E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2004:AP4933
LJN AP4933, Rechtbank Amsterdam, 257852 / H 03.0113

Inhoudsindicatie:

Effectenlease. Klant vordert vernietiging van met (rechtsvoorgangster van) Dexia gesloten effectenleaseovereenkomsten wegens dwaling, danwel een verklaring voor recht dat Dexia haar zorgplicht heeft geschonden. Ten aanzien van de bevoegdheid wordt overwogen dat sprake is van huurkoop, maar dat verwijzing naar de sector kanton in dit geval in strijd zou zijn met de goede procesorde, omdat partijen zelf geen verwijzing wensen en de bevoegdheidkwestie pas bij pleidooi aan de orde kwam. Artikel 71 Rv laat ruimte voor een dergelijke belangenafweging. Het beroep op dwaling wordt verworpen, omdat de klant tevoren steeds voldoende door Dexia is geïnformeerd dat zij zou beleggen met geleend geld . Op Dexia rustte een contractuele zorgplicht ingevolge artikel 28 NR. Die zorgplicht heeft Dexia niet geschonden, omdat zij voldoende heeft geïnformeerd naar de persoonlijke en financiële situatie van de klant.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie