Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

UitspraakOdC/MN

vonnis 24 februari 2000

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 00/320 OdC van:

de vennootschap naar buitenlands recht PROCTER & GAMBLE AG, gevestigd te Genève, Zwitserland,

e i s e r e s bij dagvaarding van 26 januari 2000,

procureur mr B.J.H. Crans,

advocaat mr M. de Cock Buning te 's-Gravenhage,

t e g e n :

de stichting STICHTING MAGENTA, gevestigd te Amsterdam,

g e d a a g d e ,

procureur mr T.F.W. Overdijk.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 9 februari 2000 heeft eiseres, hierna Procter, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagde, verder Magenta, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Procter heeft het merk ARIEL in het Benelux Merkenregister gedeponeerd voor diverse waren, waaronder zepen, wasmiddelen en hygiënische producten voor huishoudelijk gebruik.

b. Magenta heeft voor een van haar medewerkers, [medewerker], de domeinnaam ariel.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

c. Medio juli 1999 heeft [medewerker] alle pagina's van zijn website verwijderd. Vervolgens was op de site enige tijd de tekst te lezen: "No homepage here, I got bored with it. So sue me, huh :P".

d. Sinds september 1999 staat er op de homepage van [medewerker] alleen een plaatje van een luipaard met de mededeling "Ari's home is under re-re-reconstruction. It was gone for 2 months because I was bored a bit with the upkeep. It will be back soon though. (…)". Er kan worden doorgelinkt naar een pagina over de "virtuele herschepping Paleis voor Volksvlijt".

e. Procter heeft Magenta verzocht en gesommeerd de domeinnaam om niet aan haar over te dragen. Daarop heeft Magenta afwijzend gereageerd.

2. Procter vordert, kort gezegd, Magenta te veroordelen het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam ARIEL te (doen) staken en gestaakt te houden en de domeinnaam ariel.nl aan haar over te dragen, met nevenvorderingen. Bovendien vordert zij betaling van ƒ 5.500 als voorschot op schadevergoeding.

Zij stelt dat Magenta inbreuk maakt op haar merkrecht als bedoeld in artikel 13A.1 aanhef en sub d van de Benelux Merkenwet. Het teken Ariel wordt immers zonder geldige reden gebruikt in het economisch verkeer, alleen al omdat Magenta heeft betaald voor de registratie. Magenta is niet alleen een ideële organisatie, maar adviseert ook tegen betaling gebruikers van Internet, ontwerpt sites en bemiddelt in de aankoop en hosting van domeinen. Het gebruik van het teken doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk Ariel. Bovendien kan Procter het niet als .nl-domeinnaam registreren. Daarmee handelt Magenta ook onrechtmatig tegenover Procter. Dit klemt temeer nu het domein ariel.nl al geruime tijd niet actief wordt gebruikt, aldus Procter.

3. Magenta voert aan dat de website een privé-activiteit is van [medewerker]. Deze is al jarenlang zeer actief op Internet, dat hij onder andere gebruikt om te chatten. Daarvoor heeft hij de bijnaam Ariel gekozen omdat hij die mooi vindt. Ariel is een joodse naam die in het Hebreeuws "leeuw van god" betekent. [medewerker] is zelf van joodse afkomst en de leeuw is een van zijn lievelingsdieren. Omdat hij ontevreden was over zijn website en iets nieuws wilde maken, heeft hij medio juli 1999 alle pagina's verwijderd en op de homepage tijdelijk de tekst "so sue me, huh :P" geplaatst. Deze mededeling was bedoeld voor zijn chat-vrienden, die zijn site regelmatig bezoeken, en zeker niet als uitdaging aan Procter. Die uitdrukking heeft in Internetkringen niets te maken met dagvaarden, maar betekent eerder iets van "nou, en?". Hij gebruikt het Internet-emoticon :P als gulle lach, niet als uitgestoken tong, zoals Procter beweert.

4. Procter heeft in dit geding niet aannemelijk gemaakt dat de website www.ariel.nl wordt gebruikt in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 13.A.1 aanhef en onder d van de Benelux Merkenwet. De omstandigheid dat Magenta voor de registratie heeft betaald is daarvoor onvoldoende. Voorlopig is voldoende aannemelijk geworden dat [medewerker] de site uitsluitend voor privé-activiteiten gebruikt, die geheel los staan van de werkzaamheden van Magenta. Niet is gebleken dat hij met zijn activiteiten economisch voordeel beoogt. Van merkinbreuk in de zin van de Benelux Merkenwet kan dan ook geen sprake zijn. Bovendien valt niet in te zien dat de activiteiten van [medewerker] afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Ariel.

5. Evenmin is aannemelijk geworden dat Magenta zich schuldig maakt aan domeinnaamkaping, zoals Procter stelt. Magenta en [medewerker] hebben uitdrukkelijk verklaard dat zij niet bereid zijn de domeinnaam over te dragen, ook niet tegen betaling. Het feit dat er op de site op dit moment weinig staat is onvoldoende voor het oordeel dat deze niet actief wordt gebruikt. [medewerker] heeft ter zitting verklaard dat hij bezig is de site opnieuw op te zetten. Ook overigens is niet aannemelijk geworden dat Magenta onrechtmatig handelt tegenover Procter. De enkele omstandigheid dat Procter de domeinnaam ariel.nl niet kan gebruiken is daartoe onvoldoende.

6. Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde voorzieningen worden geweigerd. Procter wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

B E S L I S S I N G :

1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

2. Veroordeelt Procter in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Magenta begroot op ƒ 400,= wegens vastrecht en op ƒ 1.550,= aan salaris procureur.

3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 24 februari 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature