E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2011:BP7024
LJN BP7024, Rechtbank Amsterdam, 479486 / KG RK 11-12 WT/CB

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om artikel 3:264 BW analoog toe te passen bij pand.

Een pandhouder heeft de openbare verkoop aangezegd van een lidmaatschapsrecht in een flatcoöperatie en doet voorafgaand aan die openbare verkoop een verzoek om het huurbeding ex artikel 3:264 lid 5 BW in te roepen. Omdat het huurbeding niet is gemaakt ten behoeve van de houder van een hypotheekrecht op een registergoed, maar ten behoeve van de houder van een pandrecht op een lidmaatschapsrecht in een flatcoöperatie, verzoekt verzoekster artikel 3:264 BW analoog toe te passen.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat een verlof voor het inroepen van een huurbeding ingevolge artikel 3:264, eerste lid, BW alleen door een hypotheekhouder kan worden verzocht. Een vergelijkbare regeling voor een pandhouder ontbreekt. Voor een analogische toepassing is dan ook geen plaats.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie