E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2020:855
Parket bij de Hoge Raad, 19/02223

Inhoudsindicatie:

Conclusie AG. Complexe faillissementsfraude waarbij is vastgesteld dat verdachte zich als ‘bedrijvendokter’ heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, het feitelijk leiding geven aan (medeplegen van) bedrieglijke bankbreuk, het voorhanden hebben van een valse factuur en het (tezamen en in vereniging) doen opnemen van een valse opgave in een akte. Verschillende bewijsmotiveringsklachten. De AG bespreekt onder meer de terechte klacht dat het niet overdragen van de administratie aan de curator niet zonder meer de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van schuldeisers doet ontstaan. De overwegingen van het hof houden niets in over het vereiste opzet op de benadeling van schuldeisers en schieten dus tekort. De conclusie strekt tot partiële vernietiging. Samenhang met 19/02117 en 19/02222 (niet gepubl.)

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie