E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2011:BP8896
LJN BP8896, Rechtbank Amsterdam, 13/671077-10 (Promis)

Inhoudsindicatie:

ISD. ISD-richtlijn. Criterium proces-verbaal peiljaar.

In de richtlijn wordt onder meer vermeld dat een voorwaarde voor het opleggen van de ISD-maatregel is dat jegens verdachte in het peiljaar minstens 1 proces-verbaal moet zijn opgemaakt. De opvatting van de officier van justitie dat onder zo'n proces-verbaal moet worden begrepen het proces-verbaal betreffende het feit waarvoor verdachte terechtstaat op een ISD-zitting, vindt geen steun in de ISD-richtlijn. De rechtbank ontleent dit oordeel aan een arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2011, LJN BO9885. In dit arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat een redelijke, met het doel van de ISD-Richtlijn overeenstemmende uitleg van het vereiste dat ten minste één proces-verbaal in het peiljaar dient te zijn opgemaakt, mee brengt dat daar niet aan is voldaan indien verdachte in een later stadium wordt vrijgesproken van het feit ter zake waarvan dit proces-verbaal is opgemaakt. De rechtbank oordeelt, dat het proces-verbaal dat is opgemaakt ter zake het in de onderhavige zaak bewezen verklaarde feit, derhalve niet mag meetellen als proces-verbaal, opgemaakt in het peiljaar, in de zin van de Richtlijn. De andersluidende opvatting van de officier van justitie strookt naar het oordeel van de rechtbank niet met de ratio van het opnemen van het vereiste in de richtlijn als constitutief vereiste voor het aanmerken van een persoon als ‘stelselmatige dader’.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie