E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2022:619
Parket bij de Hoge Raad, 21/01456

Inhoudsindicatie:

Conclusie AG. Economische zaak. Feitelijk leiding geven aan 1. het in strijd handelen met voorschriften van de omgevingsvergunning, (art. 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2. (medeplegen van) het zich opzettelijk ontdoen van bedrijfsafvalstoffen door afgifte aan bedrijven die niet bevoegd waren die afvalstoffen te ontvangen (art. 10.37 Wet milieubeheer) en 3. (medeplegen van) valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon. 13 middelen met onder meer bewijsklachten. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Samenhang met 21/01457, 21/01458, 21/01459 P en 21/01460 P.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie