E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2004:AO4371
LJN AO4371, Rechtbank Amsterdam, H.03.1880 / 270459

Inhoudsindicatie:

Bij vonnis van 25 februari 2004 heeft de rechtbank Amsterdam beslist dat onrechtmatig is gehandeld door in het tijdschrift Privé foto’s van het interieur van De Eikenhorst te publiceren. De rechtbank is van oordeel dat de gewraakte foto’s van het interieur op zichzelf weinig onthullend en betrekkelijk onschuldig te noemen zijn. In samenhang bezien met de begeleidende teksten, die nu juist de aandacht vestigen op de (veronderstelde) persoonlijke smaak van de prins en prinses en die bovendien wereldkundig maken hoe de woning is ingericht, is desalniettemin sprake van een publicatie die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van eisers.

Vervolgens heeft de rechtbank overwogen dat in dit geval het recht van eisers op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het recht van gedaagden op vrijheid van meningsuiting. De nieuwswaarde die uitsluitend bestaat in “bevrediging van de nieuwsgierigheid” kan niet als reden van publiek belang worden aanvaard om een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te kunnen rechtvaardigen.

De rechtbank heeft verder verboden dat verder gebruik wordt gemaakt van de foto’s, onder oplegging van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere foto die in strijd met het verbod zou worden gebruikt en heeft bevolen dat de foto’s zullen worden vernietigd.

Bovenstaande geldt niet voor publicatie van foto’s van het exterieur van De Eikenhorst. Eisers zullen - als “bekende Nederlanders” - hebben te dulden dat foto’s worden gemaakt en gepubliceerd van de buitenkant van hun woning, zolang dat zonder overtreding van enige (verbods)bepaling mogelijk is.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie