Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2017:312
Parket bij de Hoge Raad, 15/05148

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanhoudingsverzoek. Niet gemachtigde raadsman heeft ter onderbouwing van aanhoudingsverzoek aangevoerd dat verdachte vanwege haar werk in het buitenland verblijft. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1314 m.b.t. te maken belangenafweging bij beslissing op aanhoudingsverzoek. In ’s Hofs overwegingen ligt besloten dat het Hof een afweging heeft gemaakt tussen enerzijds het belang van verdachte bij het kunnen uitoefenen van haar aanwezigheidsrecht en anderzijds het belang van een doeltreffende en spoedige berechting en het belang van een goede organisatie van de rechtspleging. V.zv. het middel klaagt dat het Hof geen belangenafweging heeft gemaakt, kan het niet tot cassatie leiden. V.zv. het middel klaagt dat de afwijzing van het aanhoudingsverzoek onbegrijpelijk is, faalt het mede gelet op hetgeen na de eerdere aanhouding van de behandeling van de zaak aan het hernieuwde verzoek om aanhouding ten grondslag is gelegd. CAG: anders.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug