< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige Voogdij afgegeven voor een ongeboren baby vanaf het moment van geboorte nu de aanstaande moeder reeds ondertoezicht staat.

UitspraakRECHTBANK TE ALKMAAR voorlopige voogdij (zonder voorafgaand verhoor)

Sector civiel recht

ab

Rekestnummer: 129402 / OT RK 11-645

Datum uitspraak: 9 juni 2011

Beschikking van de kinderrechter in bovenvermelde rechtbank, gegeven in de zaak met betrekking tot de:

ongeboren baby [NAAM ONGEBOREN BABY],

moeder: [NAAM MOEDER], wonende te Heerhugowaard,

PROCESGANG

Op 6 juni 2011 heeft de Raad voor de Kinderbescherming te Alkmaar een verzoekschrift met bijlage(n) ingediend daartoe strekkende dat de voorlopige voogdij over de het (ongeboren) kind van moeder wordt uitgesproken.

OVERWEGINGEN

De moeder is ten tijde van de geboorte van de nu nog ongeboren baby op grond van haar minderjarigheid niet bevoegd het gezag uit te oefenen. Er dient derhalve op dat moment in het gezag te worden voorzien.

Op grond van de verkregen inlichtingen is de kinderrechter van oordeel, dat het dringend en onverwijld noodzakelijk is het (ongeboren) kind van moeder voorlopig onder voogdij te plaatsen, voor een termijn van ten hoogste zes maanden.

Nu de moeder bij beschikking van 14 oktober 2010 ondertoezicht is gesteld en de gezinsvoogd de moeder kan voorbereiden op de komst van de baby zal de kinderrechter de voorlopige voogdij afgeven met ingang van de dag van geboorte van het (ongeboren) kind.

De kinderrechter stelt daarbij de vervaltermijn als bedoeld in artikel 1:272 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek op twaalf weken.

Het verhoor van de moeder en de andere belanghebbenden kan niet worden afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor de (ongeboren) baby van de moeder.

BESLISSING

Stelt de ongeboren baby:

[NAAM ONGEBOREN BABY], met ingang van het moment van geboorte voorlopig onder voogdij van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, afdeling Jeugdbescherming, Rogier van der Weydestraat 6, 1817 MJ Alkmaar - waarbij een persoon werkzaam bij het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Bannewaard 164, 1824 EG Alkmaar, feitelijk met de uitvoering zal worden belast - voor de termijn van zes maanden, totdat nader zal zijn beslist omtrent de uitoefening van het gezag over het (ongeboren) kind van moeder.

Bepaalt de vervaltermijn op twaalf weken.

Stelt vast dat de voogdij-instelling wordt belast met het gehele gezag over de persoon en het vermogen van het (ongeboren) kind van moeder.

Verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Stelt de moeder en de andere belanghebbenden in staat te worden gehoord ter terechtzitting op woensdag 22 juni 2011 te 11.15 uur.

Deze beslissing is gegeven te Alkmaar door , kinderrechter mr. W.C. Oosterbroek, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 juni 2011, in tegenwoordigheid van A. Boermans-Jager als griffier.

Van deze beslissing kan hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak door indiening van een beroepschrift ter griffie van het Gerechtshof te Amsterdam. Bij het instellen van hoger beroep is de tussenkomst van een advocaat verplicht.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature