< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte in deze zaak is de moeder van een dochter met wie verdachte's echtgenoot, de verdachte in de zaak met LJN-nummer AU5638, als stiefvader meerdere malen ontucht heeft gepleegd. Zij wordt schuldig bevonden aan medeplichtigheid daaraan. Zij heeft namelijk naar het oordeel van de rechtbank opzettelijk gelegenheid daartoe verschaft door, terwijl zij wist dat haar echtgenoot zich in het bijzijn van haar dochter had afgetrokken en terwijl zij wist dat hij een naaktfoto van haar dochter had gemaakt en terwijl zij wist dat hij zich kijkende naar die naaktfoto had afgetrokken, telkens toe te laten dat haar dochter alleen in het gezelschap van hem was en niet te voorkomen, dat hij telkens voornoemde misdrijven pleegde. Zij wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, met aftrek van voorarrest, waarbij is rekening gehouden met de psychische gevolgen van het handelen van haar echtgenoot verdachte.

UitspraakRECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/710533-05

STRAFVONNIS

Uitspraak: 1 november 2005.

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1966,

wonende te [plaats, adres].

terechtstaande terzake dat:

1.

[mede-verdachte]

in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 20 juni 2005,

in de gemeente Hengelo (O),

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

met [verdachtes dochter] (geboren op [datum]1996), die toen de leeftijd van

twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd,

die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het

lichaam van die [verdachtes dochter], hebbende die [mede-verdachte] (telkens)

- zijn tong en/of penis in de mond van die [verdachtes dochter] gebracht en/of die

[verdachtes dochter] zijn tong en/of penis in haar mond laten nemen en/of

- zijn tong in de vagina van die [verdachtes dochter] gebracht en/of

- (over) de vagina van die [verdachtes dochter] gestreeld of betast en/of zijn,

verdachtes, penis door die [verdachtes dochter] laten bestrelen of betasten, en/of

- zich laten aftrekken door die [verdachtes dochter], en/of- zijn penis laten likken en/of kussen door die [verdachtes dochter] en/of,

- (aan) de vagina van die [verdachtes dochter] gelikt, en/of

- zijn tong en/of zijn penis tegen de vagina van die [verdachtes dochter] gedrukt;

bij/aan het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, toen daar,

althans in Nederland,

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door en/of tot het plegen van

welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte toen daar althans in elk geval in

Nederland, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen

heeft verschaft door

- terwijl verdachte

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] zich (toen verdachte's

dochter [ander kind] ongeveer 12 jaar oud was) in het bijzijn van (die) [ander kind]

had afgetrokken althans (een) seksuele handeling(en) had verricht en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] meermalen althans eenmaal

(telkens) seksueel getinte opmerking(en) tegen verdachte's dochter [ander kind]

had gemaakt en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] zich (in het verleden) in

het bijzijn van (verdachte's dochter) [verdachtes dochter] had afgetrokken althans (een)

seksuele handeling(en) had verricht en/of

= wist dat die [mede-verdachte] (een) naaktfoto('s) van verdachte's dochter [verdachtes dochter]

had gemaakt en/of

= wist dat die [mede-verdachte] zich bij/kijkende naar een/die naaktfoto('s) van

verdachte's dochter [verdachtes dochter] had afgetrokken en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] al dan niet op en/of met de

computer en/of het internet kinderporno zocht en/of bekeek en/of verzamelde

en/of in bezit had althans had gezocht en/of bekeken en/of verzameld en/of in

bezit had gehad

(telkens) toe te laten dat die [verdachtes dochter] alleen in het gezelschap van die

[mede-verdachte] was of zich bevond, en/of/althans (anderszins) toe te laten, althans

niet (door woorden en/of daden) te voorkomen, dat die [mede-verdachte] (telkens)

voornoemd(e) misdrijf/misdrijven pleegde en/of kon plegen en/of kon blijven

plegen;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[mede-verdachte]

in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 20 juni 2005 te

Hengelo, gemeente Hengelo (O),

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

met [verdachtes dochter] (geboren op [datum] 1996), die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten

echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, (telkens) bestaande

hierin dat hij

- (over) de vagina van die [verdachtes dochter] heeft gestreeld en/of betast en/of zijn,

verdachte's, penis door die [verdachtes dochter] heeft laten bestrelen of betasten, en/of

- zich heeft laten aftrekken door die [verdachtes dochter], en/of

- zijn penis heeft laten likken en/of kussen door die [verdachtes dochter] en/of,

- (aan) de vagina van die [verdachtes dochter] heeft gelikt, en/of

- zijn tong en/of zijn penis tegen de vagina van die [verdachtes dochter] heeft gedruktbij/aan het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, toen daar,

althans in Nederland,

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door en/of tot het plegen van

welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte toen daar althans in elk geval in

Nederland, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen

heeft verschaft door

- terwijl verdachte

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] zich (toen verdachte's

dochter [ander kind] ongeveer 12 jaar oud was) in het bijzijn van (die) [ander kind]

had afgetrokken althans (een) seksuele handeling(en) had verricht en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] meermalen althans eenmaal

(telkens) seksueel getinte opmerking(en) tegen verdachte's dochter [ander kind]

had gemaakt en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] zich (in het verleden) in

het bijzijn van (verdachte's dochter) [verdachtes dochter] had afgetrokken althans (een)

seksuele handeling(en) had verricht en/of

= wist dat die [mede-verdachte] (een) naaktfoto('s) van verdachte's dochter [verdachtes dochter]

had gemaakt en/of

= wist dat die [mede-verdachte] zich bij/kijkende naar een/die naaktfoto('s) van

verdachte's dochter [verdachtes dochter] had afgetrokken en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] al dan niet op en/of met de

computer en/of het internet kinderporno zocht en/of bekeek en/of verzamelde

en/of in bezit had althans had gezocht en/of bekeken en/of verzameld en/of in

bezit had gehad

(telkens) toe te laten dat die [verdachtes dochter] alleen in het gezelschap van die

[mede-verdachte] was of zich bevond, en/of/althans (anderszins) toe te laten, althans

niet (door woorden en/of daden) te voorkomen, dat die [mede-verdachte] (telkens)

voornoemd(e) misdrijf/misdrijven pleegde en/of kon plegen en/of kon blijven

plegen;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zoukunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[mede-verdachte]

in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 20 juni 2005 te

Hengelo, gemeente Hengelo (O),

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarige stiefdochter, althans de aan zijn

zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, [verdachtes dochter] (geboren op [datum] 1996), bestaande (telkens) die ontucht hierin dat

hij

- (over) de vagina van die [verdachtes dochter] heeft gestreeld en/of betast en/of zijn,

verdachte's, penis door die [verdachtes dochter] heeft laten bestrelen of betasten, en/of

- zich heeft laten aftrekken door die [verdachtes dochter], en/of

- zijn penis heeft laten likken en/of kussen door die [verdachtes dochter] en/of,

- (aan) de vagina van die [verdachtes dochter] heeft gelikt, en/of

- zijn tong en/of zijn penis tegen de vagina van die [verdachtes dochter] heeft gedrukt;

bij/aan het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, toen daar,

althans in Nederland,

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door en/of tot het plegen van

welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte toen daar althans in elk geval in

Nederland, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen

heeft verschaft door

- terwijl verdachte

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] zich (toen verdachte's

dochter [ander kind] ongeveer 12 jaar oud was) in het bijzijn van (die) [ander kind]

had afgetrokken althans (een) seksuele handeling(en) had verricht en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] meermalen althans eenmaal

(telkens) seksueel getinte opmerking(en) tegen verdachte's dochter [ander kind]

had gemaakt en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] zich (in het verleden) in

het bijzijn van (verdachte's dochter) [verdachtes dochter] had afgetrokken althans (een)

seksuele handeling(en) had verricht en/of

= wist dat die [mede-verdachte] (een) naaktfoto('s) van verdachte's dochter [verdachtes dochter]

had gemaakt en/of

= wist dat die [mede-verdachte] zich bij/kijkende naar een/die naaktfoto('s) van

verdachte's dochter [verdachtes dochter] had afgetrokken en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] al dan niet op en/of met de

computer en/of het internet kinderporno zocht en/of bekeek en/of verzamelde

en/of in bezit had althans had gezocht en/of bekeken en/of verzameld en/of in

bezit had gehad

(telkens) toe te laten dat die [verdachtes dochter] alleen in het gezelschap van die

[mede-verdachte] was of zich bevond, en/of/althans (anderszins) toe te laten, althans

niet (door woorden en/of daden) te voorkomen, dat die [mede-verdachte] (telkens)

voornoemd(e) misdrijf/misdrijven pleegde en/of kon plegen en/of kon blijven

plegen;

2.

zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2001

tot en met 15 juni 2005, althans op of omstreeks 15 juni 2005,

in de gemeente Hengelo (O), in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

één of meer afbeeldingen, te weten

= één of meer foto('s) van (een) seksuele gedraging(en), en/of

= één of meer gegevensdrager(s), te weten

^ een of meer computerbestand(en) en/of

^ een of meer DVD('s) en/of

^ een of meer CD-rom(s),

(telkens) bevattende één of meer afbeelding(en) van (een) seksuele

gedraging(en)

in bezit heeft gehad en/of in voorraad heeft gehad,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) één of meer perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van achttien jaren en/althans de leeftijd van zestien

jaren nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren

betrokken,

welke vorenbedoelde seksuele gedraging(en) (onder meer) bestond(en) uit het

volgende:

- een meisje dat haar nachthemd omhoogtrekt en haar beentjes spreidt waarna de

filmer het pijpje van het slipje van het meisje opzij trekt waardoor de vagina

nadrukkelijk in beeld komt; de filmer strijkt zijn vinger over de vagina van

het meisje; het meisje legt haar hoofd op de buik van een man die masturbeert

en zijn tong in de mond van het meisje probeert te brengen; de ontblote vagina

van het meisje komt tegen de stijve penis van een man te liggen; een man

strijkt met zijn stijve penis over de naakte vagina van het meisje; het meisje

stopt de stijve penis van een man in haar mond dan wel kust de penis waarna ze

de schaamlippen van haar vagina uiteentrekt. (videoband met beslagcode

0510.01.03.01.10.14, pv d.d. 20 juni 2005) en/of

- een meisje pakt met beide handjes de stijve penis van een (volwassen) man

vast en maakt op en neer gaande bewegingen; een (volwassen) man wrijft

terwijl hij zich aan het aftrekken is over de kleding van het meisje ter

hoogte van haar billen en/of bovenbenen en/of kruis; een man strijkt een

meisje met haar billen langs zijn stijve penis; een man wrijft zijn penis

over het gezicht van een meisje. (videoband met beslagcode

0510.01.03.01.10.12, pv d.d. 29 juni 2005) en/of

- twee (naakte) jongens liggen op een bed. een jongen penetreert de andere

jongen anaal. (CD-rom/dvd met nummer 0510.01.03.01.07.3; naam [bestandsnaam 1];

plaats aantreffen Pics\gay.9) en/of

- een (naakt) meisje zit in een stoel. ze heeft haar rechterbeen op de leuning

van de stoel liggen. haar vagina is duidelijk zichtbaar (CD-rom/dvd met nummer

0510.01.03.01.07.20; naam [bestandsnaam 2]) en/of

- een (naakt) meisje heeft de penis van een (volwassen) man in haar mond

(CD-rom/dvd met nummer 0510.01.03.01.14.174; naam [bestandsnaam 3]) en/of

- een meisje dat geeen ondergoed aan heeft ligt op bed. Zij trekt haar billen

uit elkaar zodat haar vagina en anus goed zichtbaar is. (CD-rom/dvd. naam

[bestandsnaam 4]) en/of

- een (naakt) meisje ligt in een zogenaamd standje 69 boven op een (volwassen)

man. de man likt kennelijk de vagina van het meisje. het meisje heeft de penis

van de man in haar mond (CD-rom/dvd. naam [bestandsnaam 5]) en/of

- de schaamlippen van een bloot meisje worden uit elkaar getrokken zodat de

gehele vagina duidelijk zichtbaar is (CD-rom/dvd met nummer A.1.1.5.2. naam

[bestandsnaam 6]) en/of

zet het met haar vagina bovenop de erectie van de man. het kind wordt vaginaal

gepenetreerd (CD-rom/dvd met nummer 0510.01.03.01.14.41. tijdsduur 6.03) en/of

- een meisje pijpt een penis van een (volwassen) man. later is het meisje

naakt en wordt over haar vagina gestreeld. verder wordt er ingezoomd op haar

vagina (CD-rom/dvd met nummer 0510.01.03.01.14.40. naam [bestandsnaam 7]

tijdsduur 10 minuten en 26 seconden)

van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, en/of haar, verdachte's,

mededader(s) een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[mede-verdachte]

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot

en met 15 juni 2005, althans op of omstreeks 15 juni 2005,

in de gemeente Hengelo (O), in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

één of meer afbeeldingen, te weten

= één of meer foto('s) van (een) seksuele gedraging(en), en/of

= één of meer gegevensdrager(s), te weten

^ een of meer computerbestand(en) en/of

^ een of meer DVD('s) en/of

^ een of meer CD-rom(s),

(telkens) bevattende één of meer afbeelding(en) van (een) seksuele

gedraging(en)

heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in

bezit heeft gehad en/of in voorraad heeft gehad,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) één of meer perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van achttien jaren en/althans de leeftijd van zestien

jaren nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren

betrokken,

welke vorenbedoelde seksuele gedraging(en) (onder meer) bestond(en) uit het

volgende:

- een meisje dat haar nachthemd omhoogtrekt en haar beentjes spreidt waarna de

filmer het pijpje van het slipje van het meisje opzij trekt waardoor de vagina

nadrukkelijk in beeld komt; de filmer strijkt zijn vinger over de vagina van

het meisje; het meisje legt haar hoofd op de buik van een man die masturbeert

en zijn tong in de mond van het meisje probeert te brengen; de ontblote vagina

van het meisje komt tegen de stijve penis van een man te liggen; een man

strijkt met zijn stijve penis over de naakte vagina van het meisje; het meisje

stopt de stijve penis van een man in haar mond dan wel kust de penis waarna ze

de schaamlippen van haar vagina uiteentrekt. (videoband met beslagcode

0510.01.03.01.10.14, pv d.d. 20 juni 2005) en/of

- een meisje pakt met beide handjes de stijve penis van een (volwassen) man

vast en maakt op en neer gaande bewegingen; een (volwassen) man wrijft

terwijl hij zich aan het aftrekken is over de kleding van het meisje ter

hoogte van haar billen en/of bovenbenen en/of kruis; een man strijkt een

meisje met haar billen langs zijn stijve penis; een man wrijft zijn penis

over het gezicht van een meisje. (videoband met beslagcode

0510.01.03.01.10.12, pv d.d. 29 juni 2005) en/of

- twee (naakte) jongens liggen op een bed. een jongen penetreert de andere

jongen anaal. (CD-rom/dvd met nummer 0510.01.03.01.07.3; naam [bestandsnaam 1];

plaats aantreffen Pics\gay.9) en/of

- een (naakt) meisje zit in een stoel. ze heeft haar rechterbeen op de leuning

van de stoel liggen. haar vagina is duidelijk zichtbaar (CD-rom/dvd met nummer

0510.01.03.01.07.20; naam [bestandsnaam 2]) en/of

- een (naakt) meisje heeft de penis van een (volwassen) man in haar mond

(CD-rom/dvd met nummer 0510.01.03.01.14.174; naam [bestandsnaam 3]) en/of

- een meisje dat geeen ondergoed aan heeft ligt op bed. Zij trekt haar billen

uit elkaar zodat haar vagina en anus goed zichtbaar is. (CD-rom/dvd. naam

[bestandsnaam 4]) en/of

- een (naakt) meisje ligt in een zogenaamd standje 69 boven op een (volwassen)

man. de man likt kennelijk de vagina van het meisje. het meisje heeft de penis

van de man in haar mond (CD-rom/dvd. naam [bestandsnaam 5]) en/of

- de schaamlippen van een bloot meisje worden uit elkaar getrokken zodat de

gehele vagina duidelijk zichtbaar is (CD-rom/dvd met nummer A.1.1.5.2. naam

[bestandsnaam 6]) en/of

- een man ligt op zijn rug en heeft een erectie. een vrouw tilt een kind op en

zet het met haar vagina bovenop de erectie van de man. het kind wordt vaginaal

gepenetreerd (CD-rom/dvd met nummer 0510.01.03.01.14.41. tijdsduur 6.03) en/of

- een meisje pijpt een penis van een (volwassen) man. later is het meisje

naakt en wordt over haar vagina gestreeld. verder wordt er ingezoomd op haar

vagina (CD-rom/dvd met nummer 0510.01.03.01.14.40. naam [bestandsnaam 7]

tijdsduur 10 minuten en 26 seconden)

van welk(e) misdrijf/misdrijven die [mede-verdachte] en/of zijn mededader(s) een

gewoonte heeft/hebben gemaakt,

bij/aan het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, toen daar,

althans in Nederland, (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door en/of

tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte toen daar

althans in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft door

- terwijl verdachte

= wist dat die [mede-verdachte] (een) naaktfoto('s) van verdachte's dochter [verdachtes dochter]

had gemaakt en/of

= wist dat die [mede-verdachte] zich bij/kijkende naar een/die naaktfoto('s) van

verdachte's dochter [verdachtes dochter] had afgetrokken en/of

= wist, althans had moeten weten, dat die [mede-verdachte] al dan niet op en/of met de

computer en/of het internet kinderporno zocht en/of bekeek en/of verzamelde

en/of in bezit had althans had gezocht en/of bekeken en/of verzameld en/of in

bezit had gehad

(telkens) toe te laten dat die [mede-verdachte] (ongecontroleerd) gebruik maakte van

de computer en/of het internet en/of/althans (anderszins) toe te laten,

althans niet (door woorden en/of daden) (zoals geregelde controles van de

computer en/of het internetgedrag en/of het computergebruik van die [mede-verdachte]

door haar verdachte en/of door een of meer anderen die (meer dan zij

verdachte) verstand hadden van computers) te voorkomen, dat die [mede-verdachte]

(telkens) voornoemd(e) misdrijf/misdrijven pleegde en/of kon plegen en/of kon

blijven plegen;

Gezien de stukken;

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;

Gehoord de vordering van de officier van justitie;

Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd;

De rechtbank heeft de eventuele in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring.

Verdachte wordt daardoor in haar verdediging niet geschaad.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 1 primair, subsidiair en sub 2 is tenlastegelegd, zodat zij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen- waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1 meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

[mede-verdachte]

in de periode van 1 januari 2001 tot en met 20 juni 2005 te

Hengelo, gemeente Hengelo (O),

meermalen ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarige stiefdochter [verdachtes dochter] (geboren op [datum] 1996), bestaande die ontucht hierin dat

hij

- de vagina van die [verdachtes dochter] heeft gestreeld en betast en zijn,

verdachte's, penis door die [verdachtes dochter] heeft laten bestrelen of betasten, en

- zich heeft laten aftrekken door die [verdachtes dochter], en

- zijn penis heeft laten likken en kussen door die [verdachtes dochter] en,

- (aan) de vagina van die [verdachtes dochter] heeft gelikt, en

- zijn tong en zijn penis tegen de vagina van die [verdachtes dochter] heeft gedrukt;

tot het plegen van welke misdrijven zij, verdachte, toen daar,

opzettelijk gelegenheid heeft verschaft door

- terwijl verdachte

= wist dat die [mede-verdachte] zich in het bijzijn van (verdachte's dochter) [verdachtes dochter] had afgetrokken en

= wist dat die [mede-verdachte] een naaktfoto van verdachte's dochter [verdachtes dochter]

had gemaakt en

= wist dat die [mede-verdachte] zich /kijkende naar die naaktfoto van

verdachte's dochter [verdachtes dochter] had afgetrokken,

telkens toe te laten dat die [verdachtes dochter] alleen in het gezelschap van die

[mede-verdachte] was of zich bevond, en niet voorkomen, dat die [mede-verdachte] telkens

voornoemde misdrijven pleegde.

Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het tenlastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte sub 1 meer subsidiair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde levert op:

wat betreft sub 1 subsidiair het misdrijf:

"Medeplichtigheid aan ontucht plegen met zijn minderjarig stiefkind",

strafbaar gesteld bij artikel 249 jo. de artikelen 48 en 49 van het Wetboek van Strafrecht , meermalen gepleegd;

De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een haar strafbaarheid uitsluitende omstandigheid.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte terzake sub 1 subsidiair en sub 2 subsidiair wordt veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur subsidiair 60 dagen hechtenis met aftrek van voorlopige hechtenis en een gevangenisstraf van 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zal worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen:

Verdachte, die de zorg had en heeft over haar minderjarige dochter [verdachtes dochter], heeft haar zorgplicht als moeder in belangrijke mate veronachtzaamd door onvoldoende adequaat te reageren op de seksuele gedragingen van haar echtgenoot jegens die minderjarige. Teneinde verdachte ervan te doordringen dat zulks laakbaar en verwijtbaar is zij zich in voorkomende gevallen assertiever dient op te stellen zal de rechtbank haar als waarschuwing een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf opleggen. De rechtbank heeft bij het bepalen van die straf in belangrijke mate rekening gehouden met de (psychische) gevolgen van de handelwijze van verdachtes echtgenoot voor verdachte.

De na te melden straf is gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht .

R E C H T D O E N D E:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair, subsidiair en sub 2 is tenlastegelegd en spreekt haar daarvan vrij.

Verklaart bewezen, dat het sub 1 meer subsidiair tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan.

Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld.

Verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van drie maanden.

Beveelt dat deze gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij op twee jaren wordt bepaald, aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.

Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de haar opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 meer subsidiair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt haar daarvan vrij;

Aldus gewezen door mr. Inden, voorzitter, mrs. Bückmann-Timmer en Wentink, rechters, in tegenwoordigheid van Klaassen, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 1 november 2005.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature