U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het verzoek strekt tot het geven van een of meer voorlopige voorzieningen als bedoeld in artikel 287b lid 1 van de Faillissementswet (moratorium). Gelet op het feit dat de behandeling eerst na datum van de ontruiming zal plaatsvinden, ziet de rechtbank aanleiding de gevraagde voorziening reeds thans zonder mondelinge behandeling te geven totdat op het verzoekschrift ex artikel 287b lid 1 Fw is beslist.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: FT RK 08.878

uitspraakdatum: 12 juni 2008

voorlopige voorziening

In de zaak van:

[verzoeker]

geboren op [datum] 1948 te [plaats],

wonende te [woonadres],

- hierna te noemen: verzoeker.

Ter griffie van deze rechtbank is door verzoeker tegelijk met het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling een verzoek ingediend tot het geven van een of meer voorlopige voorzieningen als bedoeld in artikel 287b lid 1 van de Faillissementswet (Fw). Kort weergeven, verzoekt verzoeker de rechtbank de Stichting Ymere te verbieden hem uit zijn woning te zetten en Nuon te verbieden het gas en/of de elektra af te sluiten.

Er zijn geen schriftelijke stukken overgelegd, waaruit blijkt dat het gas en/of de elektra daadwerkelijk zal worden afgesloten. De rechtbank is daarom van oordeel dat het verzoek, voor zover betreffende deze voorlopige voorziening, niet aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Verzoeker dient daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard in het verzoek voor zover betreffende het gas en/of de elektra.

Verzoeker heeft wel schriftelijke stukken overgelegd, waaruit blijkt dat zijn ontruiming aanstaande is.

Uit het verzoek ex artikel 287b lid 1 Fw blijkt namelijk dat de ontruiming van de woning van verzoeker zal plaatsvinden op 16 juni 2008. De behandeling van dit verzoek zal plaatsvinden op:

1 juli 2008 om 14:00 uur.

Gelet op het feit dat de behandeling eerst na datum van de ontruiming zal plaatsvinden, ziet de rechtbank aanleiding de gevraagde voorziening reeds thans zonder mondelinge behandeling te geven totdat op het verzoekschrift ex artikel 287b lid 1 Fw is beslist.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek, voor zover dit betreft het afsluiten van het gas en/of de elektra;

- verbiedt de Stichting Ymere tot ontruiming van de door verzoeker gehuurde woning aan de Houtmanstraat 5, 1013 ML te Amsterdam, over te gaan;

- bepaalt dat hiervoor genoemde voorziening geldt tot 9 juli 2008;

- bepaalt dat de hiervoor genoemde voorziening in ieder geval vervalt op het moment dat het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt ingetrokken of niet-ontvankelijk wordt verklaard;

- bepaalt dat de hiervoor genoemde voorziening eveneens vervalt op het moment dat het verzoek als bedoeld in artikel 287b lid 1 van de Faillissementswet (Fw) wordt ingetrokken dan wel niet-ontvankelijk wordt verklaard;

- bepaalt dat deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad is.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.A.H. Melissen en in raadkamer uitgesproken op 12 juni 2008 te 17:15 uur.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature