E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2019:586
Parket bij de Hoge Raad, 17/05179

Inhoudsindicatie:

Conclusie AG. Tardief hoger beroep. Termijnoverschrijding verontschuldigbaar? De verdachte is gediagnosticeerd als zwakbegaafd/zwakzinnig met bijkomende problematiek. De A-G gaat in op de betekenis in dit verband van de Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende procedurele waarborgen voor kwetsbare personen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (2013/C 378/02) en van de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot het recht op participatie in het strafproces. De A-G stelt zich op het standpunt dat het middel gegrond is en dat de Hoge Raad het arrest van het hof om die reden moet vernietigen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie