Uitlating 25:

'Ik wijs op de rol die de verschrikkelijke Koran speelt in de islamisering van onze samenleving.'

en/of

Uitlating 26:

'In de film illustreer ik teksten en verzen uit de Koran met documentaire beelden, die laten zien dat de Koran geen dode letter is, maar het gezicht van de islam: een levensgroot gevaar.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De Volkskrant van 11 februari 2008, 'Het hoeft niet meer, maar De Film komt

er')

Uitlating 27:

'In het GPD-interview legt hij uit dat hij teksten en versen uit de Koran met documentaire-beelden zal illustreren. Zo wil hij aantonen dat de Koran 'geen dode letter is, maar het gezicht van de islam: een levensgroot gevaar'.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking;

en/of

(De film Fitna, op 27 maart 2008 geplaatst op www.liveleak.com)

Uitlating 28:

De film begint met een zwart beeld met de tekst: "Waarschuwing: deze film bevat zeer schokkende beelden." Dan is het geluid van het aansteken van een lucifer te horen, en wordt een boek met oosterse tekens opengeslagen dat eruit ziet als de Koran. Op de eerste bladzijde is een cartoon te zien van Mohammed met een bom in zijn tulband. Het geluid van een brandende lont is te horen. Er verschijnt een klok die begint af te tellen vanaf 15:00.

Een bladzijde van het boek wordt omgeslagen. Er zijn twee opengeslagen pagina's te zien. Op de rechterpagina verschijnt de volgende tekst: "Koran, Soera 8, vers 60". Dan verschijnt op de linkerpagina: "Soera 8, vers 60: Maak voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardenvolk om daarmee te terroriseren, te terroriseren Allah's vijand en uw vijand." Tevens is er een stem te horen die (vermoedelijk) deze tekst in de Arabische taal zingt. Op de rechterpagina, naast de tekst, worden beelden van de aanslagen op het World Trade Center in New York (11/9/2001), alsmede van de aanslagen door moslimextremisten in Madrid en Londen getoond, met daarbij beelden van slachtoffers. Deze beelden worden afgewisseld met beelden van kennelijk imams die zeggen: "Wat maakt Allah blij? Allah is blij als niet-moslims worden gedood" en "Vernietig de ongelovigen en polytheïsten, uw (Allah's) vijanden en de vijanden van de religie. Allah, tel ze en dood ze tot aan de laatste toe.

En laat er niet één over."

De bladzijde wordt omgeslagen. Nu staat op de rechterpagina: "Koran, Soera 4, vers 56", en op de linkerpagina: "Soera 4, vers 56: Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden, en telkens als hun huid gaar gebakken is vervangen wij die door andere huid opdat zij de bestraffing proeven, Allah is machtig en wijs." Dan volgen beelden van een man die schreeuwt: "Als Allah het ons toestaat, oh natie van Mohammed, zelfs een steen zal zeggen, oh moslim een jood verschuilt zich achter mij, kom en snij zijn hoofd af. En we zullen zijn hoofd afsnijden." De man trekt een zwaard: "Bij Allah, we zullen het afsnijden! Oh Joden. Allah akbar! (Allah is groot!) Jihad omwille van Allah! Jihad omwille van Allah! Overwinning aan Allah! Allah Akbar! (Allah is groot!)."

Vervolgens verschijnen er beelden van een jong meisje met een hoofddoek. Aan haar wordt door een persoon buiten beeld gevraagd wie de Joden zijn. Het meisje antwoordt: "Zij zijn apen en zwijnen." De stem vraagt: "Zijn zij apen en zwijnen? Wie zegt dat dan?" Het meisje zegt: "Allah." De stem vraagt: "Waar heeft hij dat gezegd?" Het meisje antwoordt: "In de Koran." Op het volgende beeld is een massa mensen te zien die lijken achter zich aan slepen. De volgende beelden zijn wederom beelden van de aanslagen in Londen, er is onder meer een ontplofte rode dubbeldekkerbus te zien. Dan volgen beelden van kennelijk een imam die roept: "De joden zijn joden. Zij zijn degenen die afgeslacht en gedood moeten worden." Deze beelden zijn versneden met beelden van moslims (zo blijkt uit de hoofd- en gezichtsbedekking die één van de vrouwelijke personen draagt) die teksten tonen op borden: "Be prepared for the real Holocaust" en "God bless Hitler". Dan volgen beelden van een groep personen in uniform die in het gelid staan, kennelijk strijders, die met gestrekte rechterarm staan (kennelijk de Hitlergroet brengen).

Er wordt een bladzijde omgeslagen. Op de nieuwe bladzijde staat de tekst: "Koran, Soera 47, vers 4" en vervolgens: "Soera 47, vers 4: Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien." Tevens is er een stem te horen die (vermoedelijk) deze tekst in de Arabische taal voordraagt. Hierop volgt in beeld een krantenartikel over de moord op Theo van Gogh. Te horen is een fragment van Theo van Gogh die geïnterviewd wordt en onder andere zegt: "Die kogel zal voor mij niet komen denk ik!" Er verschijnt een foto van een manspersoon, die lijkt op Mohammed B. die veroordeeld is voor de moord op Theo van Gogh. In beeld staat: Mohammed B. Gelijk daarna volgt een geluidsfragment, waarin de stem van Mohammed B. te horen is, die zegt: "Als ik de mogelijkheid had, ik zou vrij komen, en ik had de mogelijkheid om het nog een keer te doen wat ik op 2 november heb gedaan, dan zou ik precies hetzelfde hebben gedaan." Er verschijnen beelden van mensen die scanderen: "Leer van Theo van Gogh. Leer van de voorbeelden die jullie kunnen zien! Want jullie zullen betalen met jullie bloed!" en beelden van personen met bebloede messen. Een krantenartikel komt in beeld met de kop: "Hirsi Ali en Wilders ondergedoken. Dodenlijst. Doelwitten in brief van Mohammed B." Voorts is te zien een fragment van, zo staat in beeld, een Saudische TV-zender, Iqra TV, waarin een persoon spreekt: "Huizen en jonge mannen moeten opgeofferd worden, kelen moeten worden doorgesneden en schedels moeten worden verbrijzeld. Dit is de weg naar de overwinning." Er wordt een beeld getoond van personen met bivakmutsen die vuurwapens vasthouden. Tussen hen in houden zij een man vast die blijkbaar hun gevangene is. De persoon met bivakmuts in het midden leest een verklaring. Dan wordt er door de gemaskerde mannen aanstalten gemaakt om de gevangene het hoofd af te snijden. De onthoofding zelf is (net) niet te zien. Wel blijft het geluid van het fragment hoorbaar. Er zijn geluiden hoorbaar die kennelijk duiden op de onthoofding. Na enkele seconden verschijnt het beeld weer en is één van de gemaskerde mannen te zien, die het afgesneden hoofd van de gevangene omhoog houdt.

Er wordt weer een bladzijde omgeslagen. Op de nieuwe bladzijde staat: "Koran, Soera 4, vers 89", en vervolgens: "Soera 4, vers 89: Zij zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn, dan zouden jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander zolang zij niet uitwijken op Allah's weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen vinden. Neemt van hen niemand als medestander of als helper." Tevens is er een stem te horen die (vermoedelijk) de tekst in de Arabische taal voordraagt. De tekst wordt gevolgd door beelden van Arabisch uitziende personen die de volgende uitspraken doen: "De islam is een heilig geloof. Het beste geloof dat er is. Als iemand zich bekeert tot 't christendom, verdient hij de doodstraf." Een andere persoon zegt: "De islam is superieur aan de joden, de christenen, de boeddhisten en de hindoes. De enige wet die Allah erkent is de islam. En wie iets anders dan de islam nastreeft, zal nooit geaccepteerd worden." De volgende krantenkoppen verschijnen in beeld: "Ex-moslim Jami gemolesteerd", "Opnieuw dreigt islamitische heksenjacht, "Dood aan Rushdie"" en "Brief op lichaam van Theo van Gogh openbaar gemaakt. Ook Hirsi Ali met dood bedreigd."

De bladzijde wordt omgeslagen. Er staat: "Koran, Soera 8, vers 39", en vervolgens: "Soera 8, vers 39: Voer oorlog tegen hen totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort." Tevens is er een stem te horen die (vermoedelijk) deze tekst in de Arabische taal voordraagt. Er verschijnt een Ayatollah in beeld die zegt: "De islam is een religie die de wereld wil beheersen. Dat heeft ze al eerder gedaan en zal dat uiteindelijk weer doen." Gevolgd door president Ahmadinejad van Iran die zegt: "De boodschap van de islamitische revolutie is wereldomvattend en is niet beperkt tot een bepaalde tijd of plaats. Twijfel niet...als Allah het wil, zal de islam wat veroveren? Het zal alle bergtoppen van de wereld veroveren."

Dan volgen een aantal kennelijk Arabische mannen in beeld die de volgende uitspraken doen:

"Wij hebben de wereld eerder geregeerd. En bij Allah, de dag zal komen dat wij opnieuw de hele wereld zullen regeren. De dag zal komen, dat wij over Amerika heersen! De dag zal komen dat wij over Groot-Brittannië en de hele wereld heersen!"

"Allah heeft ons bevolen deze religie wereldwijd te verspreiden."

"Gij zult de Verenigde Staten overnemen! Gij zult het Verenigd Koninkrijk overnemen! Gij zult Europa overnemen! Gij zult hen allemaal verslaan. Gij zult de overwinning behalen! Gij zult Egypte overnemen. Wij vertrouwen op Allah!"

Dan verschijnen er kennelijk Arabische mensen met borden in beeld. Daar staan de volgende teksten op: "Islam will dominate the world" en "Freedom go to hell".

Dan verschijnt de tekst in beeld: "Nederland in de ban van de islam". Er zijn beelden te zien van moskeeën die vermoedelijk in Nederland staan. Tevens is er een stem te horen die zegt: "De moskee wordt onderdeel van het Nederlandse overheidssysteem." Er zijn beelden te zien van een vrouw gekleed in een boerka, gecombineerd met de krantenkop "Kabinet: geen boerkaverbod", alsmede schotelantennes en flatgebouwen. Daarbij worden grafieken getoond van de toename in de loop der jaren van het aantal moslims in Nederland. In de grafieken worden de jaren 1909, 1960, 1990 en 2004 getoond met daarbij de respectievelijk de volgende aantallen: 54, 1399, 458.000 en 944.000. Naast deze grafieken verschijnt een grafiek van het aantal moslims in Europa in 2007. De grafiek loopt op tot 54.000.000 en loopt door tot buiten de bovenkant van het filmbeeld. Op de achtergrond zijn beelden te zien van vrouwen met hoofddoek, schotelantennes en Nederlandse agenten in uniform die hun schoenen uitdoen wanneer zij kennelijk een moskee betreden. Door een kennelijke moslim wordt gezegd: "Als mijn zus of m'n moeder seks hebben met een ander dan vermoord ik ze ook." De interviewer vraagt: "Dan pleeg je eerwraak?" De man zegt: "Absoluut." Een andere kennelijke moslim zegt: "Je mag in Nederland bijvoorbeeld overspelig zijn of homo. Maar ik voel me niet geroepen om daaraan mee te doen, want de islam vindt zoiets een misdaad." Er verschijnt een beeld van een ansichtkaart met daarop de tekst: "Groeten uit Nederland" waarop uitsluitend moskeeën zijn te zien. Vervolgens is een preek te horen, in beeld staat: "Uitgesproken in een Nederlandse moskee": "Ze moeten politieke partijen afzweren en het wereldse gedachtegoed zoals liberalisme, democratie, socialisme en alles wat ernaar riekt en aan 't menselijk brein is ontsproten" en (volgens de tekst in beeld uitgesproken in de El Tawheed moskee): "Als de gehuwde man, Allah behoede, overspel pleegt, of de gehuwde vrouw overspel pleegt, dan wordt zij gestenigd."

In beeld verschijnt de vraag: "Nederland in de toekomst!?" Er zijn beelden te zien met daarop kennelijk homofiele mannen (in beeld staat: "Homo's") die worden opgehangen, kinderen besmeurd met bloed (in beeld staat: "Kinderen"), beelden van een vrouw met een bebloed mes in de hand met op schoot een kind besmeurd met bloed, een vrouw (in beeld staat: "Vrouwen") met ontbloot onderlijf die ingesnoerd op een bed ligt en daarna veel bloed (kennelijk wordt zij besneden), een afgehakt hoofd van kennelijk een moslimvrouw (zij draagt een hoofddoek), een vrouw gekleed in een boerka bij een strop en een gesluierde vrouw die door haar hoofd wordt geschoten. Deze scènes sluiten af met een groot aantal krantenkoppen. Hieronder volgt een opsomming van de krantenkoppen:

Islamisten uit op machtsovername, politiek gedreven moslims krijgen steeds meer invloed in Europa

Spaanse rechter onderzoekt banden. Laakkwartier met Madrid in terreurweb

Sudanezen eisen executie Britse 'juffrouw teddybeer'

Drietal verdacht van plan aanslag

De hel zal losbarsten, "Wat jullie nodig hebben is een zware bomaanslag", "Wij zijn het niet eens met de vrijheid van meningsuiting, want we verwerpen de democratie", "Ons alternatief is de islam"

Explosieve toename eerwraak Amsterdam

School gaat dicht op feestdagen moslims

AIVD-onderzoek: Jihad-les op basisschool

Minister doet aangifte van Rotterdamse wantoestanden. Gratis naar Mekka via islamschool

Ankara wil hier Turks in de klas

Donner versoepelt regels. Buitenlandse imams mogen sneller land in

Moordenaar Van Gogh voorspelt terreuracties. Mohammed B: "Mijn opvolgers staan klaar"

Van Gogh vermoord na afkondiging Fatwa

Bijna helft jonge Marokkanen antiwesters

Moskeeën in ban van radicale moslimgroep

Zelfmoordcommando's in Nederland

Hamas bijeen in Rotterdam

Alexander moet uren zwemmen. Marokkanen gooien homo in het water

Imams houden niet van homo's

'Imam legaliseert geweld tegen homo's'

'Gooi homo's van hoge gebouwen'

Moskee: "Nederland moslimstaat maken"

Nog steeds meisjes besneden

'Moslims hinderen artsen bij zorg voor vrouwen'

Halalfonds: beleggen voor moslims. Nieuw op Amsterdamse beurs.

Al-Qaeda vaardigt doodstraf uit. Jihad tegen Wilders

'Koran jachtakte' Arabist Hans Jansen: "Je beledigt islam al als je geen moslim wordt"

Vervolgens verschijnt er een hand in beeld die een bladzijde van de Koran pakt. Het beeld wordt vervolgens zwart en te horen is het geluid van het scheuren van papier. In beeld verschijnt de tekst: "Het geluid dat u hoorde was een pagina uit het telefoonboek. Want het is niet aan mij, maar aan moslims zelf om de haatdragende verzen uit de koran te scheuren. Moslims willen dat u ruimte geeft aan de islam, maar de islam biedt geen ruimte aan u.

Van de overheid moet u respect hebben voor de islam, maar de islam heeft geen enkel respect voor u. De islam wil overheersen, onderwerpen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving. In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid."

De film wordt afgesloten met wederom het beeld van de cartoon van Mohammed met de bomtulband. Te zien is dat de lont van de bom in zijn tulband bijna is opgebrand. Te horen is een tikkende klok. De klok verschijnt in beeld en telt af van 00:03 tot nul. Te zien is een bliksemschicht en te horen is een donderslag. Vervolgens slaat de Koran dicht, verschijnt het woord "Fitna" in beeld dat overvloeit in het woord "Fin" en verschijnt de aftiteling van de film in beeld

, althans (telkens) teksten en/of afbeeldingen en/of beelden en/of geluidsfragmenten van gelijke aard en/of strekking.

Feit 4:

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 6 oktober 2006 te Den Haag en/of Amsterdam en/of (elders in) Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het openbaar, mondeling, bij geschrift of afbeelding, heeft aangezet tot haat tegen mensen, te weten niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen, wegens hun ras, door (telkens) in De Volkskrant en/of op internet op de website www.geertwilders.nl, één of meer teksten te (laten) plaatsen met de volgende inhoud:

(De Volkskrant van 7 oktober 2006, 'De paus heeft volkomen gelijk' en/of 'Stop

de tsunami' op www.geertwilders.nl van 6 oktober 2006)

Uitlating 1:

'De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.'

en/of

Uitlating 2:

'Natuurlijk. 99 Procent van de mensen die daar zijn komen wonen, is van islamitische afkomst.'

en/of

Uitlating 3:

'Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf.'

en/of

'Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Eén op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims, desnoods met oorlog. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit dus in die gemeenschap zelf.'

en/of

Uitlating 4:

'Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Zij rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking.

Feit 5:

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 6 oktober 2006 te Den Haag en/of Amsterdam en/of (elders in) Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het openbaar, mondeling, bij geschrift of afbeelding, heeft aangezet tot discriminatie, als bedoeld in artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht, van mensen, te weten niet-westerse allochtonen en /of Marokkanen, wegens hun ras, door (telkens) in De Volkskrant en/of op internet op de website www.geertwilders.nl,één of meer teksten te (laten) plaatsen met de volgende inhoud:

(De Volkskrant van 7 oktober 2006, 'De paus heeft volkomen gelijk' en/of 'Stop

de tsunami' op www.geertwilders.nl van 6 oktober 2006)

Uitlating 1:

'De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.'

en/of

Uitlating 2:

'Natuurlijk. 99 Procent van de mensen die daar zijn komen wonen, is van islamitische afkomst.'

en/of

Uitlating 3:

'Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf.'

en/of

'Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Eén op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims, desnoods met oorlog. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit dus in die gemeenschap zelf.'

en/of

Uitlating 4:

'Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Zij rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.'

,althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking.

3. Voorvragen

De raadsman van verdachte (hierna: de raadsman) heeft bij pleidooi kritische kanttekeningen geplaatst bij de beslissingen van de rechtbank op door de raadsman gevoerde preliminaire verweren. De rechtbank ziet in hetgeen de raadsman heeft aangevoerd echter geen aanleiding terug te komen op deze beslissingen.

3.1 Geldigheid van de dagvaarding

In de tenlastelegging zijn onder 1 de volgende tekstgedeelten opgenomen:

- 'althans (telkens) teksten van gelijke aard en/of strekking', en

- 'althans (telkens) teksten en/of afbeeldingen en/of beelden en/of geluidsfragmenten van gelijke aard en/of strekking'.

De suggestie van de raadsman dat de officieren van justitie met de vermelding van voornoemde tekstgedeelten in de tenlastelegging andere uitlatingen, die niet in de tenlastelegging zijn opgenomen, onder de tenlastelegging zouden willen brengen, deelt de rechtbank niet. De rechtbank begrijpt dat deze tekstgedeelten betrekking hebben op de in de tenlastelegging vermelde uitlatingen en het in de tenlastelegging vermelde fragment uit de film Fitna en niet bedoeld zijn om daar eventuele nieuwe uitlatingen onder te scharen. Dit is een gebruikelijke en toegestane wijze van ten laste leggen, met name bij uitingsdelicten. Deze alternatieve tekst tast het wezen van de beschuldiging niet aan. De invoeging van voornoemde tekstgedeelten in de tenlastelegging schept voor verdachte geen onduidelijkheden ten aanzien van de vraag waartegen hij zich moet verdedigen.

De rechtbank is, anders dan de raadsman, van oordeel dat het deel van de tenlastelegging onder 2 en 3 dat ziet op de film Fitna eveneens geldig is. Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij Fitna heeft geplaatst/heeft laten plaatsen op de genoemde website en daardoor de betreffende delicten zou hebben begaan. Deze beschuldiging is niet onbegrijpelijk of onduidelijk, in die zin dat verdachte zich hiertegen niet zou kunnen verdedigen. De opmerking van de raadsman dat de film uitlatingen bevat die niet door verdachte maar door anderen zijn gedaan, betreft een kwestie van bewijs en raakt de geldigheid van de dagvaarding niet.

De dagvaarding is geldig.

3.2 Bevoegdheid tot kennisneming van het ten laste gelegde

Deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten.

3.3 Ontvankelijkheid van de officieren van justitie

3.3.1. Partiële niet-ontvankelijkheid, zoals uitgesproken op 30 maart 2011

Bij beslissing van 30 maart 2011 heeft de rechtbank, naar aanleiding van een daartoe strekkend verweer, de officieren van justitie niet-ontvankelijk verklaard ten aanzien van de onder 1 ten laste gelegde uitlating 'Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.' De rechtbank heeft destijds overwogen dat zij deze partiële niet-ontvankelijk verklaring van de officieren van justitie - een eindbeslissing - later nogmaals zou neerleggen in een vonnis om de mogelijkheid van hoger beroep daartegen open te houden. De rechtbank zal daarom (de overwegingen die tot) de beslissing (hebben geleid), die eveneens is (zijn) opgenomen in het proces-verbaal van de terechtzitting op 30 maart 2011, hierna weergeven.

De rechtbank heeft het dictum over dit onderdeel in de beschikking van het gerechtshof in de artikel 12 Sv procedure, dat slechts spreekt van nazisme, bezien in samenhang met de daarop betrekking hebbende overwegingen van het hof en komt tot de conclusie dat het de kennelijke bedoeling van het hof is het bevel ten aanzien van groepsbelediging te beperken tot uitlatingen die vergelijkingen met het nazisme betreffen.

Weliswaar beoordeelt het hof vergelijkingen met nazisme en fascisme beide als kwetsend en beledigend, maar na toetsing aan het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en aan uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) acht het hof slechts verwijzingen naar het nazisme "dermate beledigend (en ontoelaatbaar) dat zij binnen het bereik van het strafrecht kunnen worden gebracht".

Gezien het voorgaande is het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte ten aanzien van de onder 1 ten laste gelegde groepsbelediging, voor zover het gaat om uitlatingen die vergelijkingen met het fascisme betreffen. Dit betekent dat het openbaar ministerie met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde niet-ontvankelijk moet worden verklaard ten aanzien van de uitlating "Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek". De niet-ontvankelijk verklaring geldt niet voor de passage "De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf". Deze passage, die in zijn geheel dient te worden bezien, bevat naast een vergelijking van de Islam met het fascisme ook een vergelijking van de islam met het boek Mein Kampf en daarmee met het nazisme.

3.3.2. Partiële niet-ontvankelijkheid ten aanzien van uitlating 27 van feit 2 en 3

De rechtbank is van oordeel dat de officieren van justitie niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard ten aanzien van de onder 2 en 3 ten laste gelegde passage uit de Volkskrant van

11 februari 2008 met de kop 'Het hoeft niet meer, maar De Film komt er': 'Zo wil hij aantonen dat de Koran 'geen dode letter is, maar het gezicht van de islam: een levensgroot gevaar'.' (uitlating 27) Dit betreft namelijk een citaat van een uitlating van verdachte die als uitlating 26 onder 2 en 3 in de tenlastelegging is opgenomen (interview in dagblad De Limburger van 9 februari 2008 'Islam is mijn Fitna'). Verdachte heeft dus één uitlating gedaan die in de tenlastelegging is opgenomen als uitlating uit de Volkskrant (het citaat) én als uitlating uit dagblad De Limburger. Vanwege deze doublure in de tenlastelegging zijn de officieren van justitie ten aanzien van het citaat niet-ontvankelijk.

Ten aanzien van het overige deel van de tenlastelegging zijn de officieren van justitie ontvankelijk.

3.4. Schorsing van de vervolging

Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4. Waardering van het bewijs

4.1. De ten laste gelegde uitlatingen

De rechtbank zal allereerst beoordelen of de ten laste gelegde uitlatingen (ten aanzien waarvan de officieren van justitie ontvankelijk zijn) aan verdachte zijn toe te schrijven.

De uitlatingen zijn afkomstig uit verschillende interviews, een opinieartikel, een internetcolumn en een film. Deze publicaties zijn in de tenlastelegging vermeld met de kop van de betreffende publicatie. De vermelding van de koppen is slechts in de tenlastelegging opgenomen om de publicaties aan te duiden waarin de betreffende uitlatingen zijn vermeld. De koppen zijn, anders dan gesteld door de raadsman, niet ten laste gelegd als uitlatingen van verdachte en de rechtbank zal ze daarom niet als zodanig beoordelen.

4.1.1. Uitlatingen die aan verdachte worden toegeschreven

Bij de beantwoording van de vraag of de ten laste gelegde uitlatingen aan verdachte moeten worden toegeschreven, is het volgende van belang. Verdachte heeft ter terechtzitting geen afstand genomen van de hem ten laste gelegde uitlatingen. In zijn laatste woord heeft hij juist verklaard dat hij de uitspraken die hem zijn ten laste gelegd, deed als politicus in het kader van het maatschappelijk debat1. Bovendien passen zij bij het terugkerend kernthema van zijn drie verklaringen ter terechtzitting dat hij de islam een gevaar vindt.

Ten aanzien van de internetcolumn 'Mohammed (deel II): de islamitische invasie'2 en het opiniestuk uit de Volkskrant van 8 augustus 2007 met de titel 'Genoeg is genoeg: verbied de Koran'3 heeft verdachte bij monde van zijn raadsman verklaard dat deze van zijn hand zijn. Ook daarom worden de uitlatingen die uit deze publicaties afkomstig zijn aan verdachte toegeschreven.

Enkele in de tenlastelegging opgenomen publicaties zijn tevens op de websites www.geertwilders.nl en/of www.pvv.nl geplaatst. Dat geldt voor het artikel uit de Volkskrant van 7 oktober 2006 met de titel 'De paus heeft volkomen gelijk'4, dat op 6 oktober 2006 op eerstgenoemde site is geplaatst met de titel 'Stop de tsunami' en voor het artikel uit De Pers van 13 februari 2007 met de titel 'Ik heb goede bedoelingen'5, dat op voornoemde sites is geplaatst met de titel 'Wat drijft Geert Wilders?'. De plaatsing op de websites mag worden verondersteld te zijn gebeurd door verdachte dan wel met zijn instemming. Verdachte heeft zich daar vervolgens niet van gedistantieerd. Mede op grond hiervan worden de uitlatingen in voornoemde publicaties aan verdachte toegeschreven.

Ten aanzien van de film Fitna overweegt de rechtbank dat bij de aftiteling daarvan wordt vermeld: 'scenario Geert Wilders & Scarlet Pimpernel' en 'een film van Geert Wilders'. Hieruit en uit het interview uit dagblad De Limburger van 9 februari 2008 met de titel 'Islam is mijn Fitna'6 blijkt dat verdachte nauw betrokken was bij de totstandkoming van de film. De film Fitna wordt ook daarom aan verdachte toegeschreven.

Verdachte heeft in het door hem ingezonden opiniestuk in de Volkskrant van 8 augustus 2007 'Genoeg is genoeg: verbied de Koran' een citaat van schrijfster Oriana Fallaci opgenomen. Verdachte schrijft hierbij: 'Ik roep het al jaren: een gematigde islam bestaat niet. Voor wie mij niet wil geloven: lees de speech die de helaas vorig jaar overleden Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci op 28 november 2005 hield'. Vervolgens citeert verdachte Fallaci. Door steun te zoeken voor zijn eigen stelling in de woorden van Fallaci en die woorden op te nemen in een door hem geschreven opiniestuk heeft verdachte de woorden van Fallaci tot de zijne gemaakt. Deze uitlating wordt dus aan verdachte toegeschreven.

Verdachte heeft in zijn internetcolumn 'Mohammed (deel II): de islamitische invasie' professor Israeli geciteerd en daaraan toegevoegd dat Israeli volkomen gelijk had. Hiermee heeft verdachte de woorden van Israeli tot de zijne gemaakt. Ook deze uitlating wordt daarom aan verdachte toegeschreven.

4.1.2. Uitlatingen die niet aan verdachte worden toegeschreven

In de tenlastelegging is onder 2 en 3 opgenomen: 'Zo'n nieuwe versie zou wenselijk zijn, vindt de PVV-leider; een Koran ontdaan van alle haatdragende verzen. "Die zou het formaat hebben van een Donald Duck,"aldus Wilders.' (uitlating 24) Deze uitlating zou volgens de tenlastelegging afkomstig zijn van de website van Radio Nederland Wereldomroep en/of de Wereldomroep. Uit het aan het dossier toegevoegde interview op Radio Nederland Wereldomroep7 noch anderszins blijkt onomstotelijk dat verdachte deze uitlating in het interview gedaan heeft. De rechtbank is dan ook van oordeel dat deze uitlating niet aan verdachte kan worden toegeschreven en zal verdachte hiervan vrijspreken.

De zinsnede in uitlating 27 (onder 2 en 3 in de tenlastelegging)'In het GPD-interview legt hij uit dat hij teksten en versen uit de Koran met documentaire-beelden zal illustreren' betreft een samenvatting door de journalist en is dus geen uitlating van verdachte. De rechtbank zal deze uitlating evenmin aan verdachte toeschrijven en verdachte hiervan vrijspreken.

4.2. Groepsbelediging, feit 1

Het toetsingskader; wet en jurisprudentie

Artikel 137c, lid 1, Wetboek van Strafrecht (Sr)

Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Uit de parlementaire stukken met betrekking tot de totstandkoming van de wetsbepaling blijkt dat alleen het aantasten van de eigenwaarde of het in diskrediet brengen van de groep, omdat die van een bepaald ras is, een bepaalde godsdienst belijdt of een bepaalde levensovertuiging is toegedaan, strafbaar is. Kritiek op opvattingen en gedragingen - in welke vorm ook - valt buiten het bereik van de ontworpen strafbepaling.8

Voorts blijkt uit de parlementaire behandeling van de wetsbepaling dat de reikwijdte van het artikel beperkt is. 'Het beledigen van een groep zal dus (...) alleen strafbaar zijn als men de mensen, behorend tot die groep, collectief treft in hetgeen voor die groep kenmerkend is, namelijk in hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging en men hen beledigt juist omdat zij van dit ras, dat geloof of die levensovertuiging zijn. Alle, zelfs felle kritiek op opvattingen die in die groep leven of op het gedrag van hen, die tot de groep behoren, blijft buiten het bereik van de strafwet.'9

De Hoge Raad wijst er in het zogenoemde Gezwel-arrest10 op dat, gelet op de beperkte reikwijdte van artikel 137c Sr die door de wetgever is beoogd, vereist is dat de uitlating onmiskenbaar betrekking heeft op een bepaalde groep mensen die door hun godsdienst wordt gekenmerkt. De enkele omstandigheid dat grievende uitlatingen over een godsdienst ook de aanhangers van die godsdienst krenken, is volgens de Hoge Raad niet voldoende om die uitlatingen te kunnen gelijkstellen met uitlatingen over die aanhangers, dus over een groep mensen wegens hun godsdienst.

Beoordeling uitlatingen zoals ten laste gelegd onder 1

De eerste uitlating op de dagvaarding is afkomstig uit het artikel in de Volkskrant: 'Genoeg is genoeg: verbied de Koran'.

Deze uitlating ziet voor een deel op de islam en voor dat deel niet op een groep mensen. Het tweede gedeelte 'je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is' ziet op het gedrag van moslims. Kritiek op het gedrag van de aanhangers van een bepaalde godsdienst valt volgens de wetgever niet onder artikel 137c Sr . Ook in samenhang met de rest van het artikel krijgt de uitlating geen andere betekenis.

Uitlatingen 2 en 3 zijn eveneens afkomstig uit het artikel in de Volkskrant. Deze uitlatingen zien naar hun bewoordingen niet duidelijk op een groep mensen wegens hun godsdienst, maar op de islam en de Koran. Ook in samenhang met het gehele artikel bezien, krijgen deze uitlatingen geen andere betekenis.

De vierde uitlating is afkomstig uit de film Fitna. Deze uitlating heeft naar haar bewoordingen onmiskenbaar betrekking op de islam. Moslims worden niet genoemd. Ook in samenhang met de gehele film blijkt niet dat verdachte met deze uitlating op zich negatieve conclusies over moslims trekt.

Conclusie ten aanzien van de uitlatingen in feit 1

Voor alle ten laste gelegde uitlatingen onder 1 geldt dus dat het bestanddeel van artikel 137c Sr 'over een groep mensen wegens hun godsdienst' niet vervuld is. De rechtbank acht, met de officieren van justitie en de verdediging, het onder 1 ten laste gelegde dan ook niet bewezen.

4.3. Aanzetten tot haat tegen en discriminatie van moslims wegens hun godsdienst, feit 2 en 3

4.3.1. Het toetsingskader; Verdrag, wet en jurisprudentie

Artikel 10 EVRM

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-, omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Artikel 137d, lid 1, Sr

Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Mensen

Bij de totstandkoming van artikel 137d Sr heeft de wetgever opgemerkt dat er geen reden is voor een algemene strafrechtelijke bescherming van op godsdienst of levensbeschouwing gegronde instituten of organisaties ter zake van hun sprekend of handelend optreden in de Nederlandse samenleving.

'Voor kritiek op dat optreden dient een zo groot mogelijke ruimte te worden gelaten. De voorgestelde strafbepalingen (toevoeging rechtbank: artikel 137c en 137d Sr ) leggen daaraan niets in de weg, ook niet indien de kritiek de diepste overtuigingen mocht betreffen waarop die instituten of organisaties gegrond zijn.

De strafbaarheid begint waar kritiek ontaardt in het aantasten van de eer en goede naam van of het aanzetten tot haat tegen of discriminatie van de groep wegens het enkele feit dat de leden daarvan de godsdienst of levensbeschouwing zijn toegedaan, waartegen de kritiek gericht is.'11

Hieruit leidt de rechtbank af dat de wetgever uitdrukkelijk bedoeld heeft aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen strafbaar te stellen. Uitlatingen over de godsdienst heeft de wetgever in beginsel buiten het bereik van artikel 137d Sr willen houden. Gelet op de hierboven aangehaalde overwegingen over kritiek op de religie of het optreden naar aanleiding daarvan heeft daarbij ook de vrijheid van meningsuiting een rol gespeeld.

Aanzetten tot

Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever voor de uitleg van het bestanddeel 'aanzetten tot' aansluiting heeft gezocht bij het in artikel 131 Sr neergelegde delict opruien. Het begrip 'opruien' uit dat artikel wordt uitgelegd als: het aanzetten tot iets ongeoorloofds.12

Aanzetten tot haat

Door de officieren van justitie is in het requisitoir een analyse gemaakt van aanzetten tot haat. Deze komt er kort gezegd op neer dat er sprake is van aanzetten tot haat indien er sprake is van uitlatingen die een intrinsiek conflictueuze tweedeling schetsen. Om aan te kunnen zetten tot haat, een extreme emotie van diepe afkeer en vijandigheid, moet de uitlating welhaast altijd een krachtversterkend element bevatten.

De rechtbank deelt deze analyse, maar acht het mogelijk dat onder omstandigheden aanzetten tot haat ook aan de orde is, terwijl in de uitlating niet met zoveel woorden een tweedeling tot uiting komt. De wettekst dwingt namelijk niet tot de vaststelling van een intrinsiek conflictueuze tweedeling om te kunnen spreken van aanzetten tot haat. Verder zijn in de jurisprudentie voorbeelden te vinden van bewezenverklaring van uitlatingen als aanzettend tot haat, waarbij niet uitdrukkelijk wordt gesproken over een intrinsiek conflictueuze tweedeling.13 Het is niet ondenkbaar dat wordt aangezet tot haat tegen mensen terwijl de anderen niet met zoveel woorden worden geduid. Een uitlating kan immers fel zijn en (daardoor) ophitsend zonder dat aanstonds duidelijk is welke mensen worden opgehitst.

Uit het gelijkstellen van 'opruien' met 'aanzetten tot' en uit het feit dat haat moet worden gekenschetst als een extreme emotie, van diepe afkeer en vijandigheid, volgt dat in beginsel sprake moet zijn van voornoemd krachtversterkend element.

Aanzetten tot discriminatie

Artikel 137d Sr is tot stand gekomen naar aanleiding van het Internationaal Verdrag van New York inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Ter implementatie van dit verdrag is in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht opgenomen artikel 90quater, waarin het begrip discriminatie wordt uitgelegd. Het bestanddeel discriminatie van 137d Sr wordt dan ook aan de hand van artikel 90quater Sr uitgelegd als:

"elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast."

Discriminatie is een concreet beschreven gedraging. Anders dan bij de extreme emotie haat, zal bij aanzetten tot discriminatie dan ook geen krachtversterkend element nodig zijn.

Samenhang en context

Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van aanzetten tot haat of discriminatie kunnen ook de omstandigheden waaronder de uitlating is gedaan van belang zijn. De rechtbank verwijst allereerst naar het arrest van de Hoge Raad van 16 april 199614, waarin wordt overwogen: "Of door het gebruik van de woorden 'vreemdelingen, minderheden en asielzoekers' de delictsomschrijving van de artikelen 137 c (oud) e.v. Sr is vervuld, is onder meer afhankelijk van de aard van de uitlatingen, de eventuele onderlinge samenhang en de context waarin de uitlatingen zijn gedaan."

Ook in het recente Combat 18-arrest15 vindt de rechtbank steun voor deze opvatting, omdat de Hoge Raad in deze uitspraak in algemene bewoordingen overweegt dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van aanzetten tot haat of discriminatie de uitlatingen niet uitsluitend op zichzelf dienen te worden bezien, maar tevens in de gegeven omstandigheden van het geval en in het licht van de associaties die deze wekken.

De rechtbank zal daarom de diverse uitlatingen beoordelen aan de hand van de bewoordingen als zodanig, de samenhang met de rest van het interview of artikel waarin de uitlating is opgenomen, de overige uitlatingen van verdachte die op deze materie zien en die in het dossier zijn opgenomen, en de context waarin de uitlatingen zijn gedaan.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 137d Sr een inperking is van de vrijheid van meningsuiting, maar dat de wetgever heeft beoogd dit grondrecht zoveel mogelijk te waarborgen. In de jurisprudentie heeft de Hoge Raad diverse malen ten aanzien van artikel 137c Sr geoordeeld dat de context het beledigende karakter aan de uitlating kan ontnemen. De context kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het maatschappelijk debat, waarin de vrijheid van meningsuiting van groot belang is.16

Gelet op de gelijksoortige aard van de strafbepalingen (137c en 137 d Sr) en de redactie daarvan ziet de rechtbank geen aanleiding om voornoemde jurisprudentie niet toe te passen bij aanzetten tot haat en/of discriminatie. Op het moment dat de uitlating naar zijn bewoordingen, bezien in samenhang met het betreffende stuk, aanzet tot haat, is moeilijk voorstelbaar dat de context waarin de uitlating is gedaan (bijvoorbeeld het maatschappelijk debat) het karakter van het aanzetten tot haat relativeert of wegneemt. Bij aanzetten tot discriminatie is dit eerder denkbaar.

Uit de jurisprudentie van het EHRM blijkt, zoals ook door de raadsman is betoogd, dat artikel 10 lid 2 van het EVRM in geval van politieke uitspraken of zaken van algemeen belang weinig ruimte biedt voor beperking van de vrijheid van meningsuiting. Indien er sprake is van een bij wet voorziene beperking die een legitiem doel dient, zal moeten worden onderzocht of de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het EHRM benadrukt dat het in een democratische samenleving van wezenlijk belang is om het politieke debat de ruimte te geven. Het EHRM hecht het allergrootste belang aan vrijheid van meningsuiting en is van oordeel dat aan politieke uitspraken slechts om zeer dringende redenen beperkingen mogen worden opgelegd. Vrijheid van meningsuiting is voor iedereen van grote waarde maar in het bijzonder voor een volksvertegenwoordiger die immers zijn kiezers vertegenwoordigt (Féret17, ro 63, 65). In het kader van de vrijheid van meningsuiting zijn zelfs uitlatingen die 'offend, shock or disturb' (kwetsen, choqueren en verontrusten) toelaatbaar.18 Er dient sprake te zijn van een 'pressing social need' alvorens er mag worden overgegaan tot een beperking van het recht op vrije meningsuiting en de beperking dient proportioneel te zijn. In de zaak Erbakan19 heeft het hof tegelijkertijd overwogen dat het van wezenlijk belang is dat politici in hun openbare uitspraken vermijden woorden te gebruiken die de onverdraagzaamheid zouden kunnen aanwakkeren (Erbakan, ro 64). Het EHRM is van oordeel dat het aanzetten tot uitsluiting van vreemdelingen een fundamentele aantasting van mensenrechten inhoudt en daarom van iedereen, met inbegrip van politici, bijzondere voorzorg verlangt (Féret, ro 75).

4.3.2. Toetsing van de ten laste gelegde uitlatingen

Uitlatingen gericht tegen geloof

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij zich niet richt tegen mensen, maar tegen de islam. Verdachte zegt dit ook in de interviews die zich in het dossier bevinden en waaruit de aan hem ten laste gelegde uitlatingen komen. Zo zegt hij in het interview met dagblad De Pers van 13 februari 2007: "In de Sinaï woestijn: ze hadden bijna niks, maar ze deelden het met mij. En: "Iran, wat een vriendelijke mooie mensen wonen daar". En: "ik heb nog steeds alleen iets tegen de religie, niet tegen de mensen". En: "ik wil mensen er alleen op wijzen dat de islam het grootste gevaar is dat ons bedreigt." En: "Als moslims wel assimileren, dan zijn het ook volwaardige burgers, geen millimeter minder waard dan jij of ik". In het interview met de Volkskrant van 7 oktober 2006 zegt hij "als we die twintig radicale moskeeën morgen sluiten, hebben al die andere moskeeën daar profijt van".

In het dossier bevinden zich veel uitlatingen van verdachte, waaronder de uitlatingen en de film Fitna die in de tenlastelegging zijn opgenomen. Fitna zal hierna apart worden besproken.

De rechtbank stelt op grond van de in het dossier opgenomen uitlatingen vast dat verdachte zich, als politicus, vooral uitlaat over de in zijn ogen kwalijke aspecten van de islam en de Koran.

Wanneer de ten laste gelegde uitlatingen ieder op zich worden bekeken, zowel naar de bewoordingen als in samenhang met de overige uitlatingen, geldt ook voor het merendeel van deze uitlatingen dat deze zien op de islam en de Koran. Nu verdachte zich in deze uitlatingen richt tegen het geloof en niet tegen mensen (moslims) kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat hij met deze uitlatingen aanzet tot haat tegen en/of discriminatie van moslims, zoals hem is ten laste gelegd. Dit betreft de uitlatingen die hiervoor zijn genummerd met 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 en 26.

Ten aanzien van uitlating 20, 21 en 22 overweegt de rechtbank tevens dat deze uitlatingen kritiek bevatten op mensen, vooral politici, die naar de mening van verdachte de in zijn ogen kwalijke aspecten van de islam niet onderkennen. Deze (onderdelen van de) uitlatingen kunnen ook daarom niet worden gebracht onder aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen wegens hun godsdienst.

Verdachte zal van deze onder 2 en 3 ten laste gelegde uitlatingen worden vrijgesproken.

De andere uitlatingen zal de rechtbank hierna bespreken.

Uitlatingen gericht tegen gelovigen

De rechtbank toetst aan de bewoordingen van de uitlatingen, bezien in samenhang met het betreffende stuk en geplaatst in een bredere context.

Het artikel 'De paus heeft volkomen gelijk'

Het betreft een interview met verdachte dat in de Volkskrant van 7 oktober 2006 is geplaatst. Dit artikel begint met de vraag: "wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland?"

De rechtbank analyseert het eerste deel van het interview aldus. Aan verdachte zijn vragen gesteld over zijn politieke wensen en de redenen daarvoor. Verdachte schetst een beeld van Nederland waar veel moslims wonen die zich niet aan de Nederlandse regels houden. Hij is van mening dat de "tsunami van de islamisering" moet worden gestopt en dat de oplossingen die tot nu zijn aangedragen niet werken en hij stelt andere (immigratie) maatregelen voor.

De rechtbank beoordeelt de uitlatingen in voornoemd interview als volgt.

Feit 2 en 3, uitlating 1, 5 en 6

1. 'De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen'.

5. 'Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.'

6. 'We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit, en we komen met oplossingen waarmee je een muis nog niet het hok in krijgt.'

Deze uitlatingen zien op mensen. Bezien in samenhang met de rest van het artikel wordt duidelijk dat, ook als dat uit de uitlating zelf niet onmiddellijk blijkt, met 'niet-westerse allochtonen' en 'iedereen' moslims worden bedoeld. Het bestanddeel 'tegen respectievelijk van mensen' acht de rechtbank dan ook bewezen.

Aanzetten tot haat tegen moslims?

Met deze uitlatingen wordt niet aangezet tot haat. De bewoordingen van de uitlatingen bevatten geen krachtversterkende termen. Ook uit de rest van het artikel blijkt niet dat deze uitlatingen van verdachte aanzetten tot haat tegen moslims.

Aanzetten tot discriminatie van moslims?

Deze uitlatingen hebben op zichzelf een discriminatoir karakter. Het voorstel van verdachte is om een onderscheid te maken tussen moslims en niet-moslims met betrekking tot immigratie en verblijfsrechten. In het artikel, zoals hierboven weergegeven, doet verdachte verschillende politieke voorstellen. Uitlating 5 is een voorstel om moslims die zich niet aanpassen het land uit te zetten. Verdachte stelt verder voor om iedere niet-westerse allochtoon een assimilatiecontract te laten tekenen.

Deze uitlatingen zijn politieke voorstellen in het kader van het publieke debat, dan wel kritiek op regeringsbeleid of op plannen van anderen in het politiek bestuurlijke speelveld.

Zoals hierboven onder 4.3.1., onder 'Samenhang en context', is weergegeven heeft een politicus, zoals verdachte, in beginsel zeer veel ruimte om zijn standpunt voor het voetlicht te brengen. De uitlatingen van verdachte moeten worden gezien als voorstellen die hij hoopt te verwezenlijken nadat hij op democratische wijze aan de macht is gekomen. Vanuit het perspectief van verdachte zijn deze uitingen noodzakelijk in een democratische samenleving. Hij stelt hiermee naar zijn mening maatschappelijke problemen aan de kaak.

De rechtbank stelt vast dat in de periode, waarin de uitlatingen zijn gedaan, de multiculturele samenleving en immigratie een prominente rol hadden in het maatschappelijk debat. Naarmate dit debat heviger is, komt aan de vrijheid van meningsuiting meer ruimte toe. Zoals gezegd, mogen uitlatingen dan zelfs kwetsen, choqueren en verontrusten.

Deze uitlatingen van verdachte zijn niet van zodanige aard dat ze vanwege grensoverschrijdendheid strafbaar moeten worden geacht en daarmee uitgesloten van het publieke debat. Voorts verklaart verdachte in dit artikel ook dat hij met de voorgestelde maatregelen niet iedere moslim treft. Gezien het voorgaande wordt door de context het discriminatoire karakter aan de uitlating ontnomen.

Het bestanddeel 'aanzetten tot discriminatie' in de zin van artikel 137d Sr kan dan ook niet bewezen worden geacht.

Verdachte zal wat betreft deze uitlatingen voor het onder 2 en 3 ten laste gelegde worden vrijgesproken.

Feit 2 en 3, uitlating 2

'De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin... Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.'

In deze passage wijst verdachte erop dat de islam groeit en dat daartegen moet worden opgetreden. De uitlating gaat daarnaast onmiskenbaar over moslims.

De rechtbank acht het bestanddeel 'tegen respectievelijk van mensen' dan ook bewezen.

Aanzetten tot haat tegen moslims?

Vanwege de bewoordingen kunnen moslims (en anderen) aan deze uitlating aanstoot nemen. Met name de woorden 'Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant.' kunnen zonder meer als grof en denigrerend worden bestempeld.

De rechtbank is echter van oordeel dat deze uitlating geen opruiend karakter heeft en daarmee dan ook niet aanzet tot haat.

Aanzetten tot discriminatie van moslims?

De uitlating zet niet direct of indirect aan tot discriminatie.

Verdachte zal wat betreft deze uitlating van het onder 2 en 3 ten laste gelegde worden vrijgesproken.

Feit 2 en 3, uitlating 7

'Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Zij rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.'

Aanzetten tot haat tegen en/of discriminatie van moslims?

Deze uitlating gaat zowel naar bewoordingen als in samenhang met de rest van het artikel over Marokkaanse jongeren. Verdachte spreekt hier dus niet over een groep mensen vanwege hun godsdienst.

Verdachte zal wat betreft deze uitlating van het onder 2 en 3 ten laste gelegde worden vrijgesproken.

Het artikel 'Ik heb goede bedoelingen'

Het betreft een uitgebreid interview in dagblad De Pers van 13 februari 2007 met verdachte waarin hij ingaat op zijn politieke programma, de islam en de persoonlijke ervaringen en redenen waarom hij tot zijn kijk op de islam is gekomen.

Feit 2 en 3, uitlating 11

'We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van Islamitische criminelen...'

Deze opmerking is gemaakt naar aanleiding van een vraag van de interviewer over zijn politieke programma en de toekomst. Uit de rest van het interview, waarin deze uitlating is opgenomen, blijkt dat verdachte zich voornamelijk richt tegen de islam. Verdachte laat zich echter ook - zowel in positieve zin als in negatieve zin - uit over moslims. De uitlating ziet dus zowel naar bewoordingen als in samenhang met het hele artikel op mensen.

Het bestanddeel 'tegen respectievelijk van mensen' acht de rechtbank dan ook bewezen.

Aanzetten tot haat tegen moslims?

De uitlating bevat geen krachtversterkend element en kan - ook bezien in samenhang met de rest van het interview - niet worden aangemerkt als aanzettend tot haat tegen moslims.

Aanzetten tot discriminatie van moslims?

Deze uitlating kan worden aangemerkt als een uitlating met een discriminatoir karakter. Het voorstel van verdachte is om een onderscheid te maken tussen moslims en niet-moslims met betrekking tot immigratie en verblijfsrechten. Deze uitlating is echter evenals de hierboven behandelde uitlatingen uit het interview in de Volkskrant een politiek voorstel in het kader van het publieke debat. Om dezelfde redenen als daar genoemd kan de uitlating, hoe radicaal ook, niet worden aangemerkt als aanzetten tot discriminatie in de zin van artikel 137d Sr .

Verdachte zal wat betreft deze uitlating van het onder 2 en 3 ten laste gelegde worden vrijgesproken.

Feit 2 en 3, uitlating 14

'Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken!'

Deze uitlating doet verdachte aan het eind van het interview nadat de interviewer hem heeft gevraagd of hij de onvrede onder de bevolking aanwakkert. In de passage die aan deze uitlating voorafgaat, zegt verdachte dat hij mensen erop wil wijzen dat de islam het grootste gevaar is dat ons bedreigt. In deze passage legt hij uit wat er volgens hem gebeurt als de islam groeit en er niet tegen wordt opgetreden. Hij noemt niet met zoveel woorden de moslims, maar de uitlating bevat wel aanwijzingen dat hij het over mensen heeft. Hij spreekt immers over een islamitische meerderheid en agressieve elementen. Ook de passage: "loop over straat en zie waar het toe leidt", wekt in ieder geval de suggestie dat het over moslims gaat.

De rechtbank acht het bestanddeel 'tegen respectievelijk van mensen' dan ook bewezen.

Aanzetten tot haat tegen moslims?

Verdachte wekt met deze uitlating, in het bijzonder met de woorden'Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft.', de indruk dat de toename van het aantal moslims in Nederland negatieve gevolgen heeft voor de samenleving. Vervolgens zegt hij: 'Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen.' Mede door de scherpe bewoordingen heeft deze aansporing voor mensen om zich te verdedigen een opruiend karakter. De samenhang met de rest van het interview ontneemt niet het opruiende karakter aan deze scherpe bewoordingen.

Verdachte begeeft zich door zich op deze wijze uit te laten op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare. In het interview zegt verdachte echter ook niets tegen de moslims, maar iets tegen de islam te hebben. De rechtbank is van oordeel dat de uitlating, bezien in samenhang met de rest van het interview, niet aanzet tot de extreme emotie van diepe afkeer en vijandigheid: haat.

De uitlating zet dan ook niet aan tot haat in de zin van artikel 137d Sr .

Aanzetten tot discriminatie van moslims?

De uitlating zet niet direct of indirect aan tot discriminatie.

Verdachte zal wat betreft deze uitlating van het onder 2 en 3 ten laste gelegde worden vrijgesproken.

Feit 2 en 3, uitlating 28 (Fitna)

De film Fitna is in zijn geheel ten laste gelegd. De film is ter terechtzitting getoond en in de tenlastelegging wordt de gehele film beschreven.

De film bevat onder meer beelden van gewelddadige gedragingen van moslims en moslims die oproepen tot gewelddadigheden dan wel deze gerechtvaardigd vinden. Daarnaast worden niet-moslims getoond die slachtoffer zijn van aanslagen door moslims. De film gaat derhalve onmiskenbaar over mensen waardoor aan het bestanddeel "tegen respectievelijk van mensen" is voldaan.

Aanzetten tot haat tegen moslims?

De film vertoont in het eerste gedeelte in woord, beeld en geluid teksten uit de Koran in combinatie met scènes van aanslagen gepleegd door moslimextremisten in New York, Londen en Madrid. Hoewel door de confronterende en eenzijdige wijze van presentatie zeker gevoelens van afkeer en walging kunnen worden versterkt, kan niet worden gezegd dat het tonen van deze (aan de werkelijkheid ontleende) beelden en gebeurtenissen een opruiend karakter heeft, zodat geen sprake is van aanzetten tot haat.

In (met name het eerste deel van) het tweede gedeelte van de film vanaf het onderdeel "Nederland in de ban van de islam" wordt een beeld neergezet van Nederland, waarin steeds meer moslims in Nederland komen wonen. Er worden grafieken getoond van de toename in de loop der jaren van het aantal moslims in Nederland en Europa; te zien zijn onder meer vrouwen met hoofddoek, schotelantennes, Nederlandse agenten in uniform die hun schoenen uitdoen alvorens een moskee te betreden, een persoon die de eerwraak verdedigt en preken uitgesproken in Nederlandse moskeeën. Vervolgens verschijnt de tekst in beeld: "Nederland in de toekomst?" en worden beelden getoond met daarop onder meer mannen die worden opgehangen met in beeld het woord "homo's" en vrouwen die worden gedood.

Deze beelden zijn niet van enige nuancering voorzien. Ze worden begeleid door muziek die dreigend klinkt. Deze beelden hebben in combinatie met de muziek een opruiend karakter. Met deze beelden wordt de suggestie gewekt dat door de toename van moslims in Nederland gewelddadigheden en criminaliteit zullen toenemen en dat dit (mede) veroorzaakt wordt door de al in Nederland aanwezige moslims. Daarmee bestaat ook het risico dat deze beelden aanzetten tot gevoelens van haat tegen moslims.

Hierboven is onder 4.3.1., onder 'Samenhang en context' overwogen dat het moeilijk voorstelbaar is dat op het moment dat de uitlating naar zijn bewoordingen aanzet tot haat de context waarin de uitlating is gedaan (bijvoorbeeld het maatschappelijk debat) het karakter van het aanzetten tot haat relativeert of wegneemt. De rechtbank is echter van oordeel dat daarvan hier wel sprake is. Het betreft een film waarin passages voorkomen die kunnen aanzetten tot haat. Deze beelden moeten echter worden bezien in samenhang met de rest van de film en in de context van het maatschappelijk debat. De boodschap van de film in zijn geheel is, zoals door verdachte ook herhaaldelijk is benadrukt, de kwalijke invloed van de islam. Aan het eind van de film verschijnt de tekst in beeld dat het niet aan hem is om haatdragende pagina's uit de Koran te scheuren, maar dat dit aan moslims zelf is. De rechtbank begrijpt dat verdachte hier aan het woord is en concludeert dat zijn boodschap zich vooral richt op de islam en de negatieve aspecten daarvan.

Over de context overweegt de rechtbank het volgende. Herhaald wordt dat in de periode waarin de uitlatingen zijn gedaan, de multiculturele samenleving en immigratie een prominente rol speelden in het maatschappelijk debat. In het maatschappelijk debat moeten gelet op de invulling van het EHRM hiervan ook uitlatingen kunnen worden gedaan die kwetsen, choqueren en verontrusten. Verdachte heeft zich als politicus in de ten laste gelegde periode in zijn uitingen in het publiek debat als een fanatieke bestrijder van de - in zijn ogen kwalijke - islam laten zien. Hij ziet de islam als een groot gevaar voor onze maatschappij. Hij heeft zich hierbij op kwetsende en choquerende wijze uitgelaten en gebruikt ook in de film Fitna beelden en teksten die schokkend en aanstootgevend zijn. Hij heeft in dit debat meerdere malen maatregelen voorgesteld die de invloed van de islam in Nederland moeten beperken. Daarbij heeft hij diverse keren benadrukt dat hij niets tegen moslims heeft en bijvoorbeeld gezegd dat moslims die assimileren net zo goed zijn als ieder ander. De hoofdboodschap van verdachte over de islam is een boodschap die hij zonder meer moet kunnen uitdragen in Nederland.

De rechtbank is van oordeel dat de film in zijn geheel bezien, in de context van het maatschappelijke debat, waarbij de nadruk wordt gelegd op de in de ogen van verdachte noodzakelijke waarschuwing tegen de islam als religie, niet aanzet tot haat.

Aanzetten tot discriminatie van moslims?

Op grond van de inhoud film kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van aanzetten tot discriminatie. De film bevat geen uitlatingen of fragmenten die erop gericht zijn het idee bij anderen te wekken om te gaan discrimineren. Evenmin kan worden gezegd dat de film in zijn geheel erop gericht is dit idee bij anderen te wekken.

Verdachte zal wat betreft deze uitlating van het onder 2 en 3 ten laste gelegde worden vrijgesproken.

4.4. Aanzetten tot haat tegen en discriminatie van niet-westerse allochtonen en Marokkanen wegens hun ras, feit 4 en 5

De rechtbank is, met de officieren van justitie en de verdediging, van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van hetgeen hem onder 4 en 5 is ten laste gelegd. Nog daargelaten het antwoord op de vraag of verdachte zich in al zijn uitlatingen tegen mensen richt, kan in ieder geval het bestanddeel 'wegens hun ras' niet worden bewezen.

5. Overige verweren

Gelet op vorenstaand oordeel van de rechtbank, kunnen de overige verweren van de raadsman onbesproken blijven.

6. Ten aanzien van de benadeelde partijen

Nu aan verdachte - zonder toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht - geen straf of maatregel is opgelegd, zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partijen

- Stichting Nederland Bekent Kleur

- Stichting Landelijk Beraad Marokkanen

- Stichting Movimentu Antiano i Arubano por Promové Participashon

- Vereniging van Arbeiders uit Turkije in Nederland

- M. Rabbae

- A. Bensalah

- N. Abaida

- L. Aarras

- Y.B. Wolthuis

- Beweging tot Herstel van het Respect

- Vereniging Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland

- J. de Kreek

- P. de Wolf

in hun vorderingen niet-ontvankelijk zijn.

7. Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart de officieren van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte terzake van de onder 1 ten laste gelegde uitlating 'Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.' en het gedeelte van de onder 2 en 3 ten laste gelegde uitlating'Zo wil hij aantonen dat de Koran 'geen dode letter is, maar het gezicht van de islam: een levensgroot gevaar'.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte voor het overige is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart de benadeelde partijen niet-ontvankelijk in hun vorderingen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.A.M. van Oosten, voorzitter,

mrs. G.P.C. Janssen en J.C. Boeree, rechters,

in tegenwoordigheid van mrs. R.R. Eijsten en A. Bernsen, griffiers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 23 juni 2011.

1 Zie proces-verbaal terechtzitting 1 juni 2011.

2 Tabblad 8.

3 Tabblad 11.

4 Tabblad 7.

5 Tabblad 9.

6 Tabblad 12.

7 Tabblad 14.

8 Kamerstukken II 1969-1970, 9724, Memorie van Antwoord, nr. 6, p. 4.

9 Handelingen I 1970- 1971, p. 555.

10 HR 10 maart 2009, LJN BF0655.

11 Kamerstukken II 1969-1970, 9724, Memorie van Antwoord, nr. 22a, p. 3-4.

12 Kamerstukken II, 1967/1968, 9724, nr. 3, p. 5 (Memorie van Toelichting).

13 Zie onder meer: HR 16 april 1996, LJN: AD 2525 (Janmaat) en HR 23 november 2010, LJN: BM9135 (Combat 18).

14 Zie noot 13.

15 Zie noot 13.

16 HR 9 januari 2001, LJN: AA9367.

17 EHRM 16 juli 2009, Féret t. België, LJN: BJ9038.

18 Onder meer: EHRM 7 december 1976, Handyside t. Verenigd Koninkrijk, NJ 1978, 236.

19 EHRM 6 juli 2006, Erbakan t. Turkije, Appl. 59405/00.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature