E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ8082
LJN BQ8082, Rechtbank Amsterdam, 475451 / 10-2990

Inhoudsindicatie:

Ondertoezichtstelling voor de duur van een jaar.

De kinderrechter kan de raad volgen in zijn gedachtegang dat door de minderjarige in zijn dagelijkse opvoeding geen keuze te laten hij in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. Dit klemt temeer nu aan de leefwijze (van moeder en de minderjarige) verregaande consequenties worden verbonden voor wat betreft bijvoorbeeld de schoolkeuze of de beslissing van de moeder om de minderjarige thuisonderwijs te laten volgen. Hiermee worden de belangen van de minderjarige om, naar de Nederlandse opvatting regulier onderwijs te kunnen volgen, aan een vrij extreme en verre van onomstreden leefwijze ondergeschikt gemaakt. Weliswaar is van de kant van de moeder betoogd dat zij bereid is zich en de minderjarige door deskundigen te laten begeleiden, zodat aan het uiterste middel van een ondertoezichtstelling niet wordt toegekomen. Daartegenover staat moeders uitlating dat zij zich niet hoeft te laten begeleiden door deskundigen met wie zij het op voorhand niet eens is. Nu de moeder daarmee haar bereidheid tot begeleiding ernstig heeft ingeperkt en geclausuleerd, komt hieraan geen serieuze betekenis toe en rest de kinderrechter niet anders dan het gedwongen kader van de ondertoezichtstelling.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie