E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ5247
LJN BQ5247, Rechtbank Amsterdam, AWB 10/4735 WWB

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat indien, zoals in dit geval, concrete afspraken worden gemaakt over tijden en plaatsen van de locatiebezoeken de betrokken partijen gehouden zijn om zich te houden aan die gemaakte afspraken. De op 18 mei 2010 gemaakte afspraken zijn duidelijk zowel wat betreft de data, tijdstippen als locaties. Verweerder heeft zich niet aan de gemaakte afspraak gehouden door in plaats van op de overeengekomen data (19, 20, 21, 24 en 25 mei) op data nadien (vanaf 28 mei) locatiebezoeken te houden. Het beleid zoals omschreven onder 3.2 houdt rekening met de bijzondere positie van mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. In het geval van eiser is daarbij bovendien van belang dat uit de opeenvolgende verklaringen van eiser kan worden opgemaakt dat zijn verblijfplaatsen in korte tijd kunnen wijzigen. Onder die omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de wijze van locatiebezoek, door na de afgesproken periode locatiebezoeken af te leggen, in strijd is met de vereiste zorgvuldigheid. Aan de verklaringen die tijdens de locatiebezoeken zijn afgelegd kan niet die betekenis worden toegekend die verweerder er aan wenst toe te kennen. Nu de originele handgeschreven weergave van de verklaringen van derden ontbreken, kunnen de samenvattingen van de verklaringen, zoals opgenomen in het Rapport niet worden geverifieerd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie