E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2020:199
Parket bij de Hoge Raad, 17/05571

Inhoudsindicatie:

Conclusie plv. AG. Caribische zaak. Vorderen van gegevens ex art. 177s Sv Sint Maarten. Middel over de nietigheid van de mondeling gegeven vordering tot het verstrekken van gegevens ex art. 177s Sv nu deze niet binnen drie dagen schriftelijk is bevestigd zoals op straffe van nietigheid is voorgeschreven in art. 177s lid 5 Sv. Plv. AG: de op schrift gestelde vordering heeft ook zelfstandige betekenis als vordering tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in de art. 177s lid 1 jo. 177h lid 1 Sv. Strekt tot verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie