E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBALM:2009:BH1270
LJN BH1270, Rechtbank Almelo, 279261

Inhoudsindicatie:

art. 7: 681 BW Kennelijk onredleijk ontslag en schadevergoeding conform kantonrechtersformule, met correctie.

Bij de beoordeling van de vraag of een op bedrijfseconomische gronden gegeven ontslag kennnelijk onredelijk is, dient ook de omstandigheid dat indien in hetzelfde geval ontbidsing zou zijn verzocht een vergoeding zou zijn toegekend, bij die beoordeling te worden meegewogen. Als dan op grdon van alle omstandigheden het ontslag kennelijk onredelijk blijkt, dan dient bij de bepaling van de schadevergoeding de kantonrechtersfomule analoog te worden toegepast, waarbij het verschil in duur van de ontbidnignsprocdure en de feitelijke duur van de CWI-procedure inclusief opzegtermijn in mindering dient te worden gebracht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie