E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBALM:2012:BV6278
LJN BV6278, Rechtbank Almelo, 115782 / HA ZA 10-1123

Inhoudsindicatie:

Eco-Nova GmbH en L hebben als bestuurders van Sterrenschoon hun taak kennelijk onbehoorlijk vervuld door vanaf eind 2008 dan wel begin 2009 de inkopen aan Eco-Nova GmbH stop te zetten, de verkoper van Sterrenschoon op non-actief te stellen en de klanten van Sterrenschoon over te nemen, met achterlating van schulden in de vennootschap. Daarmee hebben Eco-Nova GmbH en L de schuldeisers van Sterrenschoon benadeeld. L dient als bestuurder een ernstig verwijt te worden gemaakt. Volgens rechtspraak van de Hoge Raad is in ieder geval sprake van een ernstig verwijt van een bestuurder, indien deze wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat door zijn toedoen de vermogenspositie van de vennootschap zodanig wordt aangetast dat zij haar verplichtingen niet kan nakomen en ook geen verhaal kan bieden voor de opgetreden schade. Dat verwijt is L als bestuurder van Eco-Nova GmbH te maken. Hij had behoren te begrijpen dat door de beslissingen die hij omtrent het bestuur van Sterrenschoon (het stopzetten van de leveringen met achterlating van schulden in de vennootschap en het overnemen van klanten) zij geen verhaal zou kunnen bieden voor de opgetreden schade

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie