E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413
LJN BQ4413, Rechtbank Amsterdam, awb 09-5337 wwb en awb 10-4936 wwb

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft naast haar bijstandsuitkering inkomsten uit arbeid genoten. Zij heeft verweerder hierover niet geïnformeerd waarmee zij de inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 17 van de Wet werk en bijstand (WWB) heeft geschonden. Tussen partijen is in geschil of verweerder bij de terugvordering toepassing behoorde te geven aan artikel 31, tweede lid en onder o, van de WWB op grond waarvan een deel van de inkomsten wordt vrijgelaten. Volgens het beleid van verweerder draagt deeltijdarbeid altijd bij aan arbeidsinschakeling, tenzij de betrokkene daarvoor een volledige baan heeft laten schieten. Nu verweerder niet heeft kunnen beoordelen of dit het geval is geweest aangezien eiseres heeft nagelaten verweerder tijdig over haar werkzaamheden in te lichten, heeft verweerder overeenkomstig zijn beleidsregel artikel 31, tweede lid en onder o, van de WWB buiten toepassing kunnen laten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie