E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2008:BG1785
LJN BG1785, Rechtbank Amsterdam, AWB 07-1735 BESLU

Inhoudsindicatie:

Verdere studieduurverlenging? Overgang van doctoraalprogramma naar de BaMa-structuur. Medische omstandigheden. Bevoegdheid. Beperkte toetsing in administratief beroep door Cobex van het besluit van de examencommissie.

Eiser heeft zelf gekozen voor afronding van zijn studie binnen het doctoraalprogramma, waarbij hij op de hoogte was van de beperkte geldigheidsduur van reeds behaalde tentamenresultaten. Van de gestelde bevoegdheidsgebreken is niet gebleken. Er is ook geen reden voor verdere ambtshalve beoordeling op dat punt.

Niet is gebleken dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met eisers bijzondere (medische) omstandigheden. Verweerder heeft eiser extra tijd gegund om zijn studie te voltooien. Niet gebleken is dat eiser – in verband met zijn omstandigheden - in het geheel niet in staat zou zijn geweest om deze extra tijd te benutten. Verweerder/Examencommissie mag ook belang hechten aan de eis van voldoende actuele kennis. Schikkingsaanbod van universiteit met nog eens extra studiejaar is door eiser niet geaccepteerd.

Geldigheidsduur van de reeds behaalde tentamens behoefde niet (nogmaals) verlengd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie