< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

552f Sv; onttrekking aan het verkeer.

De enkele aanwezigheid in een voertuig van een motorblok en versnellingsbak die zich oorspronkelijk hebben bevonden in een voertuig dat op enig tijdstip is gestolen, rechtvaardigt niet de onttrekking aan het verkeer van het voertuig waarin dat motorblok en die versnellingsbak zich thans bevinden.

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM, TWAALFDE KAMER

Parketnummer: 13/520138-09

RK: 10/3576

BESCHIKKING

op de vordering van de officier van justitie ex artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering (Sv) in de zaak onder proces-verbaal nummer 2009329041 betreffende:

[beslagene], ,

geboren op [1970] te [geboorteplaats],

wonende op het adres [adres] te [woonplaats],

te dezen woonplaats kiezende op het kantoor van haar raadsman, mr. Th. Dieben, Jollemanhof 26, 1051 JB te Amsterdam,

beslagene.

Procesgang.

De vordering is op 25 mei 2010 ter griffie van deze rechtbank ontvangen.

De rechtbank heeft op 31 mei 2010 de officier van justi¬tie en beslagene en haar raadsvrouw, mr. W.A. Monster, kantoorgenoot van mr. Th. Dieben, de belanghebbende dhr. [curator] (curator) en diens raadsman mr. W. Taghavi, advocaat in Amsterdam, in openbare

raadka¬mer ge¬hoord. Alsdan is de behandeling van de vordering aangehouden, nu de rechtmatige eigenaar van de inbeslaggenomen personenauto, [belanghebbende], niet bleek te zijn opgeroepen.

De rechtbank heeft vervolgens op 27 juli 2010 in raadkamer gehoord beslagene en haar raadsman mr. Th. Dieben en de officier van justitie. De heer [curator] heeft schriftelijk te kennen gegeven niet in raadkamer te zullen verschijnen en zich te refereren aan het oordeel van de rechtbank.

De belanghebbende, [belanghebbende], is hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet in raadkamer verschenen. Mr. Dieben voornoemd heeft verklaard dat hij de raadsman van [belanghebbende] is en door hem is gemachtigd om hem bij de behandeling te vertegenwoordigen.

Inhoud vordering.

De vordering strekt tot onttrekking aan het verkeer van een inbeslaggenomen personenauto, merk Volkswagen Polo met kenteken [kenteken], kleur grijs, daar uit technisch onderzoek is gebleken dat het op de inbeslaggenomen auto aangetroffen identificatienummer niet door de fabrikant is aangebracht.

Beoordeling.

Uit de stukken en het verhandelde in raadkamer is het volgende gebleken.

Op 7 december 2009 is de personenauto onder beslagene in beslag genomen.

Beslagene heeft geen afstand gedaan van de personenauto.

Blijkens rapport Dienst Regionale Recherche van politie Amsterdam-Amstelland d.d. 12 januari 2010, is met betrekking tot het voertuig Volkswagen Polo met kenteken [kenteken] geen sprake van een vals voertuigidentificatienummer.

Wel is gebleken dat in voornoemde Volkswagen Polo zich een motorblok en versnellingsbak bevinden met nummering die kunnen worden gekoppeld aan een voertuig met kenteken [kenteken 2], dat sinds 9 april 2009 als gestolen staat gesignaleerd.

De officier van justitie heeft in raadkamer meegedeeld dat tegen beslagene geen strafvervolging zal worden ingesteld.

De officier van justitie heeft voorts meegedeeld dat zij volhardt in de vordering aangezien een dergelijke personenauto is bestemd tot het begaan van het strafbare feit, zoals bedoeld in artikel 220 van het Wetboek van Strafrecht, en het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet en het algemeen belang.

De raadsman heeft zijn pleitnotities aan de rechtbank overgelegd. De inhoudt hiervan wordt als hier ingelast beschouwd.

De rechtbank overweegt als volgt.

De enkele aanwezigheid in een voertuig van een motorblok en versnellingsbak die zich oorspronkelijk hebben bevonden in een voertuig dat op enig tijdstip is gestolen, rechtvaardigt niet de onttrekking aan het verkeer van het voertuig waarin dat motorblok en die versnellingsbak zich thans bevinden.

Dit klemt te meer nu kennelijk geen enkele aanleiding is beslagene in strafrechtelijke zin te koppelen aan de diefstal van het voertuig waarin deze onderdelen zich in oorsprong bevonden.

De rechtbank zal de vordering derhalve afwijzen.

Beslissing:

De rechtbank wijst de vordering AF.

Deze beslissing is op 15 november 2010 gegeven en in het openbaar uitgesproken

door mr. H.J. Bunjes, rechter,

in tegenwoordigheid van J.O. van Saase-Zaagman, grif¬fier.

Tegen de beslissing van deze rechtbank staat voor de belanghebbende beroep in cassatie bij de Hoge Raad open, in te stellen bij de griffie van deze rechtbank, binnen (veertien) 14 dagen na betekening van deze beschikking.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature