E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBALK:2012:BV9035
LJN BV9035, Rechtbank Alkmaar, 10/2991

Inhoudsindicatie:

De wetgever heeft de verstrekking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geheel in het kader van de publieke taakuitoefening geplaatst. Onderzoek in het gemeentelijk archief, voorafgaand aan en nodig voor de verstrekking van informatie op grond van de Wob, is dus niet in overheersende mate gericht op dienstverlening voor een individualiseerbaar belang. Ook als met het verstrekken van die informatie tevens een individualiseerbaar belang wordt gediend, staat het publieke belang nog voorop en is overheersend. Archiefonderzoek voorafgaand aan het verstrekken van informatie op grond van de Wob is daarom geen dienst in de zin van artikel 229 van de Gemeentewet waarvoor leges mag worden geheven.

De Wob schrijft niet voor dat informatie moet worden verstrekt in de vorm van kopieën van documenten. Ook zal het feitelijke bezit van kopieën in de regel in overheersende mate een individualiseerbaar belang dienen. Het verstrekken van informatie in de vorm van kopieën van documenten kan daarom wel worden aangemerkt als een dienst in de zin van artikel 229 van de Gemeentewet . Leges, in de vorm van kopieerkosten, mochten daarvoor in rekening worden gebracht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie